De klimaatcrisis voorop: Joe Bidens eerste maand als president

Op donderdag 18 februari drong Minister van Financiën van de VS Janet Yellen aan op het stimuleringspakket van president Biden van $ 1,9 biljoen en zei dat dit nodig was om de pijn van de Amerikanen te verzachten. Ze verwierp het idee dat dit een inflatie in de toekomst zou veroorzaken met de verklaring dat de voordelen van het pakket zwaarder wegen dan de kosten. De stimulering van bijna $ 2 biljoen komt bovenop de voorspelling van het Congressional Budget Office dat de nationale schuld van de VS in 2021 hun hele bnp zouden overschrijden een feit dat voortkomt uit jaren opeenstapelen van schulden door zowel de Democratische als de Republikeinse regeringen.

Na slechts één maand van de presidentstermijn van president Biden zal de stimulering het eerste grote stuk wetgeving worden waarover zal worden gestemd in het Congres. Bidens eerste maand werd voornamelijk gekenmerkt door een verbazingwekkende 50 uitvoeringsbesluiten, met 32 decreten, waarvan vele als doel hadden het beleid van zijn voorganger ongedaan te maken en de sociale en economische kwesties te presenteren die hij in zijn campagne aankondigde.

  • Klimaatcrisis: opnieuw toetreden tot het Akkoord van Parijs (over klimaatverandering), vergunning intrekken van de Keystone XL Pipeline, stilleggen van de ANWR-boringen, verhogen van de klimaatverandering tot een nationale veiligheidskwestie, toezeggen van investeringen in duurzame energie.
  • Immigratie: stoppen van de constructie van de grensmuur, toestaan van immigranten zonder documentatie in de Amerikaanse volkstelling, opnieuw opbouwen van het hervestigingsprogramma voor vluchtelingen, behouden van Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma, het reisverbod voor specifieke landen ongedaan maken, creëren van een taskforce voor de hereniging van families die bij de grens zijn gescheiden, opheffen van het “Remain in Mexico”-programma, beëindigen van streng immigrantenbeleid.
  • Aanpak van de Covid-19-pandemie: creëren Covid-19 Response Coordinator-positie, mondkapjes verplichten op federaal terrein, tekort aan Covid-19-voorraden aanvullen, uitbreiden van testen, verbeteren van verzamelen en analyseren van Covid-gegevens, bereiken van 100 miljoen vaccinaties in 100 dagen, begeleiding bieden bij het veilig heropenen van scholen, mondkapjes verplichten in de verschillende openbaar vervoerssectoren, weer toetreden tot de Wereldgezondheidsorganisatie.
  • Rassen en gendergelijkheid: Bevorderen van rassengelijkheid in de federale regering, herroepen van de “1776 Commission”, strijd aangaan tegen discriminatie op basis van seksuele voorkeur en genderidentiteit, afschaffen van militair verbod op transseksuelen, Ministerie van Huisvesting en Woningbouw (HUD) aansturen op discriminerende praktijken, strijd aangaan tegen racisme van Pacific eilandbewoners en Aziatische Amerikanen, uitbreiden van beschermingsmaatregelen van de LGBTQ-gemeenschap wereldwijd.

Een flinterdunne meerderheid van de Democratische Partij in het Congres

Op 5 februari werden besluiten goedgekeurd in het Huis en de Senaat waarmee de stimulering met slechts een gewone meerderheid in het Congres kon worden doorgevoerd. Hiervoor is het wetgevingsinstrument ‘begrotingsafstemming’ gebruikt. Normaal gesproken heeft wetgeving 60 stemmen in de Senaat nodig, maar omdat de Democraten overheersend zijn in beide huizen van het Congres, zag de partij een kans om haar agenda door te drukken zonder een compromis te hoeven sluiten met de Republikeinen. 

Desalniettemin is de meerderheid van de Democratische partij in zowel het Huis als in de Senaat flinterdun, vooral in de Senaat waar zij in feite één zetel voordeel hebben. Met de partijdigheid in overvloed in het Congres zal de agenda van president Biden vooral de meer progressieve aspecten slechts zo ver gaan als dat de meer gematigde democratische senatoren en leden van het Huis het toelaten. 

“Slow down, Joe”

Slechts een week na de aanvang van zijn presidentschap had Biden al 17 decreten getekend, waardoor The New York Times verklaarde: “Ease up on the executive actions, Joe.” (“Rustig aan met de uitvoeringsbesluiten, Joe”) De Editorial Board drong er bij president Biden op aan zijn agenda via het Congres te presenteren, wat permanenter is, in plaats van via uitvoeringsbesluiten, die gemakkelijk door een andere regering kunnen worden teruggedraaid.

Biden gaf dit toe na het tekenen van uitvoeringsbesluiten over klimaatverandering, die vele uitvoeringsbesluiten van de Trump-regering over dit onderwerp zullen opheffen. Hij zei dat, ondanks dat zijn regering de klimaatverandering zou aanpakken als nooit tevoren, deze eerst door de wetgeving moet worden goedgekeurd om al die kwesties die zij willen aanpakken op te lossen. 

Investeren in Amerikaanse markten

De meerderheid van de decreten en uitvoeringsbesluiten van president Biden is voornamelijk gericht op een aantal gebieden: aanpak van de pandemie, rassen- en gendergelijkheid, het immigratiebeleid en de klimaatcrisis. Al hebben een aantal enige vorm van economische impact, geen enkele heeft zoveel consequenties als Bidens besluiten over de klimaatcrisis, die een aanzienlijke impact zullen hebben op de federale uitgaven en herverdeling van de middelen.

De klimaatcrisis en duurzame energie zijn prioriteiten

In een van zijn eerste acties als president verklaarde Joe Biden dat de VS weer zouden toetreden tot het Akkoord van Parijs (over klimaatverandering). Een aantal dagen later tekende hij een decreet met als doel de klimaatcrisis aan te pakken en kondigde aan dat de klimaatverandering op de voorgrond staat van zijn buitenlands en nationaal veiligheidsbeleid. Het decreet creëerde een ambt voor klimaatbeleid binnen het uitvoerend bureau van de president en er zou een Nationale klimaatadviseur worden aangesteld. 

CTA: Ontdek de RenewableEnergy-portefeuille

Ontdek de RenewableEnergy-portefeuille

Grootschalige investeringen in duurzame energie

Tijdens de campagne onthulde Joe Biden een plan van $ 2 biljoen om de klimaatverandering aan te pakken en hij heeft er geen tijd overheen laten gaan om te beginnen met de invoering ervan. Bidens decreten gaan uit van twee hoofdpunten: het eerste punt wendt alle aspecten van de federale regering aan om de klimaatcrisis te bestrijden, zoals het stimuleren en aanmoedigen van innovatie en nieuwe technologieën voor schone energie om daarnaast bewerkstelligende macht van de federale regering gebruiken om te investeren in hardware die op schone energie functioneert.  

Het tweede punt van de decreten over dit onderwerp is de aanpak van de fossiele brandstofsector door vergunningen in te trekken, zoals die van de Keystone Pipeline, pauzeren van olie- en gashuurovereenkomsten op openbare grond en stoppen van andere investeringen om uitbreidingen in de sector tegen te houden.  Volgens een factsheet dat is uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse zaken van de VS betreft de pauze alleen nieuwe vergunningen, en meldt dat de olie- en gasindustrie beschikt over 7700 ongebruikte en goedgekeurde boorvergunningen. Reuters citeerde de voorzitter van Devon Energy, die verwacht dat hun vergunningen voldoende zijn om nog ten minste vier jaar door te kunnen gaan met boren. Een vergelijkbare verklaring werd afgelegd door EOG Resources, en Occidental meldde dat het beschikt over meer dan 200 goedgekeurde vergunningen. Het zijn de kleine bedrijven die zich zorgen maken over de vergunningenpauze.

De toekomst is nog onzeker

Het stimuleringsplan van de president heeft een aantal hindernissen weggenomen, maar het blijft onzeker of hij zijn hele lijst zal kunnen afwerken. Het is bijvoorbeeld nog te betwijfelen of hij zijn verhoging van het minimumloon tot $ 15, die wordt doorgedrukt door de progressieven, zal gaan behalen. In de nabije toekomst zal Biden er ongetwijfeld aan werken om zijn klimaatagenda in te voeren, maar hij heeft daarvoor de steun nodig van de belangrijkste democratische senatoren en leden van het Huis die de staten en districten vertegenwoordigen die kool en fossiele brandstoffen produceren. 

De democratische congresleden uit Texas hebben hun zorgen over Bidens acties met betrekking tot olie en natuurgas al geuit en zeggen dat hiermee banen in hun staat zullen verdwijnen. Aan de andere kant zijn de voorstanders van schone energie bemoedigd door de nieuwe regering. Organisaties die de grote luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigen hopen dat deze regering zal investeren in schone energie, zodat de luchtvaartmaatschappijen hun koolstofdoelen kunnen bereiken. 

De economische impact van het beleid van de Biden-regering heeft twee gezichten: een bloeiende duurzame energiesector met stevige investeringen door de federale regering, en tegelijkertijd een olie- en gasindustrie die verlamd wordt door reguleringen en andere obstakels die de productiviteit zal verminderen en waarbij banen zullen verdwijnen. 

Beleg in Amerikaanse aandelen met 0% commissie