StocksChina Communications Construction1800.HK

1800.HK

China Communications Construction

3.7167 0.0600 (1.64%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3.7167
B
3.7334

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.7167
Trong Ngày 3.6467 - 3.7266
Trong 52 Tuần 3.5868 - 5.1550
Khối lượng Trung bình (3 tháng)12.33M
Lợi nhuận trong 1 năm-3.64%
Beta0.0362
Vốn hóa thị trường60.14B
Hệ số P/E2.97
Doanh thu822.64B
EPS1.2531
Cổ tức (Lợi suất)0.2636 (7.09%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202217/05/202226/07/20223.75004.00004.25004.50004.75005.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Engineering And Construction
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 136,772

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China Communications Construction increased tính đến 17.23% và có tổng là 822.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 27.66% đến 26.91B. Tài sản ròng increased tính đến 12.85% đến 478.73B và EPS increased từ 1.03 đến 1.25.
1800.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.29%
Biên Hoạt động
4.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.81%
12/18
03/19
06/19
09/19
Tổng Doanh thu
182.94B
118.59B
158.04B
149.66B
Lợi nhuận Gộp
24.85B
14.49B
17.25B
17.24B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
10.45B
7.04B
7.75B
7.25B
Thu nhập Ròng
7.83B
4.5B
6.54B
5.06B