StocksAccionaANA.MC

ANA.MC

Acciona

172.30 1.80 (1.06%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
172.05
B
172.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó172.30
Trong Ngày 168.35 - 173.14
Trong 52 Tuần 122.29 - 196.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)151.17K
Lợi nhuận trong 1 năm37.10%
Beta-0.121
Vốn hóa thị trường9.31B
Hệ số P/E18.37
Doanh thu6.99B
EPS9.2716
Cổ tức (Lợi suất)2.835 (1.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/01/202223/03/202206/06/2022140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Engineering And Construction
Tổng Giám đốc Điều hành José Manuel Entrecanales Domecq
Nhân viên 37,403

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2021, doanh thu của Acciona increased tính đến 146.60% và có tổng là 4.55B. Thu nhập ròng increased tính đến 327.77% đến 239.55M. Tài sản ròng increased tính đến 42.82% đến 5.65B và EPS increased từ 0.93 đến 3.37.
ANA.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.47%
Biên Hoạt động
7.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.69%
12/20
03/21
06/21
12/21
Tổng Doanh thu
1.92B
1.71B
1.85B
4.55B
Lợi nhuận Gộp
727M
N/A
870M
2.24B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
172M
N/A
56M
473.56M
Thu nhập Ròng
312M
97M
56M
239.55M