Stocks-ARCAD.NV-Arcadis NV

ARCAD.NV Arcadis NV

0 0 (0%)
Giao dịch

Arcadis NV giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.4B
Phạm vi trong ngày
48.23
-
50.07
Phạm vi 52 tuần
35.61
-
51.22
Khối lượng (3 tháng)
144.1K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
33.99
Doanh thu
4.66B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
45
Thấp
Ngành 
Trung bình 53 
45
Môi trường
56
Xã hội
40
Quản trị

Mọi người cũng đã mua