Currencies-AUDNZD-

AUDNZD AUD/NZD

0 0 (0%)
S
1.06036
B
1.06070
S
1.06036
B
1.06070

AUD/NZD giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
1.05847
-
1.06517
Phạm vi 52 tuần
1.05299
-
1.10857
Lợi nhuận 1 năm
-3.28%
Thảo luận Hàng đầu