Stocks-CRM-Salesforce Inc

CRM Salesforce Inc

260.00 8.10 (3.22%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Salesforce Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
252.98B
Phạm vi trong ngày
249.22
-
262.97
Phạm vi 52 tuần
126.15
-
262.97
Khối lượng (3 tháng)
4.88M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
98.69
Doanh thu
33.95B

Tin tức mới nhất về Salesforce Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
270.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
69
Môi trường
46
Xã hội
56
Quản trị

Mọi người cũng đã mua