Stocks-EXC-Exelon Corp

EXC Exelon Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Exelon Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
33.69B
Phạm vi trong ngày
33.29
-
33.84
Phạm vi 52 tuần
33.29
-
43.63
Khối lượng (3 tháng)
8.11M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.75
Doanh thu
21.03B

Tin tức mới nhất về Exelon Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
39.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
71
Môi trường
66
Xã hội
47
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua