StocksFerrovialFER.MC

FER.MC

Ferrovial

26.31 -0.36 (-1.35%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
26.31
B
26.37

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.31
Trong Ngày 26.25 - 26.66
Trong 52 Tuần 22.16 - 28.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.23M
Lợi nhuận trong 1 năm4.53%
Beta0.2308
Vốn hóa thị trường19.32B
Hệ số P/E22.26
Doanh thu6.78B
EPS1.1846
Cổ tức (Lợi suất)0.4722 (1.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202216/05/202226/07/202224.0025.0026.0027.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Transportation
Tổng Giám đốc Điều hành Ignacio Madridejos Fernández, MBA
Nhân viên 18,680

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ferrovial increased tính đến 6.89% và có tổng là 6.78B. Thu nhập ròng increased tính đến 373.60% đến 974.00M. Tài sản ròng increased tính đến 15.12% đến 5.84B và EPS decreased từ -0.56 đến N/A.
FER.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.49%
Biên Hoạt động
4.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.46%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
1.37B
1.6B
1.84B
1.97B
Lợi nhuận Gộp
61M
74M
119M
83M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
61M
74M
119M
83M
Thu nhập Ròng
-96M
-202M
68M
1.2B