Stocks-JBLU-JetBlue Airways Corp

JBLU JetBlue Airways Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

JetBlue Airways Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.98B
Phạm vi trong ngày
5.72
-
5.94
Phạm vi 52 tuần
3.41
-
9.43
Khối lượng (3 tháng)
18.16M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-6.32
Doanh thu
9.62B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
5.25

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 49 
57
Môi trường
66
Xã hội
39
Quản trị