Stocks-ORSTED.CO-Orsted A/S

ORSTED.CO Orsted A/S

390.00 0 (0%)
Giao dịch

Orsted A/S giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
163.59B
Phạm vi trong ngày
379.93
-
391.31
Phạm vi 52 tuần
247.63
-
678.18
Khối lượng (3 tháng)
840.54K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-7.77
Doanh thu
69.08B

Tin tức mới nhất về Orsted A/S

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
59
Môi trường
50
Xã hội
54
Quản trị

Mọi người cũng đã mua