Stocks-ORSTED.CO-Orsted A/S

ORSTED.CO Orsted A/S

606.40 -5.40 (-0.88%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó606.40
Trong Ngày 601.20 - 621.17
Trong 52 Tuần 566.15 - 916.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)440.98K
Lợi nhuận trong 1 năm-28.35%
Beta0.9724
Vốn hóa thị trường253.87B
Hệ số P/E13.96
Doanh thu122.04B
EPS43.2798
Cổ tức (Lợi suất)12.5 (2.06%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/06/202230/08/202210/11/2022600.00650.00700.00750.00800.00850.00900.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Alternative Power Generation
Tổng Giám đốc Điều hành Mads Nipper, MBA
Nhân viên 6,836

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Orsted A/S decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 27.71% đến 10.89B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 35.95 đến N/A.
ORSTED.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
5.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.74%
Biên Hoạt động
5.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.02%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
32.08B
N/A
36.57B
Lợi nhuận Gộp
N/A
3.06B
N/A
2.39B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
3.06B
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
3.26B
5.56B
269M
9.37B