StocksTransocean LTDRIG

RIG

Transocean LTD

3.86 0.65 (20.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
3.86
B
3.89

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.22
Trong Ngày 3.63 - 3.98
Trong 52 Tuần 2.32 - 5.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)19.6M
Lợi nhuận trong 1 năm7.41%
Beta1.8965
Vốn hóa thị trường2.19B
Hệ số P/E29.54
Doanh thu2.49B
EPS-0.9575
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/20222.503.003.504.004.505.005.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Contract Drilling
Tổng Giám đốc Điều hành Jeremy D. Thigpen
Nhân viên 5,530

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Transocean LTD decreased tính đến 18.91% và có tổng là 2.56B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.70% đến -589.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.00% đến 11.21B và EPS decreased từ -0.92 đến -0.93.
RIG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
-50.21%
Biên Hoạt động
-3.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.33%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
656M
626M
621M
586M
Lợi nhuận Gộp
36M
43M
N/A
-9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-3M
3M
N/A
-51M
Thu nhập Ròng
-103M
-130M
-260M
-175M