StocksRepublic Services IncRSG

RSG

Republic Services Inc

124.97 0.44 (0.35%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
124.87
B
125.22

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó124.97
Trong Ngày 121.30 - 126.59
Trong 52 Tuần 107.36 - 143.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.27M
Lợi nhuận trong 1 năm15.91%
Beta0.7707
Vốn hóa thị trường39.48B
Hệ số P/E29.59
Doanh thu11.67B
EPS4.224
Cổ tức (Lợi suất)1.84 (1.47%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Environmental Services
Tổng Giám đốc Điều hành Jon Vander Ark
Nhân viên 35,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Republic Services Inc increased tính đến 0.54% và có tổng là 2.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.39% đến 351.90M. Tài sản ròng increased tính đến 0.06% đến 8.98B và EPS increased từ 0.98 đến 1.11.
RSG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.89%
Biên Hoạt động
26.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.81%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.81B
2.93B
2.95B
2.97B
Lợi nhuận Gộp
838.4M
867.8M
823.2M
874.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
522.6M
568.8M
507.7M
566.6M
Thu nhập Ròng
332M
350.8M
313.1M
351.9M