StocksSacyrSCYR.MC

SCYR.MC

Sacyr

2.397 0.023 (0.97%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2.394
B
2.400

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.397
Trong Ngày 2.338 - 2.398
Trong 52 Tuần 1.799 - 2.702
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.71M
Lợi nhuận trong 1 năm10.53%
Beta0.0197
Vốn hóa thị trường1.5B
Hệ số P/E51.74
Doanh thu4.81B
EPS-0.3175
Cổ tức (Lợi suất)0.0826 (3.45%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/01/202224/03/202207/06/20222.0002.2002.4002.6002.800
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Engineering And Construction
Tổng Giám đốc Điều hành Manuel Manrique Cecilia
Nhân viên 46,562

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Sacyr decreased tính đến 12.43% và có tổng là 1.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 116.20% đến 38.64M. Tài sản ròng increased tính đến 17.64% đến 1.13B và EPS increased từ -0.41 đến 0.03.
SCYR.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.44%
Biên Hoạt động
15.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.54%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.11B
1.15B
1.37B
1.2B
Lợi nhuận Gộp
89.15M
142.01M
168.91M
142.16M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
169.57M
190.83M
218.67M
176.69M
Thu nhập Ròng
42.89M
47.96M
-238.51M
38.64M