Stocks-SKA-B.ST-Skanska AB ser. B

SKA-B.ST Skanska AB ser. B

0 0 (0%)
Giao dịch

Skanska AB ser. B giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
77.66B
Phạm vi trong ngày
184.92
-
194.21
Phạm vi 52 tuần
139.59
-
196.06
Khối lượng (3 tháng)
721.13K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.8
Doanh thu
163.37B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
63
Môi trường
59
Xã hội
51
Quản trị

Mọi người cũng đã mua