Stocks-SKA-B.ST-Skanska AB ser. B

SKA-B.ST Skanska AB ser. B

186.45 1.75 (0.95%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng SEK Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó186.45
Trong Ngày 183.97 - 186.57
Trong 52 Tuần 131.85 - 249.68
Khối lượng Trung bình (3 tháng)699.59K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.21%
Beta1.0749
Vốn hóa thị trường76.1B
Hệ số P/E10.58
Doanh thu161.93B
EPS17.476
Cổ tức (Lợi suất)7 (3.75%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202210/01/2023140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Homebuilding
Tổng Giám đốc Điều hành Anders Danielsson
Nhân viên 28,699

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Skanska AB ser. B decreased tính đến 7.95% và có tổng là 147.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 23.84 đến N/A.
SKA-B.ST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.94%
Biên Hoạt động
4.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.79%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
41.11B
35.03B
42.55B
38.6B
Lợi nhuận Gộp
4.78B
2.82B
4.4B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.51B
785M
-37.99B
N/A
Thu nhập Ròng
2.21B
965M
1.78B
N/A