StocksSchlumberger LtdSLB

SLB

Schlumberger Ltd

38.94 0.42 (1.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
38.92
B
39.01

SLB Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký