Stocks-THRM-Gentherm Incorporated

THRM Gentherm Incorporated

49.43 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Gentherm Incorporated giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.62B
Phạm vi trong ngày
48.48
-
50.26
Phạm vi 52 tuần
38.05
-
73.16
Khối lượng (3 tháng)
195.57K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
91.18
Doanh thu
1.45B

Tin tức mới nhất về Gentherm Incorporated

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
63
Môi trường
58
Xã hội
45
Quản trị

Mọi người cũng đã mua