Stocks-UONE-Urban One Inc

UONE Urban One Inc

3.60 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Urban One Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
175.96M
Phạm vi trong ngày
3.59
-
3.65
Phạm vi 52 tuần
3.46
-
8.02
Khối lượng (3 tháng)
36.76K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.64
Doanh thu
483.53M

Tin tức mới nhất về Urban One Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

28
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
38
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 48 
31
Môi trường
38
Xã hội
39
Quản trị

Mọi người cũng đã mua