CurrenciesUSD/CNHUSDCNH

USDCNH

USD/CNH

6.44016 -0.00683 (-0.11%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CNY Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
6.44016
B
6.44120

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.44016
Trong Ngày6.43143 - 6.45132
Trong 52 Tuần6.40040 - 7.19580
Lợi nhuận trong 1 năm-9.72%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC