CurrenciesUSD/CNHUSDCNH

USDCNH

USD/CNH

6.68116 -0.01592 (-0.24%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CNY Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
6.68116
B
6.68273

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.68116
Trong Ngày 6.67499 - 6.70207
Trong 52 Tuần 6.30553 - 6.83735
Lợi nhuận trong 1 năm3.44%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202225/03/202207/06/20226.400006.500006.600006.700006.800006.90000
Thời gian Biểu đồ theo UTC