CurrenciesUSD/SGDUSDSGD

USDSGD

USD/SGD

1.43385 0.00356 (0.25%)
Giá cung cấp bởi eToro, Bằng SGD Thị trường mở
Giao dịch