CurrenciesUSD/ZARUSDZAR

USDZAR

USD/ZAR

15.74181 0.11191 (0.72%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng ZAR Thị trường mở
Giao dịch
S
15.74181
B
15.74558

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.62990
Trong Ngày 15.56132 - 15.75532
Trong 52 Tuần 13.39070 - 16.36770
Lợi nhuận trong 1 năm13.62%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC