Stocks-WES-Western Midstream Partners LP

WES Western Midstream Partners LP

27.96 0.72 (2.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó27.96
Trong Ngày 27.03 - 27.90
Trong 52 Tuần 21.92 - 29.44
Khối lượng Trung bình (3 tháng)908.68K
Lợi nhuận trong 1 năm5.65%
Beta1.7195
Vốn hóa thị trường10.77B
Hệ số P/E10.19
Doanh thu3.15B
EPS2.7436
Cổ tức (Lợi suất)2 (7.15%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Pipelines
Tổng Giám đốc Điều hành Michael P. Ure, MBA
Nhân viên 1,127

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Western Midstream Partners LP increased tính đến 5.84% và có tổng là 2.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 82.64% đến 944.00M. Tài sản ròng increased tính đến 6.93% đến 3.10B và EPS increased từ 1.18 đến 2.18.
WES- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.07%
Biên Hoạt động
40.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.88%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
673.71M
758.3M
876.42M
837.57M
Lợi nhuận Gộp
310.35M
421.89M
420.67M
383.38M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
236.5M
354.85M
350.16M
315.81M
Thu nhập Ròng
250.85M
317.67M
315.17M
273.58M