StocksWestern Midstream Partners LPWES

WES

Western Midstream Partners LP

22.74 -0.12 (-0.52%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
22.61
B
22.76

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.74
Trong Ngày22.26 - 22.80
Trong 52 Tuần7.13 - 23.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)895.82K
Lợi nhuận trong 1 năm172.41%
Beta2.034
Vốn hóa thị trường9.39B
Hệ số P/E10.53
Doanh thu2.63B
EPS2.1596
Cổ tức (Lợi suất)1.256 (5.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/05/202123/07/202104/10/202119.0020.0021.0022.0023.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil Refining Or Marketing
Tổng Giám đốc Điều hành Michael P. Ure, MBA
Nhân viên 1,045

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Western Midstream Partners LP decreased tính đến 7.20% và có tổng là 2.55B. Thu nhập ròng decreased tính đến 33.60% đến 516.85M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.45% đến 2.90B và EPS decreased từ 1.59 đến 1.18.
WES- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.28%
Biên Hoạt động
41.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.57%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
679.04M
647.48M
632.11M
672.75M
Lợi nhuận Gộp
382.45M
362.4M
272.26M
303.83M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
321.48M
314.02M
212.76M
241.42M
Thu nhập Ròng
254.14M
270.78M
191.24M
238.28M