CurrenciesCHF/JPYCHFJPY

CHFJPY

CHF/JPY

120.532 0.407 (0.34%)
Ceny podle eToro, v JPY Trh se uzavřel