CurrenciesEUR/NZDEURNZD

EURNZD

EUR/NZD

1.68156 0.01935 (1.16%)
Ceny podle eToro, v NZD Otevřený trh
Obchodovat
S
1.68156
B
1.68200