Hvad er tematisk investering? Ordliste og præsentation

Hvad er tematisk investering?

Tematisk investering er et begreb, der refererer til en top-down-tilgang til investering, hvor investorer forsøger at identificere temaer og tendenser baseret på deres forudsigelser af fremtidige præstationer, snarere end at træffe investeringsbeslutninger baseret på tidligere resultater af visse markeder eller aktiver. Et eksempel på tematisk investering kan være teknologiske tendenser, hvor en investor kan forudsige vækst i selvkørende biler eller det globale fald i brugen af tabletter inden en bestemt dato. Tematiske investeringer, der er blevet   meget populære for nylig, kan opdeles i økonomiske, politiske, sociale og landbrugsgrupper. Populariteten af tematiske investeringer er mere end fordoblet siden 2016, med over 400 tematiske ETF’er (Exchange Trade Funds) på markedet.

Nedenfor er nævnt noget af den mere almindelige tematiske investeringsrelaterede terminologi:

Tematisk investering – Ordliste

A-D

 • Agroindustri

Industriel fremstilling & distribution af landbrugsudstyr, maskiner, opbevaring osv.

 • Alfa

Et uregelmæssigt afkast af en investors overvurderede eller undervurderede investering.

 • Asymmetrisk

Forholdet mellem dominerende naturressourceleverandører og deres kunder.

 • Befolkningsvækst

Den forventede vækst i befolkningen, der udøver pres på de globale fødevarelagre, jord og global opvarmning.

 

 • Benchmark-uafhængig

En investeringsstrategi, der baserer sin investering på det forventede afkast, uanset deres indeksvægt.

 • BRIC-økonomi

Henviser til de kombinerede økonomier: Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Disse nationer blev grupperet af økonomer på grund af deres potentielle økonomiske vækst og indflydelse.

 • CopyFunds

CopyFunds er et tematisk produkt til investeringsporteføljeforvaltning udviklet af eToro. Ved brug af Etoros CopyFunds kan investorer kopiere handlere eller markeder. CopyFunds sammenknytter investors finansielle aktiver på en diversificeret måde i overensstemmelse med en foruddefineret strategi til at medvirke til at minimere langsigtede risici.

E-I

 • Emerging Markets

Lande, som har potentiale og infrastruktur af fuldt udviklede markeder, men endnu ikke har nået den økonomiske modenhed i disse lande. Tenderer til volatilitet.

 • Fordeling af aktiver

En investeringsstrategi, hvor investor afvejer risikoen i forhold til afkastprocenter, overensstemmelse med investors mål, investeringers tidslinje og risikotolerance.

 • Gennemsnitsberegning af dollaromkostninger

En investeringsstrategi, hvor investor placerer et fast beløb i dollars i en given investering på et regelmæssigt månedligt grundlag. Investor køber mere, når kursen falder, og mindre, når kursen stiger.

 • GDP/BNP

Bruttonationalproduktet er målestok for et lands samlede økonomiske aktivitet, beregnet ved at kombinere varer og tjenesteydelser, normalt på årligt eller kvartalsvis grundlag.

 • Gorillaer

Store virksomheder eller selskaber, der dominerer deres respektive områder og styrer pris og tilgængelighed af deres produkter.

 

 • Hurtige forandringer

Konstant fokus på sekulære ændringer og forstyrrende innovation kan tilbyde en porteføljesikring i en hurtigt skiftende verden og supplere traditionel indeksbaseret strategi.

 

 • Iboende værdi

Repræsenterer den beregnede værdi af en virksomhed, aktie eller værdipapir under hensyntagen til materielle og immaterielle faktorer. Den repræsenterer ikke altid markedsværdien.

 

 • Lav korrelation

Tematisk investering kan tilbyde en lav korrelation af relative afkast i forhold til traditionelle vækststrategier og negativ korrelation af relative afkast i forhold til traditionelle værdistrategier og tilbyde investorer en diversificering.

 • Levetidsøkonomi

Repræsenterer den økonomiske magt tilhørende den demografiske aldersgruppe over 50, hvis økonomiske aktivitet nu sidder på omkring $ 7 milliarder, som forventes fordoblet til ca. 13,5 milliarder dollar i 2030.

M-T

 • Makroøkonomi

En opdeling af økonomi, der studerer den overordnede ydeevne og adfærd i en økonomi, som omfatter ændringer i alle aspekter af økonomien, inklusive beskæftigelsesfrekvens, inflation, vækst, osv.

 • Megatendenser

Globale økonomiske kræfter (f.eks. fremkomsten af e-handel eller sociale forskydninger (millennials), som påvirker virksomheder og økonomier, samfund, kulturer og liv.

 • MSCI verdensindeks

Et centralt, globalt indeks, der dækker tusindvis af aktier og råvarer i forskellige kategorier. Bruges af fondsforvaltere på verdensplan som målestok for ydeevne for porteføljer.

 • Mulighedssæt

Alle tænkelige forventede afkast samt standardafvigelser som følge af etablering af porteføljer.

 • Nedgearing

Når en person eller selskab reducerer gældsniveauet ved at sælge ud af aktiver, hvis vækst ikke går efter planen.

 • Porteføljekonstruktion

Valg af temaer, segmenter eller områder baseret på markedsudviklingen.

 • Produkter med lav tematik

Teknologier, tjenester og løsninger, som er uvæsentlig for globale indtægter og/eller vækst, men er en faktor blandt andre for den forretningsmodel, strategi og forskning og udvikling (R&D), som anvendes af en virksomhed.

 • Sharpe Ratio

Det er et mål for det risikojusterede afkast af et tema. Du kan analysere risiko-afkastkarakteristika for hvert tema med Sharpe Ratio. Det forklarer, om afkast er opnået i et tema på grund af for meget risiko eller smarte investeringsbeslutninger. På vores platform har vi givet en vurdering fra 1 til 3, med 3 for den højeste risikovurdering.

 • Sikring mod

At beskytte en investering mod et fald i værdien ved modinvestering, hovedsagelig ved at foretage en yderligere investering.

 

 • Supercyklus af kredit

Kontinuerlig cyklus af finansiel kredit, som endte i den globale finansielle krise i 2007.

 • Top-down/Bottom-up-investering

Top-down-investeringer analyserer først og fremmest økonomiske og globale tendenser og udviklinger, der påvirker bestemte industrier, og endelig, hvilke virksomheder der forventes at klare sig bedst i disse industrier, og investerer på dette grundlag. Bottom-up-investeringer fokuserer primært på virksomhederne til at bestemme, hvor der skal investeres med ringe vægt tillagt økonomiske tendenser.

U-Z

 • Urbanisering

Skift af befolkningen fra bycentre eller landdistrikter til forstæderne.

 • Wrap-konto

En metode til at konsolidere en investors portefølje mod et gebyr. Gebyret dækker alle administrationsomkostninger & provisioner for kontoen og anses for at være billigere end et mæglerkontogebyr.

Opsummering

Da tematiske investeringer fortsætter med at vokse i popularitet blandt investorer lynhurtigt, er efterspørgslen efter pålidelige, forskelligartede investeringskapaciteter mere efterspurgte end nogensinde. Med eToros Top Trader CopyFunds og Market CopyFunds bliver langsigtede, lavrisikoinvestorer bemyndiget til at forvalte sine langsigtede, tematiske investeringsporteføljer med forskellige temaer og fordeling af aktiver, der passer til hver enkelt investors foretrukne investeringsstrategi.

292 Visninger