Kryptomaailman taustalla oleva teknologia

Kuinka kryptovaluutta toimii?

Kryptovaluutan ymmärtämiseksi on tutustuttava sen taustalla olevaan teknologiaan ja myös joihinkin käsitteisiin, jotka ovat kytköksissä kryptovaluutan olemassaoloon. Määritetään ensiksi, mikä on kryptovaluutta. Kaikessa lyhykäisyydessään se on rahaa,

  • jolla ei ole käteismuotoa
  • ja jota valtio ei laske liikkeelle.

Kryptovaluutan ominaisuudet ja olemassaolo perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Lohkoketjuteknologia on koko kryptovaluuttauniversumin keskus, ja sen ansiosta kryptovaluutta muun muassa toimii digitaalisena vaihdon välineenä, jolla ei ole käteistä muotoa.

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketjulla viitataan jatkuvasti kasvavaan digitaaliseen tietueluetteloon. Tietueet ovat nimeltään lohkoja, ja ne turvataan ja liitetään yhteen kryptografian välityksellä. Kryptografia – kryptovaluutta – on tiede, jolla tietoa salataan digitaalisesti siten, että asiaankuulumattomat eivät pääse siihen käsiksi tai muuttamaan sitä mitenkään. Kryptografian käyttö tekee lohkoihin tallennetusta tiedosta turvallista ja luotettavaa. Nämä digitaaliset tietolohkot muodostavat elektronisen tietokannan, joka on periaatteessa julkinen (eli hajautettu) tilikirja.

Hajautus on olennainen edellytys lohkoketjun toiminnalle ja muuttumattomuudelle, ja sen ansiosta lohkoketju on turvallinen ja suojassa ilkivaltaisilta hyökkäyksiltä.  Hajautetussa verkostossa tietoa ei lukita keskuspalvelimeen, sillä sellaista ei ole. Tieto tallennetaan sen sijaan kaikkien tietyssä verkossa oleville tietokoneille. Jokainen osallistuja (tai vertaiskäyttäjä) pääsee käsiksi tilikirjaan, johon transaktioiden koko historia tallennetaan ja jossa sitä säilytetään. Tilikirjaa voidaan käyttää potentiaalisen tapahtuman oikeudellisuuden tarkistamiseksi. Näiden tekijöiden vuoksi kaikenlaiset valtuuttamattomat tapahtumat estetään jo alkutekijöihinsä, sillä transaktion eteneminen edellyttää verkon kaikkien vertaisjäsenten tarkistusta (ja myöhempää hyväksymistä), ennen kuin se voi toteutua.

Edut ja haitat:

Lohkoketjuteknologia on niittänyt suosiota viime vuosina, joten keskustelu sen hyödyllisyydestä, käytöstä ja tehtävästä maailmanlaajuisessa taloudessa on lisääntynyt valtavasti. Kannattajien mukaan lohkoketjuteknologia tarjoaa seuraavat potentiaaliset edut:

  • Se auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa tekemään transaktioita vapaasti ilman valtion välikäsiä
  • Se tarjoaa lisäturvallisuutta lohkoketjun hyökkäykset estävien ominaisuuksien vuoksi
  • Sen ansiosta ei tarvita (eikä jouduta maksamaan) kolmannen osapuolen välityspalveluja.

Kryptovaluutan potentiaaliset edut ovat saaneet aikaan innostusta. Monet eivät kuitenkaan tunne samoin ja ovat huolestuneita tämän teknologian mahdollisesta valjastamisesta esimerkiksi seuraaviin rikollisiin tarkoituksiin:

  • Laittomien/kiellettyjen tuotteiden osto
  • Veronkierto
  • Terrorismin tai muun rikollistoiminnan rahoittaminen

1.0 – Kryptovaluutta

Lohkoketjuteknologian hajautettu tilikirja on Bitcoinn, Ethereumin ja tuhansien muiden kryptovaluuttojen kantava voima. Jokaisella vertaisverkon jäsenellä on nähtävillään kaikkien transaktioiden täydellinen historia, joten kaikki tietävät kunkin tilin saldon – aina. Tilikirja on kaikkien tapahtumien muuttumaton historia, ja siitä voi luotettavasti vahvistaa, onko tuleva transaktio pätevä vai ns. double spend -yritys, jossa kolikkoa tahdotaan käyttää useammin kuin kerran. Juuri näiden ominaisuuksien ansiosta kryptovaluuttaa voidaan käyttää puhtaan digitaalisena, käteisestä vapaana vaihtovälineenä.

2.0 – Mikä on älysopimus?

Perinteisemmässä keskitetyssä järjestelmässä eri osapuolet, jotka tahtoivat tehdä jonkinlaisen transaktion, joutuivat tukeutumaan (oletettavasti) luotettavaan kolmanteen osapuoleen (kuten pankkiin, valtuutettuun tai valtion elimeen) välityspalveluja varten. Toisin sanoen näiden osapuolten piti vahvistaa transaktio ja varmistaa, että kaikki osapuolet täyttävät sopimusvelvoitteensa.

Hajautetussa järjestelmässä validointi- ja vahvistustoiminnot on delegoitu verkoston kaikille vertaisjäsenille. Näin kolmannen osapuolen valvontaa ei tarvita lainkaan. Tällaisesta lohkoketjuteknologian käytöstä käytetään nimeä ”älysopimukset”. Nämä älysopimukset ovat lyhykäisyydessään lohkoketjupohjaisia tietokoneohjelmia, jotka on koodattu suorittamaan tiettyjä ennalta määritettyjä toimenpiteitä automaattisesti vasta, kun kaikki osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa. Nämä ohjelmat varmistavat, että kukaan ei saa haluamaansa ennen omien sopimusvelvoitteidensa täyttämistä. Tämän todella kiehtova seuraus on, että lohkoketjuteknologian hajautettu luonne poistaa kolmansien osapuolten välityspalvelujen tarpeen. Teknologian hajautettu luonne toimii itse kolmannen osapuolen välityspalveluntarjoajana, mikä säästää potentiaalisesti valtavasti rahaa ja työtunteja.

3.0 Hajautetut sovellukset:

Hajautetun lohkoketjuteknologian tulo tasoitti tien kryptovaluutalle ja pienille sopimuksille mutta myös uuden sukupolven tietokoneohjelmille ja sovelluksille, joista käytetään yhteisnimitystä hajautetut sovellukset tai Dappsit.  Näiden ohjelmien koodia ei tallenneta keskuspalvelimelle, vaan – nimensä mukaisesti – hajautettuun vertaisverkkoon.

Tämä tarkoittaa, että Dapps tarjoaa suojaa ei-toivotuilta häiriöiltä, mihin keskitetyt mallit eivät kykene. Tämä johtuu siitä, että sillä ei ole keskuspalvelinta, joka on altis kaiken tyyppisille hyökkäyksille. Tällaisena ne ovat paljon turvallisempia, eivätkä ne joudu esimerkiksi ruuhkautushyökkäyksien kohteeksi keskitettyjen ohjelmistojen tavoin. Tämä Dappsien ominaisuus vetoaa laajaan käyttäjäjoukkoon. Sekä turvallisuutta murehtivat että sensuuria kammoavat käyttäjät voivat innostua kuullessaan, että Dappseja ei voi hakkeroida ja että ne eivät ole haavoittuvaisia muillekaan niiden käyttöön kohdistuville estoyrityksille.

Mitä ovat forkit?

Kryptovaluutan fork on yritys konfiguroida protokolla (kuten tietokoneen koodi) uudelleen tarkoituksena parantaa kyseisen kryptovaluutan suorituskykyä tai ratkaista siihen liittyvät ongelmat. Yksinkertaisesti ilmaistuna fork on kryptovaluutan ohjelmiston muutos, joka luo kaksi erillistä lohkoketjuversiota, joilla on jaettu historia.

Forkit voivat olla väliaikaisia, jolloin ne kestävät vain hetken, tai pysyviä. Pysyvä fork luo jatkuvan haarautumisen verkostoon. Se luo kaksi erillistä lohkoketjun versiota ja tämän seurauksena kaksi eri kryptovaluuttaa. Forkiin johtavia olosuhteita ovat esimerkiksi seuraavat: muutos sellaisen lohkoketjun säännöissä, joilla digitaalinen kolikko toimii, hakkeroimisen tai tuhoisien virheiden vaikutusten poistaminen ja epäyhteneväisyys solmuissa, jotka koskevat

yhtä tai useampaa historiallista transaktiota. Kaksi yleisintä fork-tyyppiä ovat hard fork ja soft fork.

●      Soft fork:

Soft forkit tapahtuvat yleensä siinä harvinaisessa tapauksessa, että kaksi tai useampi louhija vahvistaa lohkon samanaikaisesti. Tällöin molemmat louhijat luovat oman tiivisteen (vahvistuskoodin) kyseiselle lohkolle. Yleisin tapa ratkaista kyseinen tilanne on lisätä uusi lohko lohkoketjuun, jolloin solmut vahvistavat myöhemmin, että kyseisin ketju on pisin ja myös oikea. Tällöin toinen ketju ei ole enää voimassa.

●      Hard fork:

Hard forkit luodaan tarkoituksella. Lohkoketjun kehittäjät tekevät ne tarkoituksenaan muuttaa lohkoketjun sääntöjä. Bitcoin on avoimen lähdekoodin lohkoketju, joten kehittäjät voivat tehdä muutoksia milloin tahansa. Hard forkin aikana kehittäjät ottavat tilannekatsauksen lohkoketjun tilikirjasta hajaantuneessa lohkossa. Jokaisesta sillä hetkellä omistetusta rahakkeesta saadaan tietty määrä uusia rahakkeita. Suhde on yleensä 1:1. Hard fork voi edetä 2 eri tavalla:

  1. Suurin osa solmuista ei hyväksy uusia sääntöjä, jolloin ne jatkuvat tavalliseen tapaan. Jos fork tapahtuu mutta osa solmuista ei noudata uusia sääntöjä, enemmistö hylkää näiden lohkon ja pakottaa luomaan oman kolikon.
  2. Suurin osa solmuista hyväksyy sääntöjen muutokset, ja solmut, jotka käyttävät olemassa olevia sääntöjä, joutuvat joko muuttamaan sääntöjä tai haarautuvat ja luovat uuden kryptovaluutan.

Mikä on kryptovaluutta?

Kuten aiemmin kerrottiin, kryptovaluutta on yksi lohkoketjuteknologian monista sovelluksista. Digitaalisen valuutan ainut käyttötarkoitus on helpottaa kaupallisia transaktioita tarjoamalla välineen vaihdolle. Se tekee sen tarjoamalla yleisesti saatavilla olevan tilikirjan, jossa säilytetään kaikkien transaktioiden muuttumatonta historiaa. Bitcoin on yhä laajimmin käytetty ja arvostetuin olemassa oleva kryptovaluutta. Ethereum on toisella sijalla. Lisäksi viime vuosina on syntynyt enemmän kuin tuhat kaksisataa eri kryptovaluuttaa, ja niistä jokainen kilpailee toisiaan vastaan ykkössijasta.

Bitcoin

Ethereum

Ripple

Bitcoin Cash

Litecoin

Dash

NEM

IOTA

Monero

Zcash

Ilmaiset transaktiot

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Välittömät transaktiot

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

51 %:n puolustusjärjestelmä

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

SegWit-vapaa

Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Lohkon koko

1 Mt 1 Mt 1 Mt 32 Mt 1 Mt 1 Mt 1 Mt 1 Mt 1 Mt 1 Mt

Uudelleenkohdennettu vaikeusaste

2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa 2016 lohkoa

Lohkoketjun kapasiteetin lisäys

Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Multi-Pool-resistentti

Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Satoshin visio

Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei

Mikä on kryptovaluuttalompakko?

Lompakoihin voi tallentaa ostettua kryptovaluuttaa. Kryptovaluuttalompakko on elektronisten kolikoiden oston edellytys. Lompakko voi olla virtuaalinen tai sillä voi olla laitemuoto: näihin viitataan järjestyksessä termeillä ”kuuma säilytys” ja ”kylmä säilytys”.

Lompakko, joka on puhtaasti software-tyyppinen, toimii pitkälti verkkopankkitilin tavoin. Se tunnetaan kuumana säilytyksenä, ja sitä pidetään käyttäjäystävällisenä tapana alkaa käyttää kryptovaluuttaa. Tämän tyyppisen lompakon hallussapidon haittapuolena pidetään kallisarvoisten tietojen verkkosäilytykseen liittyvää suurta riskiä, sillä se on alttiina hakkereiden hyökkäyksille.

Hardware-lompakko toimii muistitikun tavoin. Tätä kryptovaluutan säilytystapaa kutsutaan nimellä kylmä säilytys, ja sitä pidetään kuumaa säilytystä turvallisempana, sillä kryptovaluutat ovat muistitikun sisällä, jolloin ei ole hakkereille altista verkkotiliä.

Ledger Nano S

Ledger Blue

Coinpayments

Exodus

Jaxx

Anonymiteetti

Ei Ei Ei Ei Ei

Multicoin-tuki

Kyllä Ei (noin tusina) Kyllä Kyllä Ei (rajana seitsemän)

Helppokäyttöisyys

Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Mobiiliyhteensopivuus

Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Ohjelmisto

Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Laitteisto

Kyllä Kyllä Ei Ei Ei

Turvallinen

Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei

Lisäpalvelut

Ei Ei Ei Kyllä Ei

 

Katse tulevaisuuteen

Tämän uuden teknologian valtavan potentiaalin tullessa paremmin ymmärretyksi kautta maailman eri lainsäädäntöalueet säätävät lakeja kryptovaluutan sääntelemiseksi.  Tämä tarkoittaa, että kryptovaluutta tulee lähitulevaisuudessa menettämään häilyvän villin lännen luonteensa ja siirtymään normaalien rahoituslaitosten piiriin. Kryptovaluutan ympärillä käytävän keskustelun jatkuessa on selvää, että lukuisat ihmiset kaikkialla maailmassa ovat jo päässeet nauttimaan tämän uuden teknologian tarjoamista eduista. Esimerkiksi ihmiset, joiden toimeentulo on ulkomailla työskentelevien perheenjäsenten rahalähetysten varassa, pystyvät käyttämään kryptovaluuttaa vähentääkseen kansainvälisen rahaliikenteen käsittelykuluja merkittävästi.

Lähitulevaisuudessa voidaan nähdä, miten kryptovaluutta auttaa ihmisiä virallisen pankkijärjestelmän ulottumattomissa olevissa paikoissa, jolloin maailmanlaajuisen talouden ovet aukenevat. Tämä voi olla erityisen merkittävä askel kehitysmaiden asukkaille.

Kryptovaluuttojen arvo saattaa vaihdella paljon, ja näin ollen ne eivät sovi kaikille sijoittajille. Kaupankäyntiä kryptovaluutoilla ei valvota EU-sääntelykehyksen puitteissa.

556 katselukertaa