Käy kauppaa eri markkinoilla eTorossa

eTorossa voi käydä kauppaa sadoilla eri omaisuuserillä useissa kategorioissa: hyödykkeet, kryptot, valuutat, indeksit ja ETF:t.  Kullakin omaisuuseräluokalla on omat ominaispiirteensä, ja niillä voi käydä kauppaa erilaisia sijoitusstrategioita käyttäen. Joihinkin eToron positioihin liittyy perustana olevien omaisuuserien omistusoikeus. Tällaisia ovat mm. osakkeiden ja kryptojen pitkät (OSTO) ei-vivutetut positiot. Toisissa käytetään hinnanerosopimuksia (CFD), jotka mahdollistavat erilaisia vaihtoehtoja. Tällaisia ovat mm. vivutetut kaupat, lyhyet (MYYNTI) positiot ja osaomistus.

Osakkeet

Osakemarkkinat ovat dynaamiset ja tarjoavat kaupankävijöille monia vaihtoehtoja. Osakkeiden katsotaan yleensä sopivan keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin. Kunkin osakkeen hintaan vaikuttavat erilaiset markkinatapahtumat, ja hinta voi nousta tai laskea esimerkiksi tuloskatsausten, uusien tuotteiden lanseerausten ja kilpailijoiden osakkeiden hinnanmuutosten myötä.

Jos esimerkiksi älypuhelinten valmistaja saa negatiivista julkisuutta jossakin tuoteperheessä todetusta viasta johtuen, sen suorien kilpailijoiden osakkeiden hinnat voivat nousta.  Voittoa tuottavat yritykset jakavat usein osinkoa osakkeenomistajilleen kiinteällä osakekohtaisella maksulla.

Kun ostat osakkeen eTorossa avaamalla ei-vivutetun OSTO (pitkä) -position, sijoitat perustana olevaan omaisuuserään*, ja kyseinen osake ostetaan ja pidetään nimissäsi.

eToro tarjoaa kuitenkin myös muita tilaisuuksia CFD-kaupankäyntiin. Hinnanerosopimuksilla voit avata MYYNTI (lyhyitä) -positioita, käyttää vivutusta ja ostaa osan osakkeesta. Voit esimerkiksi sijoittaa eTorossa vain 100 dollaria osakkeeseen, joka tosiasiallisesti maksaa 500 dollaria.

Esimerkkejä suosituista osakkeistamme:

Apple | Tesla | Google | Facebook | Amazon

 

 

Kryptovarat

Viime vuosina uskomattoman nopeasti suosiotaan kasvattaneet kryptot, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat nousseet monien kaupankävijöiden suosimiksi sijoituskohteiksi. eToro tarjoaa useita vaihtoehtoja niille, jotka haluavat käydä kauppaa ja sijoittaa kryptomarkkinoille. eToro-alustalle lisätään jatkuvasti uusia kryptoja, ja käytettävissä on ainutlaatuinen, eToron sijoituskomitean hallinnoima CryptoPortfolio-sijoitusstrategia, joka mahdollistaa kaupankäynnin ja sijoittamisen kyseisillä markkinoilla.

Kryptoille on ominaista erittäin suuri vaihtelu, ja on melko tavallista nähdä kaksinumeroisia prosenttiheilahteluja saman päivän aikana. Kryptovaluutoista ensimmäinen ja suurin on Bitcoin. Sitä pidetään näiden markkinoiden mittapuuna, ja muiden kryptojen käyrät liikkuvat usein samaan suuntaan kuin Bitcoinin.

Kun ostat kryptoja eTorossa, sijoitat perustana olevaan omaisuuserään*, ja eToro ostaa ja pitää krypton puolestasi. Näissä kaupoissa ei käytetä vivutusta. Perustana olevien omaisuuserien ostaminen ja myynti on sääntelemätöntä, eikä niillä ole sijoittajansuojaa.

Kryptovaluuttavalikoimaamme kuuluvat mm. seuraavat:

Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Bitcoin Cash (BCH) | Cardano (ADA) | XRP

 

Pitkät (OSTO) kryptovaluuttapositiot ovat sääntelemättömiä tuotteita, joilla ei ole sijoittajansuojaa. Lyhyet (MYYNTI) positiot, jotka avataan kryptovaluutoille eTorossa, toteutetaan kuitenkin hinnanerosopimusten avulla ja ovat näin ollen CySec:n ja FCA:n määräysten mukaisia.

Hyödykkeet

Hyödykkeillä käytävä kauppa on yksi maailman vanhimmista kaupankäyntikäytännöistä, jolla on tuhansien vuosien historia. Hyödykkeet ovat ainutlaatuisia siinä mielessä, että ne ovat fyysisesti olemassa todellisessa maailmassa. Olipa kyseessä energialähde kuten öljy tai jalometalli kuten kulta tai platina, hyödykkeet ovat olemassa todellisessa maailmassa ja siksi myös todellisen maailman tapahtumat vaikuttavat niihin.

Jos esimerkiksi öljystä on ylitarjontaa, öljyn hinta todennäköisesti laskee vastaavasti. Lisäksi tiettyjä hyödykkeitä pidetään turvasatamina, eli ne voivat tuoda vakautta salkkuun, joka koostuu erittäin vaihtelevista omaisuuseristä. Esimerkiksi monet valuuttakauppiaat kääntyvät kultafutuurien puoleen, kun markkinat muuttuvat liian epävakaiksi, koska kullan hinta on yleisesti vakaampi, vaikka se on silti kytköksissä valuuttamarkkinoihin.

Hyödykkeet ovat eTorossa kaupankäynnin kohteena vain hinnanerosopimuksina, joten sinun ei tarvitse ostaa perustana olevaa omaisuuserää käydäksesi niillä kauppaa. Lisäksi hinnanerosopimukset mahdollistavat ”myynti” (lyhyet) -positiot, vivutetut kaupat ja osaomistuksen – myös sellaisten omaisuuserien osalta, jotka eivät tarjoa tätä vaihtoehtoa perinteisessä kaupankäynnissä. Voit esimerkiksi sijoittaa eTorossa vain 100 dollaria kultaan, vaikka yksittäinen kultayksikkö maksaisi 1 000 dollaria.

Esimerkkejä suosituimmista hyödykkeistämme:

kulta | öljy | maakaasu | hopea | platina

Valuutat

Valuuttamarkkinat ovat maailman suurin markkina, jonka kaupankäyntivolyymi on keskimäärin yli 5 biljoonaa dollaria päivässä. Se on myös uskomattoman epävakaa markkina, jossa muutokset tapahtuvat muutamassa sekunnissa.

Valuuttamarkkinoiden dynaamisesta luonteesta johtuen kaupankävijät ovat yleensä erittäin aktiivisia ja saattavat avata ja sulkea kauppojaan muutamien minuuttien sisällä. Valuuttakurssien liikkeitä mitataan erittäin pienillä yksiköillä, joita kutsutaan ”pipeiksi” (0,0001). Kurssimuutosten pienuudesta johtuen tuntuvien voittojen ansaitseminen vaatii huomattavasti pääomaa.

Tästä syystä useimmat kaupankäyntialustat tarjoavat vivutettuja kauppoja kiinteillä kertoimilla. Mikäli kerroin on esimerkiksi 1:100, alusta lainaa kaupankävijälle 99 dollaria jokaista sijoitettua dollaria kohden. Vivutusta pidetään kaksiteräisenä miekkana, sillä myös tappiot ovat vivutettuja, mikä voi johtaa varojen nopeaan vähenemiseen.

Kuhunkin valuuttaan vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten keskuspankkien korkopäätökset, tietyn maan vientitilastot ja muut taloudelliset tapahtumat.

Valuutat ovat eTorossa kaupankäynnin kohteena vain hinnanerosopimuksina, joten sinun ei tarvitse ostaa perustana olevaa omaisuuserää käydäksesi niillä kauppaa. Lisäksi hinnanerosopimukset mahdollistavat MYYNTI (lyhyet) -positiot ja vivutetut kaupat – myös sellaisten omaisuuserien osalta, jotka eivät tarjoa tätä vaihtoehtoa perinteisessä kaupankäynnissä.

Esimerkkejä suosituista valuuttapareistamme:

EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD |

ETF:t

Pörssinoteerattu rahasto (ETF) on rahoitusväline, joka käsittää useita omaisuuseriä, jotka on koottu yhdeksi kaupankäyntirahastoksi. Kukin ETF noudattaa tiettyä markkinastrategiaa tai -indeksiä, ja se on suunniteltu joko tietyn rahoituslaitoksen suojaustarpeisiin tai alhaisen riskin vaihtoehdoksi sijoittajille.

Rahoituslaitokset luovat ETF-rahastoja käyttämällä asiantuntijaryhmää, joka räätälöi kunkin rahaston sen tavoitteen saavuttamiseksi. Rahaston varat ovat sen luojien omistuksessa, ja kuten osakkeet, osinkoja voidaan jakaa sijoittajille ajoittain. ETF-rahastoja pidetään yleensä pitkän aikavälin sijoitusvälineinä, koska ne on suunniteltu olemaan riskitasoltaan matalia ja tuottamaan tasaista voittoa ajan myötä.

Kun sijoitat ETF-rahastoihin eTorossa avaamalla ei-vivutetun OSTO (pitkä) -position, sijoitat perustana olevaan omaisuuserään, ja kyseinen ETF ostetaan ja pidetään nimissäsi*. eToro tarjoaa kuitenkin myös muita tilaisuuksia CFD-kaupankäyntiin. Hinnanerosopimuksilla voit avata MYYNTI (lyhyitä) -positioita, käyttää vivutusta ja ostaa osan osakkeesta. Voit esimerkiksi sijoittaa eTorossa vain 250 dollaria ETF-rahastoon, joka tosiasiallisesti maksaa 500 dollaria.

Esimerkkejä suosituista ETF-rahastoistamme:

SPY | VXXB | TLT | HMMJ | QQQ

*Kaikki vivutetut ETF-positiot Britanniassa – FCA:n määräysten mukaisesti – ja kaikki positiot Australiassa – ASIC:n määräysten mukaisesti – toteutetaan hinnanerosopimuksina.

Indeksit

Kaikilla maailman suurimmilla osakemarkkinoilla on indeksi tai useita indeksejä, jotka kuvaavat kyseisen markkinan tietyn segmentin tilaa. Indeksejä pidetään vakaampina kuin yksittäisiä osakkeita, koska ne sisältävät monia erilaisia omaisuuseriä, jotka yleensä tasapainottavat toisiaan.

Esimerkiksi Wall Streetin NASDAQ-indeksi kokoaa yhteen teknologiasektorin suuret yritykset, kuten Apple ja Google. Koska indeksi sisältää kilpailevia yrityksiä, yhden yrityksen osakkeen hinnan pudotessa sen kilpailijan osakkeen hinta voi nousta. Näin indeksi säilyttää tasapainonsa kokonaisuutena.

Koska yritysten koot ja markkina-arvot eroavat toisistaan, kullakin osakkeella on erilainen vaikutus indeksiin, eli tietyillä yrityksillä on enemmän painoarvoa. Esimerkiksi Applella on enemmän painoarvoa kuin pienemmillä NASDAQ-indeksiin sisältyvillä yrityksillä. Jos Applen osakkeen hinta nousee merkittävästi, se saattaa nostaa koko indeksin arvoa.

Indeksit ovat eTorossa kaupankäynnin kohteena hinnanerosopimuksina, koska ne eivät ole rahoitusvaroja, joihin voidaan sijoittaa suoraan. Hinnanerosopimuksilla voit avata OSTO (pitkä) tai MYYNTI (lyhyt) -positioita sekä vivutettuja kauppoja.

Esimerkkejä suosituista indekseistämme:

GER30 | NSDQ100 | DJ30 | SPX500 | FRA40

Lisätietoja kaupankäynnistä eToro-alustalla löytyy Ehdoistamme ja Tärkeimmät tiedot sisältävistä asiakirjoistamme.