Käy kauppaa markkinoilla eTorossa

eTorossa voit käydä kauppaa tuhansilla eri sijoituskohteilla useissa eri kategorioissa. Kullakin omaisuusluokalla on omat ominaispiirteensä, ja niillä voi käydä kauppaa useita eri sijoitusstrategioita hyödyntäen.

Osakkeet

Osakemarkkinat ovat dynaaminen sijoituskohde, joka tarjoaa kaupankävijöille paljon vaihtoehtoja. Osakkeita pidetään yleensä sopivina keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin. Kunkin osakkeen hintaan vaikuttavat erilaiset markkinatapahtumat, ja hinta voi nousta tai laskea esimerkiksi tuloskatsausten, uusien tuotteiden lanseerausten ja kilpailijoiden osakkeiden hinnanmuutosten myötä. Jos esimerkiksi älypuhelinten valmistaja saa negatiivista julkisuutta jossakin tuoteperheessä todetusta viasta johtuen, sen suorien kilpailijoiden osakkeiden hinnat voivat nousta.  Voittoa tuottavat yritykset jakavat usein osinkoa osakkeenomistajilleen kiinteällä summalla kutakin omistettua osaketta kohden.

Kun ostat osakkeen eTorossa avaamalla vivuttamattoman osta-position (pitkä positio), sijoitat kohde-etuutena olevaan sijoitusvälineeseen*, ja kyseinen osake ostetaan ja säilytetään sinun nimissäsi. Huomaa, että eToro tarjoaa kuitenkin myös ylimääräisiä mahdollisuuksia CFD- eli hinnanerosopimuksiin perustuen. Hinnanerosopimuksilla voit avata myy-positioita (lyhyt positio), käyttää vivutusta ja ostaa osakkeiden murto-osia. Voit esimerkiksi sijoittaa eTorossa vain 50 dollaria osakkeeseen, jonka osakekohtainen hinta pörssissä on 1 000 dollaria.

*Huomaa: Kaikki Australian Securities and Investments Commissionin (ASIC) sääntelyn alaisten asiakkaiden tekemät kaupat toteutetaan hinnanerosopimuksina ilman kohde-etuutena olevien sijoitusvälineiden omistusta.

Lue lisää palvelumme käyttöehdoista ja avaintietoasiakirjoista.

Esimerkkejä suosituista osakkeistamme:

Löydät eToron osakevalikoiman kokonaisuudessaan täältä:

https://www.etoro.com/fi/discover/markets/stocks

Hyödykkeet

Kaupankäynti hyödykkeillä on eräs maailman vanhimmista kaupankäyntikäytännöistä. Sitä on tehty jo tuhansia vuosia. Hyödykkeet ovat ainutlaatuisia sijoitusvälineitä siinä mielessä, että niillä on oikea vastine fyysisessä maailmassa. Oli kyse sitten öljyn kaltaisesta energialähteestä tai kullan tai platinan kaltaisesta jalometallista, hyödykkeet ovat olemassa tosielämässä ja tosielämän tapahtumat vaikuttavat niihin. Jos esimerkiksi öljyvarannot ovat korkealla tasolla, öljyn hinta todennäköisesti laskee vastaavasti. Tiettyjä hyödykkeitä pidetään sijoittajien turvasatamina. Ne voivat tuoda vakautta salkkuun, joka sisältää korkean volatiliteetin sijoituskohteita. Esimerkiksi monet valuutoilla kauppaa käyvät sijoittajat kääntyvät kultafutuurien puoleen kun valuuttamarkkinoiden volatiliteetti nousee liian korkeaksi. Kullan hinta on yleisesti ottaen vakaampi, mutta liittyy kuitenkin myös valuuttamarkkinoihin.

Hyödykkeillä käydään eTorossa kauppaa vain hinnanerosopimuksilla, joten sinun ei tarvitse ostaa kohde-etuutena olevia hyödykkeitä käydäksesi niillä kauppaa. Lisäksi hinnanerosopimusten käyttö mahdollistaa myyntipositiot (lyhyet positiot), vivutuksen käytön ja hyödykkeiden perusyksiköiden murto-osien omistuksen – myös sellaisille sijoitusvälineille, joiden kohdalla näitä mahdollisuuksia ei tarjota perinteisessä kaupankäynnissä. Voit esimerkiksi sijoittaa eTorossa vain 50 dollaria kultaan, vaikka yhden kultayksikön hinta olisi 1 000 dollaria.

Lue lisää palvelumme käyttöehdoista ja avaintietoasiakirjoista.

Esimerkkejä suosituimmista hyödykkeistämme:

Luettelon eTorossa tarjottavista hyödykkeistä löydät kokonaisuudessaan täältä:

https://www.etoro.com/fi/discover/markets/commodities

Valuutat

Valuuttamarkkinat ovat maailman suurimmat markkinat. Niiden päivittäisen kaupankäyntivolyymin keskiarvo on yli viisi biljoonaa dollaria.  Ne ovat myös erittäin ailahtelevaiset markkinat, ja muutokset tapahtuvat usein muutamissa sekunneissa. Valuuttamarkkinoiden dynaamisesta luonteesta johtuen kaupankävijät ovat yleensä erittäin aktiivisia ja saattavat avata ja sulkea kauppojaan muutamien minuuttien sisällä. Valuuttakurssien liikkeitä mitataan erittäin pienillä yksiköillä, joita kutsutaan ”pipeiksi” (0,0001). Kurssimuutosten pienuudesta johtuen tuntuvien voittojen ansaitseminen vaatii huomattavasti pääomaa. Tästä syystä useimmat kaupankäyntialustat tarjoavat vivutettuja kauppoja kiinteillä kertoimilla. Mikäli kerroin on esimerkiksi 1:100, alusta lainaa kaupankävijälle 99 dollaria jokaista sijoitettua dollaria kohden. Vivutusta voi pitää kaksiteräisenä miekkana, sillä vipuvaikutus pätee myös tappioihin. Tämä voi johtaa sijoittajan varojen nopeaan hupenemiseen. Kunkin valuutan arvoon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten keskuspankkien korkopäätökset, maiden vientitilastot ja muut kansantaloudelliset seikat.

Valuutoilla käydään eTorossa kauppaa vain hinnanerosopimuksilla, joten sinun ei tarvitse ostaa kohde-etuutena olevia valuuttoja käydäksesi niillä kauppaa. Lisäksi hinnanerosopimusten käyttö mahdollistaa myyntipositiot (lyhyet positiot) ja vivutuksen käytön – myös sellaisille sijoitusvälineille, joiden kohdalla näitä mahdollisuuksia ei tarjota perinteisessä kaupankäynnissä.

Lue lisää palvelumme käyttöehdoista ja avaintietoasiakirjoista.

Esimerkkejä suosituista valuuttapareistamme:

Voit käydä eTorossa kauppaa monilla eri valuutoilla:

https://www.etoro.com/fi/discover/markets/currencies

ETF-rahastot

Pörssinoteerattu rahasto (ETF) on rahoitusväline, joka koostuu useasta kohde-etuudesta, jotka on yhdistetty yhdeksi omaisuuseräksi, jolla voi käydä kauppaa. Kullakin rahastolla on tietty markkinastrategia tai indeksi, jota se seuraa. Ne on suunniteltu joko tietyn rahoituslaitoksen suojaustarpeita varten tai matalariskiseksi vaihtoehdoksi sijoittajille. ETF:t luodaan rahoituslaitosten ja niiden asiantuntijaryhmien toimesta, jotka räätälöivät kunkin rahaston tiettyä tavoitetta silmällä pitäen. Rahastoon kuuluvat omaisuuserät ovat rahaston luojien omistuksessa. Kuten osakkeidenkin kohdalla, rahasto voi ajoittain jakaa osinkoja sijoittajilleen. ETF-rahastoja pidetään yleensä pitkän aikavälin sijoitusvälineinä, koska ne ovat enimmäkseen riskitasoltaan matalia ja suunniteltu ansaitsemaan vakaata tuottoa ajan kuluessa.

Kun ostat osuuksia ETF-rahastoissa eTorossa avaamalla vivuttamattoman osta-position (pitkä positio), sijoitat kohde-etuutena olevaan sijoitusvälineeseen*, ja kyseinen ETF ostetaan ja säilytetään sinun nimissäsi. Huomaa, että eToro tarjoaa kuitenkin myös ylimääräisiä mahdollisuuksia CFD- eli hinnanerosopimuksiin perustuen. Hinnanerosopimuksilla voit avata myy-positioita (lyhyt positio), käyttää vivutusta ja ostaa osakkeiden murto-osia. Voit esimerkiksi sijoittaa eTorossa vain 200 dollaria ETF-rahastoon, jonka rahasto-osuuden varsinainen hinta on 1 000 dollaria.

*Kaikki vivutetut ETF-positiot Isossa-Britanniassa, FCA:n sääntelyn alaisina, ja kaikki positiot Australiassa, ASIC:in sääntelyn alaisina, toteutetaan hinnanerosopimuksina.

Lue lisää palvelumme käyttöehdoista ja avaintietoasiakirjoista.

Esimerkkejä suosituista ETF-rahastoistamme:

Luettelon eTorossa tarjottavista ETF-rahastoista löydät kokonaisuudessaan täältä:

https://www.etoro.com/fi/discover/markets/etf

Indeksit

Kaikilla maailman huomattavilla osakemarkkinoilla on yksi tai useampi indeksi, joka heijastaa kyseisen markkinan tietyn segmentin tilannetta. Indeksejä pidetään vakaampina kuin yksittäisiä osakkeita, koska ne sisältävät useita toisiaan tasapainottavia omaisuuseriä. Esimerkiksi Wall Streetin NASDAQ-indeksi kokoaa yhteen teknologiasektorin suuryrityksiä, kuten Apple ja Google. Koska indeksi sisältää keskenään kilpailevia yrityksiä, yhden osakkeen hinnan pudotessa sen kilpailijan osakkeen hinta saattaa nousta. Tällöin indeksi kokonaisuudessaan pysyy tasapainossa. Koska yritysten koot ja markkina-arvot eroavat toisistaan, kullakin osakkeella on erilainen vaikutus indeksiinsä, ja tietyillä yrityksillä on enemmän painoarvoa. Esimerkiksi Applella on enemmän painoarvoa kuin pienemmillä NASDAQ-indeksiin sisältyvillä yrityksillä. Jos Applen osakkeen hinta nousee merkittävästi, se saattaa nostaa koko indeksin arvoa.

Indekseillä käydään eTorossa kauppaa hinnanerosopimuksilla, koska ne eivät ole rahoitusvaroja, joihin voi sijoittaa suoraan. Hinnanerosopimuksia käyttämällä voit avata ostopositioita (pitkiä positioita) ja myyntipositioita (lyhyitä positioita) sekä vivutettuja kauppoja.

Lue lisää palvelumme käyttöehdoista ja avaintietoasiakirjoista.

Esimerkkejä suosituista indekseistämme:

Voit käydä eTorossa kauppaa monilla eri indekseillä:

https://www.etoro.com/fi/discover/markets/indices

Kryptovaluutat

Viime vuosina uskomattoman nopeasti suosiotaan kasvattaneet kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat nousseet monien kaupankävijöiden mieluisimmaksi sijoituskohteeksi. eToro tarjoaa useita vaihtoehtoja käyttäjille, jotka haluavat käydä kauppaa ja sijoittaa kryptomarkkinoille. eToro-alustalle lisätään jatkuvasti uusia kryptovaluuttoja, ja käytettävissä on myös ainutlaatuinen CryptoPortfolio-sijoitusstrategia, joka mahdollistaa markkinoille sijoittamisen eToron sijoituskomitean hallinnoiman salkun mukaisesti. Kryptovaluutoille on ominaista äärimmäisen korkea volatiliteetti. Kryptomarkkinoilla on melko arkipäiväistä nähdä kaksinumeroisia prosenttiheilahteluja yksittäisten vuorokausien aikana. Kryptovaluutoista ensimmäinen ja suurin on Bitcoin. Sitä pidetään markkinoiden mittapuuna, ja muiden valuuttojen käyrät liikkuvat usein samaan suuntaan kuin Bitcoininkin.

Ostaessasi kryptovaluuttoja eTorossa sijoitat kohde-etuutena olevaan omaisuuserään*. Kyseistä kryptovaluuttaa ostetaan ja säilytetään puolestasi eToron toimesta. Näissä kaupoissa ei käytetä vivutusta. Kohde-etuutena olevien omaisuuserien ostaminen ja myyminen on sääntelemätöntä toimintaa, eikä niihin sovelleta sijoittajan suojaa. Tarjoamme kuitenkin myös kryptovaluuttojen hinnanerosopimuksia, joita käyttämällä voit avata myyntipositioita (lyhyitä positioita).

*Huomaa: Kaikki Australian Securities and Investments Commissionin (ASIC) sääntelyn alaisten asiakkaiden tekemät kaupat toteutetaan hinnanerosopimuksina ilman kohde-etuutena olevien sijoitusvälineiden omistusta.

Lue lisää palvelumme käyttöehdoista ja avaintietoasiakirjoista.

Kryptovaluuttavalikoimaamme kuuluvat muiden muassa seuraavat:

Huomaa, että pitkät kryptovaluuttapositiot (ostopositiot) ovat sääntelemätön sijoitustuote, johon ei sovelleta sijoittajan suojaa. Lyhyet eTorossa avatut kryptovaluuttapositiot (myyntipositiot) toteutetaan kuitenkin hinnanerosopimuksilla, ja ne ovat näin ollen CySec:in ja FCA:n sääntelyn alaisia.