Mitä on CFD-kaupankäynti?

CFD-kaupankäynti (“Contract for Difference” eli hinnanerosopimus) mahdollistaa kaupankäynnin tai sijoittamisen omaisuuserään solmimalla sopimuksen kaupankävijän ja välittäjän kesken sen sijaan, että avaa position suoraan kyseisellä markkinalla. Kaupankävijä ja välittäjä sopivat kopioivansa markkinoiden olosuhteet ja kuittaavansa hinnaneron välillään, kun positio suljetaan. CFD-kaupankäynti tarjoaa useita etuja suoraan kaupankäyntiin verrattuna, kuten mahdollisuuden käydä kauppaa ulkomaisilla markkinoilla, käyttää vivutusta kaupankäynnissä ja ottaa lyhyitä positioita (myyntipositioita) omaisuuserillä, joiden kohdalla se ei perinteisesti ole ollut mahdollista.

Kuinka CFD-sopimukset toimivat?

  1. Kaupankävijä valitsee omaisuuserän, jolle välittäjä tarjoaa CFD-sopimuksia. Se voi olla osake, indeksi, valuutta tai mikä tahansa omaisuuserä, joka välittäjällä on valikoimissaan.
  2. Kaupankävijä avaa position ja määrittää sen parametrit, kuten onko kyseessä pitkä vai lyhyt positio, vivutuksen käyttö ja sijoitettu summa. Lisäksi sopimukseen voi välittäjästä riippuen liittyä muitakin parametrejä.
  3. Osapuolet solmivat sopimuksen, jolla he määrittävät position avaushinnan ja sen, liittyykö sopimukseen ylimääräisiä maksuja (kuten yömaksuja).
  4. Positio avataan ja se pysyy auki, kunnes kaupankävijä päättää sulkea sen tai se suljetaan automaattiseen käskyyn perustuen, kuten tappionpysäytykselle tai voiton kotiutukselle (Stop Loss / Take Profit) määritellyn pisteen saavuttamisen yhteydessä, tai sopimuksen umpeutuessa.
  5. Mikäli positio suljetaan voitollisena, välittäjä maksaa kaupankävijälle. Mikäli se suljetaan tappiollisena, välittäjä laskuttaa eron kaupankävijältä.

CFD-kauppa eTorossa

Kuluneen vuosikymmenen aikana CFD- eli hinnanerosopimuksista on tullut verkkosijoittajien suosituin tapa käydä kauppaa osakkeilla, hyödykkeillä, indekseillä ja valuutoilla. Kuten on tavallista nopeasti kasvavien ilmiöiden yhteydessä, CFD-sopimuksista liikkuu paljon väärää tietoa. Tässä tekstissä palaamme perusasioihin ja selitämme, mikä CFD-sopimus on ja mitä se tarkoittaa eToro-alustan kaupankävijöille. Kun sijoitat osakkeisiin CFD-sopimuksilla ilman vivutusta (1:1), sijoituksen riski on sama kuin varsinaiseen osakkeeseen sijoittaessa.

Useimmilla eToron omaisuuserillä voi käydä kauppaa CFD-sopimuksilla ja ne toteutetaan tiettyinä markkinatunteina.

Mitä eroa on CFD-sopimuksella ja ETF-rahastolla?

Vaikka CFD-sopimusten ja ETF- eli pörssilistattujen rahastojen välillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä, ne eroavat toisistaan merkittävästi. Niille on yhteistä se, että ne ovat molemmat johdannaisia: ETF on rahasto, joka kokoaa useita eri omaisuuseriä yhdeksi kaupattavaksi sijoitusvälineeksi, kun taas CFD on sopimus koskien tietyn omaisuuserän hinnanmuutosta. Kummassakaan tapauksessa et osta varsinaista kohde-etuutena olevaa omaisuuserää. ETF-rahastot luodaan rahoituslaitosten toimesta tiettyä markkinastrategiaa noudattaen (usein suojautumiskeinona riskejä vastaan), CFD-sopimuksen tarjoaa välittäjä mahdollistaakseen kaupankäynnin yksityisille käyttäjille. ETF-rahastojen tavoin CFD-kaupankäynnillä voi luoda salkun, joka seuraa tiettyä markkinastrategiaa. Tämä antaa käyttäjälle täyden määräysvallan omaisuuseriensä suhteen ja mahdollistaa heidän omien riskiensä hallinnan.

Onko voittojen ansainta mahdollista vain, kun hinnat nousevat?

Ei. Yksi CFD-sijoittamisen suurista eduista on se, että toisin kuin vaikkapa hyödyke- ja osakemarkkinoilla, voit ansaita voittoa myös markkinoiden laskiessa. Muista, että CFD-sopimus on hinnanerosopimus, ja sen kohteena oleva ero voi syntyä kumpaankin suuntaan. Voit siis sijoittaa siihen, että hinnat nousevat (ostotoimeksianto eli ”buy” tai ”long”) tai laskevat (myyntitoimeksianto eli ”sell” tai ”short”) riippuen siitä, miten uskot markkinoiden kehittyvän.

Onko osakkeen minimisijoitus sama kuin yhden osakkeen hinta pörssissä?

Ei ole. CFD-sopimusten avulla voit sijoittaa pienempiäkin rahamääriä valitsemillesi markkinoille. Koska CFD-sopimukseen sijoittaessa sinun ei tarvitse ostaa tai omistaa kohde-etuutta, sijoituspäätöksiäsi ei rajoita tiettyjen osakkeiden tai hyödykkeiden korkea yksikköhinta. Jos esimerkiksi Googlen osakkeen hinta on 1 000 dollaria, eToron kautta voit sijoittaa Googleen vaikka vain 50 dollaria (käyttäen 1:10 vivutusta). ja omistaa 500 dollarin edestä Googlen osakkeita. Tämä on yksi CFD-sopimusten merkittävimmistä eduista.

Onko olemassa omaisuuseriä, joihin voi sijoittaa vain CFD-sopimuksilla?

Kyllä. Indeksit, kuten DJ30 ja SPX500, eivät ole varsinaista fyysistä omaisuutta. Et voi omistaa palaa indeksistä.  CFD-sopimusten avulla voit kuitenkin tehdä spekulatiivisia sijoituksia indeksien kehitykseen. Näin voit sijoittaa vaikka kansantalouksien kokonaisiin teollisuudenaloihin yksittäisten osakkeiden sijasta.

Ovatko CFD-sopimukset riskialttiimpia kuin perinteiset markkinasijoitukset?

Eivät ole. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski, ja tämä pätee myös CFD-sopimuksiin. CFD-sopimusten riski kasvaa vain, jos käytät vivutusta, joka lisää altistumistasi markkinoille. Esimerkiksi eTorossa voit sijoittaa mihin tahansa omaisuuserään käyttämättä lainkaan vivutusta.