Kestävän tulevaisuuden turvaaminen on tänä päivänä keskeinen aihe. ESG-pisteet tarjoavat merkityksellistä lisätietoa, joka auttaa sijoittajia harkitsemaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia

what is ESG

Mitä on ESG?

Alkukirjaimet ESG tarkoittavat ympäristöllisiä (environmental), sosiaalisia (social) ja hallinnollisia (governance) – tekijöitä, joiden mukaan yritysten suorituskykyä voidaan arvioida ja antaa numeerinen luokitus.

Lue lisää ESG:stä

Miksi ESG-pisteet ovat important to investors?

ESG-pisteet, jotka tunnetaan myös nimellä ESG-luokitukset, antavat sinulle pääsyn sellaisiin lisätietoihin yrityksestä, joita ei yleensä oteta huomioon perinteisessä talousanalyysissä. Tekijät, kuten vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin, voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen osakkeen kehitykseen. ESG-ongelmien kohtaamiseen hyvin varustautunut yritys on todennäköisemmin sitkeämpi pitkällä aikavälillä, ja siksi sitä pidetään kestävämpänä.

ESG eTorossa

eToro tarjoaa sijoittajille ESG-pisteytystä yli 2 700 eri omaisuudelle, jossa on käyttäjäystävällinen ”liikennevalo” värimaailma:

  • Vihreä pistemäärä osoittaa, että yritys johtaa alallansa ESG-pisteytyksessä.
  • Keltainen pistemäärä osoittaa, että yrityksellä on alallaan keskimääräinen ESG-pisteytys.
  • Punainen pistemäärä osoittaa, että yrityksellä on huono ESG-luokitus toimialallansa.

eToro on yhteistyössä ESG Book:in kanssa. Se on maailman johtava ESG-tietoanalytiikan valmistaja, joka tarjoaa sinulle markkinoiden johtavaa kestävän kehityksen dataa maailman suurimmista yrityksistä. eToro-alustalla näkyvät ESG-pisteet tarkistetaan päivittäin vastaamaan tuoreimpia markkinauutisia ja yrityksen raportoimaa tietoa.

*Jotkin kuvassa näkemistäsi elementeistä integroidaan alustaan tulevaisuudessa.

How can you use ESG scores

Kuinka voit käyttää ESG-pisteytystä sijoituspäätöksissäsi?

Sijoittajana sinulla on useita eri tapoja, joilla voit sisällyttää ESG-pisteytyksen osaksi päätöksentekoprosessiasi sijoittaessa:

  • ESG-pisteet voivat tarjota täydentävää lisätietoa yrityksestä perinteisen talousanalyysin lisäksi.
  • Voit käyttää ESG-pisteitä suodattimena, kun päätät mitä osakkeita haluat lisätä portfolioosi. Sijoittaja voi esimerkiksi päättää sijoittaa vain niihin yrityksiin, joilla on korkea ESG-pistemäärä ja/tai sulkea pois ne, joilla on alhaisempi pistemäärä.
  • ESG-pisteet voivat toimia signaalina tai seurantatyökaluna. Esimerkiksi yrityksen ESG-pisteiden lasku voi olla signaali tutkia, mikä on aiheuttanut muutoksia yrityksessä.

Tutustu ESG Investing:iin

Miksi ESG? Tutustu ESG-sijoittamiseen

Noin joka kolmas dollari maailmanlaajuisesti sijoitetaan ESG:hen liittyviin varoihin, mikä tekee ESG:stä yhden tämän päivän suurimmista sijoitustrendeistä. Sijoittajat käyttävät ESG-pisteytystä keinona välttää riskejä ja mahdollisena viitekehyksenä parempiin pitkän aikavälin tuottoihin. Ota itse selvää, kuinka voit käyttää ESG-pisteitä sijoituspäätöksiä tehdessäsi.

Tutustu ESG:hen eTorossa