eToron Hard Fork -käytäntö

Kryptovarojen taustalla oleva lohkoketjuteknologia muuttuu koko ajan. Lohkoketjuverkostoja päivitetään ja parannetaan jatkuvasti niiden olemassa olevan infrastruktuurin tehostamiseksi. Vaikka useimmat eivät huomaakaan näitä muutoksia, jotkin muutokset vaikuttavat suuresti ja voivat johtaa jopa lohkoketjun jakautumiseen kahdeksi rinnakkaiseksi kryptovaraksi.  Yleensä kyseinen jakautuminen johtuu hard forkista.

Mikä on hard fork?

Lohkoketjukoodin suuret muutokset voidaan jakaa yleisesti ottaen kahteen eri fork-tyyppiin: hard fork ja soft fork. Molemmat fork-tyypit merkitsevät muutosta koodissa. Hard fork tekee verkostosta kuitenkin ”taaksepäin yhteensopimattoman”, mikä tarkoittaa, että kaikkien verkoston jäsenten on noudatettava uutta koodia – tai jäädä päivitetyn version ulkopuolelle.

Koska lohkoketju toimii hajautetusti, siinä tarvitaan tarpeeksi verkoston jäseniä muutosten valtuuttamiseksi. Jos yksimielisyyteen päästään, hard fork etenee yleensä sujuvasti verkoston jäsenten enemmistön (näitä kutsutaan usein louhijoiksi tai solmuiksi) hyväksyessä siirtymän.

Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, lohkoketjuverkostojen rakenteen vuoksi lohkoketju voi jakautua ja johtaa rinnakkaisversion syntymiseen.  Tämä on tapahtunut monta kertaa kryptovarojen lyhyen historian aikana ja johtanut suosittujen rahakkeiden, kuten Bitcoin Cashin, syntymiseen.

Mitä tapahtuu, kun lohkoketju jakautuu?

Lohkoketjuverkoston jäsenet, joilla on kryptovarojen suora omistus, saavat yleensä saman määrän uusia kryptovaroja, kun ne luodaan. Näin ollen on käynyt monta kertaa siten, että uusi kryptovara on saanut välittömän markkina-arvon.

Tukeeko eToro hard forkeja?

eToro ymmärtää forkien eli haarautumisten merkityksen kryptovaran lohkoketjuverkoston ylläpito- ja parannuskeinona. Valvomme protokollan kehitystä jatkuvasti ja työskentelemme lujasti varmistaaksemme, että asiakasvaramme ovat turvassa näiden tapahtumien aikana.

Jos tietyn lohkoketjun hard fork hyväksytään yksimielisesti, eToron asiakkaat, joilla on kyseinen kryptovara, eivät huomaa muutosta. Jos tuleva hard fork voi jakaa tietyn lohkoketjun, eToro määrää kaupankäynnin keskeytyksen, kunnes käytettävät kryptovaluutat ovat vakaita.

Kun hard fork jakaa lohkoketjun, tuloksena on alhaisempi likviditeetti ja välillä erittäin suuri volatiliteetti. Tämän vuoksi kaupankäynnin keskeytys on tärkeää eToron asiakkaiden varojen turvassa pitämiseksi. Kun hard fork tapahtuu, eToron tiimi arvioi uuden kryptovaluutan turvallisuuden ja likviditeetin ja tarkistaa turvallisuuden heikot kohdat protokollassa tai asiakkaan ohjelmistossa.

Heti olosuhteiden salliessa ja mikäli uuden kryptovaluutan arvo on erittäin suuri alkuperäisen kryptovaluutan arvoon verrattuna, tiimi arvioi, voidaanko uusi kryptovaluutta lisätä eToron tarjontaan. Ensimmäinen prioriteettimme tulee aina olemaan uuden kryptovaluutan lisääminen (mikäli sillä on olennaista arvoa) tarjontaamme. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, eToro korvaa omistajille uuden kryptovaluutan arvon dollareina heti kun mahdollista eToron uuden kryptovaran keräyksen jälkeen.  

Haarautuneen kryptovaran tukemisen kriteerimme ovat seuraavat:

  1. Turvallisuus: Emme tue kryptovaluuttoja, jotka voivat vaarantaa käyttäjiemme turvallisuuden.
  2. Teknologia: Uuden kryptovaluutan teknisen infrastruktuurin on oltava yhteensopiva omien teknisten rajoitustemme kanssa.
  3. Likviditeetti: Jotta voisimme tukea uutta kryptovaluuttaa, sen on tarjottava riittävä likviditeetti markkinoilla.
  4. Yhdenmukaisuus: Meidän on varmistettava, että uusi kryptovara vastaa säännösten rajoituksia, joiden puitteissa eToro toimii.

Asiakkaidemme varojen turvallisuus on meille tärkeintä ja pysyy aina tärkeimpänä tekijänä arvioissamme. Jos päätämme, että kykenemme tukemaan uutta kryptovaraa turvallisesti, kerromme siitä asiakkaillemme.

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja kryptovaroihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.

Huomaa, että hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski vipuvaikutuksen vuoksi. 65 % sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tämän palveluntarjoajan kautta.Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Kryptovarojen arvo saattaa vaihdella paljon. Näin ollen ne eivät sovi kaikille sijoittajille. Kaupankäyntiä kryptovaroilla ei valvota EU-säädöskehyksen puitteissa. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Tämä ei ole sijoitusneuvo. Pääomasi on vaarassa.

57 katselukertaa