Når det gjelder aksjehandel og trading, handler mye om å forstå markedene, analysere selskapene og sette seg inn i både tidligere historikk og tall og fremtidige prognoser. For å ligge ett skritt foran, bør du dra nytte av de såkalte inntektssesongene. Det er nemlig i disse periodene du finner informasjonen du trenger for å utvikle en solid investeringsstrategi og dermed gjøre de rette investeringene.

Som ny investor kan det virke overveldende med alle begreper og alt du må forholde deg til, men vi på eToro ønsker å gi deg en god start. Derfor ser vi i denne artikkelen nærmere på alt du må vite om inntektssesongen og besvarer spørsmål knyttet til relevante finansbegreper.

Helt enkelt får du i inntjeningsperiodene tilgang til selskapenes kvartalsrapporter og forretningsresultater, der alle relevante tall dokumenteres. Du kan se hvilke trender som har gjort seg gjeldende, og hvilke selskap som opplever opp- og nedgangstider for øyeblikket. Med denne informasjonen til grunn, kombinert med en god strategi og nøyaktige analyser, kan du lettere ta bedre valg og gjøre gunstige investeringer.

Innhold

Hva er forretningsresultater, og hvorfor er dette viktig?

Kvartalsvise forretningsresultater forklart

Hvordan bruker jeg en resultatkalkulator?

Hva er et inntjeningsanrop?

Forventninger i inntjeningssesongen

Hva er analytikernes prognoser?

Hva mer bør du se etter i inntjeningssesongen?

Hvordan handle i inntjeningssesongen?

Konklusjon

Hva er forretningsresultater, og hvorfor er dette viktig?

Stadig flere nordmenn investerer i aksjer, og vil du lykkes, er det viktig å følge med i markedet. For å sikre at du investerer i de riktige aksjene, sektorene og selskapene, kreves analysering og en vurdering av fremtidige utsikter, selskapers inntjening og markedstrender.

Her er forretningsresultatene og kvartalsregnskap gode å ha. De gir deg et realistisk bilde på hvordan selskapene leverer for øyeblikket, og du kan sammenligne disse resultatene med tidligere offentliggjorte tall. Ser du at inntektene til selskapene vokser, kan de være verdt å undersøke nærmere. Ser du dog at inntektene faller eller at andre aspekter ved selskapet har en negativ trend, kan det være lurt å styre unna.

hva er egentlig en inntektsrapport?

Selskapers forretningsresultater – driftsinntekt, nettoinntekt, bruttofortjeneste og mye mer – vises i inntektsrapportene, og dette er rapporter som slippes hvert kvartal. I mange land, som i USA, er slike rapporter lovfestede, og alle børsnoterte selskap er pliktige til å gi offentligheten tilgang til tallene deres. Dette gjør at markedet for øvrig, og du som investor, kan se hvordan selskapene leverer og på den måten selv ta en avgjørelse på hvorvidt de er verdt å investere i.

Kvartalsvise forretningsresultater forklart

Kvartalsvise forretningsresultater kommer kvartalsvis, men hva er et kvartal? Et kvartal anses å være tre måneder, og derav kommer forretningsresultatene fire ganger årlig – hver tredje måned. Det er dog viktig å merke seg at ikke alle selskaper slipper inntektsrapporten sin samtidig. Som en hovedregel kan du forvente at de fleste slipper rapportene sine når aktuelle kvartal er over, altså i starten av det neste kvartalet. Nedenfor ser du hvordan de ulike kvartalene er fordelt gjennom året.

  • Januar, februar og mars – første kvartal
  • April, mai og juni – andre kvartal
  • Juli, august og september – tredje kvartal
  • Oktober, november og desember – fjerde kvartal

Når kommer inntektsrapportene ut? Det overnevnte tatt i betraktning, vil de fleste selskaper slippe inntektsrapportene sine i begynnelsen av april, begynnelsen av juli, begynnelsen av oktober og begynnelsen av januar. Allikevel kan det lønne seg å følge med på eToros resultatkalkulator, har du full kontroll over hvilke selskaper som snart skal offentliggjøre tallene sine.

Hvordan bruker jeg en resultatkalkulator?

Resultatkalkulatoren, eller en såkalt finanskalender, er et nyttig hjelpemiddel for investorer og tradere. Her finner du oversikten over ulike selskaper, hvilke markeder og sektorer de tilhører og når du kan forvente at rapportene deres slippes for offentligheten. Det vil også spesifiseres om rapportene offentliggjøres før eller etter åpning av markedet, og gjennom søkefeltet kan du søke opp akkurat de selskapene du er interessert i.

Hvordan bruker jeg en resultatkalkulator?

Vi på eToro publiserer daglige oppdateringer med alt det er verdt å merke seg både om rapportene og andre begivenheter knyttet til disse rapportene, slik at det blir lettere for deg å holde oversikten.

Hva er et inntjeningsanrop?

Noen av oppdateringene våre inkluderer informasjon om kommende inntjeningsanrop. Dette er en slags telefonkonferanse, som en pressekonferanse, der større selskap kan snakke om rapportene de fremlegger, så vel som resultater og den inntjening de har opplevd. For mange investorer er dette en lærerik opplevelse hvor mye nyttig informasjon deles.

Hva er et inntjeningsanrop?

Det er også en optimal løsning for deg som benytter deg av fundamental analyse som investeringsstrategi. Du får et unikt innblikk i selskapene og deres måte å tenke på, for her blir du ikke bare presentert for de konkrete tallene – du får også en dypere forståelse av hva de faktisk forteller.

Forventninger i inntjeningssesongen

Hvis du vil dra nytte av inntjeningssesongen og rapportene som offentliggjøres, er det viktig å være bevisst på hva du skal fokusere på. Det holder ikke bare å se på tallene som publiseres og trekke konklusjoner basert på det, men det er et hjelpemiddel som kan få deg på riktig kurs.

Det kanskje viktigste nøkkelordet her er «forventninger» og hvordan resultatene viser seg å være i forhold til de forventningene som på forhånd var satt. Var det forventet at et selskap skulle ha en fortjeneste på 15 %, men ender opp med 5 %, lever de ikke opp til forventningene som er satt. Det er en indikasjon på at noe ikke stemmer, og det kan påvirke aksjekursen.

Det er hovedsakelig tre ting å ha i tankene når du analyserer selskaper i inntjeningssesongen.

Stol på egen kunnskap om markedet

Stol alltid på egen kunnskap og erfaring du har opparbeidet deg. Bruk det du vet om et selskap, både tidligere tall, erfaringer og trender, til å komme med forventede prognoser, men ikke ta forhastede beslutninger basert på denne informasjonen.

Bruk tilgjengelig informasjon fra selskapene

Det er selskapene selv som sitter på de konkrete tallene, og disse bør du så klart være oppmerksom på. Du bør dog også følge med på hva selskapene sier om fremtiden. Har de noen konkrete planer eller mål? Det er vesentlig informasjon når du skal kartlegge hvordan de vil prestere som selskap i tiden som kommer.

Bruk tilgjengelig informasjon fra analytikere

Analytikere bruker mye tid og ressurser på å tyde markedene, og derfor bør du ta deres prognoser på alvor. Det er i stor grad forventningene til selskapene som styrer markedet, og analytikere kalkulerer risikoer og skaper forventninger.

Hva er analytikernes prognoser?

Hvilke prognoser analytikerne kommer med, avhenger av mange faktorer. De ser ikke kun på hvilke hendelser eller svingninger selskapene har opplevd det siste kvartalet, og stiller seg ikke bare spørsmålet «Hva er inntekt» dette kvartalet? Prosessen er mer kompleks enn som så. I USA jobber for eksempel flere Wall Street-analytikere med å utvikle realistiske prognoser for alle registrerte selskaper. Men hvilke faktorer ser de på?

For det første ser de på tidligere kvartalsvise resultater og biter seg merke i trendene. Her kan de se om selskapene leverer bedre og bedre, dårligere og dårligere, eller om de opplever svingninger både opp og ned. De ser også på selskapet som helhet, økonomisk vekst over tid, nyere trender og andre makroøkonomiske forhold ved økonomien generelt.

Det er dog viktig å merke seg at analytiske prognoser ikke er fasiten på hvordan du bør investere kapitalen din. Det er, som alt annet, et hjelpemiddel som skal gjøre det lettere for deg å på egen hånd ta gode valg. Derfor bør du sammenligne flere analyser, selv sette deg inn i statistikken og bruke alt du finner som utgangspunkt til å selv avgjøre hvor du vil og bør investere pengene dine.

Hva mer bør du se etter i inntjeningssesongen?

Rapportene som slippes inneholder mye informasjon, og det er ikke utelukkende resultatet selskapet sitter igjen med du bør ha som fokusområde. Du får en rekke finansielle indikatorer som kan hjelpe deg å utvikle en egnet investeringsstrategi og gjøre bedre investeringer. Så hvilke elementer er inkludert i regnskapet til et selskap, hva er bruttofortjeneste og hvordan lese en konto på enklest mulig vis? Nedenfor ser vi nærmere på noen av de viktigste indikatorene å merke seg.

Hva mer bør du se etter i inntjeningssesongen?

Brutto driftsinntekt: Dette er den totale inntekten selskapet har hatt i løpet av kvartalet rapporten gjelder, før eventuelle fratrekk er trukket fra.

Nettoinntekt: Hva er nettoinntekt? Det er den totale inntekten eller tapet selskapet sitter igjen med etter at eventuelle fratrekk er gjort fra brutto driftsinntekt.

Bruttofortjeneste / EBITDA: Bruttofortjeneste indikerer salgsinntekter minus fratrekk, men før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger trekkes fra.

Resultat pr. aksje (EPS): Resultat per aksje indikerer fortjenesten et selskap har per aksje. Den regnes ut ved å ta nettoinntekten og dele den på antall aksjer.

Alle begrepene ovenfor er verdt å merke seg, og vil du lære mer om dem, anbefales det at du tar et nettbasert kurs for å få en dypere forståelse. På eToro finner du flere guider samt mange finansielle indikatorer knyttet til de listede selskapene, slik at det blir lettere å komme i gang.

Hvordan handle i inntjeningssesongen?

Så langt har vi sett på hva inntjeningssesonger er, hva du kan hente ut av rapportene og hvordan informasjonen kan gagne deg og investeringene dine. Ett vesentlig spørsmål gjenstår dog – hvordan handler du på smartest vis i inntjeningssesongen?

Inntjeningssesongene kan deles inn i to kategorier: perioden før rapportene slippes, og perioden rett etter at de er sluppet. I perioden før rapportene slippes, er det mange forventninger knyttet til tallene som skal publiseres. Dermed kan aksjekursen svinge, og volatiliteten kan være høyere enn normalt. Når rapportene er gjort offentlige vil markedet igjen stabilisere seg, og volatiliteten blir lavere.

I periodene der kvartalsrapportene slippes, er det mye som skjer. Trender snus, aksjeprisene svinger, og derfor er det viktig å legge en strategi. På den måten unngår du store tap, og har en plan for investeringene dine, uansett hvor kaotiske markedene fremstår.

Med CFD-handel får du større fleksibilitet og muligheten til å gjøre raske investeringer. Konseptet går ut på at du i stedet for å investere direkte i aksjer eller indekser inngår en differansekontrakt med en megler – som eToro. Til tross for at du ikke selv investerer i aksjene, står du fritt til å spekulere i markedene og har de samme mulighetene for avkastning. Når posisjonen din stenges, gjør du og eToro opp for differansen dere imellom, og prosessen er både rask og enkel.

Med muligheter for å aktivere Stop Loss-funksjonen kan du dessuten automatisk selge andelene dine før du går på for store tap. En liten ekstra sikkerhet, med andre ord.

Konklusjon

For investorer er det mye å følge med på, og læringskurven er bratt. Enkelte faktorer er dog viktigere enn andre å følge med på, og spesielt inntjeningssesongene bør du bite deg merke i. I disse periodene slippes de børsnoterte selskapenes kvartalsrapporter, der du får et innblikk i driftsinntekter, nettoinntekter og bruttofortjeneste, med mer. Denne statistikken kombinert med egne erfaringer og kunnskap du har opparbeidet deg gir deg muligheten til å gjøre bedre investeringsvalg.

Det er viktig å alltid ha en strategi. I periodene der kvartalsrapportene slippes er det ofte svingninger i markedet og usikkerhet knyttet til selskapenes resultater. Gjør alltid egne vurderinger, men ta også imot informasjon fra selskapene selv, så vel som analytikere. På den måten får du innflytelse fra mange hold, og kan selv ta de endelige beslutningene. Vil du lære av andre investorer eller se hvordan de tenker, kan du også sjekke ut Copy TraderTM på eToro. Her kan du kopiere investeringene til andre investorer og samtidig få nyttig erfaring innad i aksjemarkedet.

For å gjøre de riktige valgene, bør du følge med i resultatkalenderen. Her får du oversikten over når selskapene slipper kvartalsrapportene sine, slik at du alltid kan ligge ett skritt foran og få en bedre forståelse av markedene og selskapene du investerer i.

Registrer deg på eToro i dag, og få mest mulig ut av inntjeningssesongene.

Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.