Hva er CFD-trading?

Handel i CFD («forskjellskontrakter») er en metode som gjør at enkeltpersoner kan handle og investere i en eiendel ved å inngå en kontrakt mellom seg selv og megler, i stedet for å åpne en posisjon direkte i et bestemt marked. Traderen og megleren blir enige om å replikere markedsforholdene og gjøre opp forskjellen mellom seg når posisjonen lukkes. CFD-handel gir mange fordeler som ikke eksisterer i direktehandel, for eksempel tilgang til oversjøiske markeder, giring og shortposisjoner (SELL) for eiendeler som tradisjonelt ikke tilbyr de alternativene og mer.

Hvordan fungerer CFD-er?

  1. Trader velger et aktivum som megleren tilbyr som CFD. Det kan være en aksje, indeks, valuta eller andre aktiva som megleren tilbyr.
  2. Trader åpner posisjonen og angir betingelser som: Er det en lang eller kort posisjon, giring, investert beløp og andre betingelser avhengig av megleren.
  3. De to partene inngår en kontrakt, avgjør hva åpningsprisen for posisjonen er, og om det skal belastes tilleggsavgifter (som gebyr over natten) eller ikke.
  4. Stillingen åpnes og forblir åpen til enten traderen bestemmer seg for å lukke den eller den stenges av en automatisk kommando, for eksempel fordi Stop Loss ble nådd, Take Profit-punktet eller kontraktens utløp.
  5. Dersom posisjonen går med fortjeneste når den stenges, betaler megleren forskjellen til traderen. Hvis posisjonen stenges med tap, betaler traderen til megleren.

CFD-trading på eToro

I løpet av det siste tiåret har CFD-er (Contracts For Difference) blitt den mest populære måten for investorer å handle aksjer, råvarer, indekser og valutaer på nettet. Som med alt som vokser så fort, finnes det mange misforståelser om CFD-er. Her vil vi derfor begynne med det mest grunnleggende for å forklare hva en CFD er og hva dette betyr for tradere på eToros plattform. Når du investerer i aksjer ved hjelp av CFD-er og ikke benytter giring (1:1), innebærer handelen ingen større risiko enn om du hadde investert i den faktiske aksjen.

Mange aktiva på eToro handles som CFD-er, og handlene utføres på markedet til bestemte tider.

Hva er forskjellen mellom CFD-er og ETF-er?

Selv om det finnes likhetstrekk mellom CFD-er og ETF-er (børshandlede fond) er de ganske ulike. Likheten er at begge er derivater: Et ETF er et fond som samler flere finansielle aktiva til ett verdipapir som kan handles, mens en CFD er en kontrakt knyttet til prisendringer i et bestemt verdipapir. I begge tilfellene innebærer dette at du ikke faktisk kjøper det underliggende verdipapiret. Mens ETF-er ofte settes sammen av finansinstitusjoner for å følge en bestemt markedsstrategi (ofte for å hedge en risiko), tilbys CFD-er av en megler for å gi private brukere tilgang. Som med ETF-er kan CFD-trading brukes til å skape en portefølje som følger en markedsstrategi. Dette gir brukeren absolutt kontroll over hvilke aktiva de ønsker å investere i og gjør dem i stand til å styre sine egne risikoer.

Kan jeg bare tjene penger når prisene går opp?

Nei. En av de store fordelene med å investere i CFD-er fremfor i råvarer eller aksjer er at du kan tjene på fallende markeder også. Husk at en CFD er en forskjellskontrakt, men forskjellen kan gå i begge retninger. Du kan derfor investere i muligheten for at prisene går opp (en kjøpsordre eller «long» ordre) eller ned (en salgsordre eller «short» ordre), avhengig hva du mener er sannsynlig.

Er minimumsinvesteringen i en aksje lik aksjekursen?

Nei. CFD-er gjør det mulig å investere mindre beløp i det markedet du ønsker. Med CFD-er behøver du egentlig ikke å kjøpe eller eie et aktivum, og derfor vil ikke den høye prisen til visse aksjer eller råvarer begrense deg. Så selv om prisen på for eksempel Google-aksjen er 1000 dollar, kan du ved å bruke eToro investere så lite som 50 dollar (med en giring på 1:10) og eie 500 i Google-aksjer. Dette er en av de største fordelene ved å bruke CFD-er.

Finnes det aktiva som er unike for CFD-er?

Ja. Indekser som DJ30 eller SPX500 er for eksempel ikke fysiske aktiva – du kan ikke eie en del av en indeks. Med CFD-er kan du imidlertid spekulere i utviklingen til indekser. Dette gir deg muligheten til å ikke bare investere i én aksje, men i en hel sektor av et lands økonomi.

Har CFD-er større risiko enn tradisjonelle investeringer i markedet?

Nei. Alle investeringer innebærer risiko, og det samme gjelder for CFD-er. CFD-er blir bare mer risikofylt når du bruker giring, slik at du øker din eksponering i markedet. På for eksempel eToro kan du investere i alle aktiva uten å benytte giring.