Begynn å investere med eToro
Bli med nå
Begynn å investere med eToro

Handel med giring er for mange det neste steget når du har skaffet deg litt erfaring som investor. Hos eToro velger du selv når du ønsker å bruke disse verktøyene. Registrer deg for en konto for å kunne bruke giring når du føler at det gir merverdi for egen trading og investering.

Bli med nå

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre avgifter påløper.

Sett utenfra kan man si at det er flere ulike strategier som skiller en nybegynner fra de med mer erfaring innenfor trading og investering. Det er viktig for alle å lære det grunnleggende om trading og investering, som bruk av«giring» og «margin». 

I denne artikkelen kan du finne ut hva handel med giring er og hvordan margin brukes. Samtidig kan du se noen konkrete eksempler på bruk av giring for å skape nye muligheter når du trader og investerer.


Handel med giring og på margin kan være gode alternativer når man ønsker å øke risikoavkastningen på egne investeringer. Begge prosessene refererer til muligheten for å åpne en relativt sett større posisjon med bare en liten mengde kapital.

Handel med giring og marginhandel betyr at du låner penger fra megleren din. Formålet er å øke størrelsen på posisjonen du tar. Dersom du tar gode beslutninger, vil fortjenesten ved hjelp av dette være større enn den ville ha vært hvis du hadde kjøpt noe direkte. Skulle du derimot ta feil, vil tapene også bli større.

Tips: Studier viser at kognitiv skjevhet fører til at folk nærmer  seg fortjeneste og tap på ulike måter. Man kan si at beslutningstakingen forvrenges.

Hva er giring?

Overordnet innebærer giring å bruke noe til sin maksimale fordel. Innenfor finans er betydningen ganske lik. Her vil investorer ta midler og bruke giring for å optimalisere potensialet for avkastning. Enkelt sagt gir giring deg muligheten til å ta en liten sum penger og øke verdien gjennom finansmarkedene.

Maksimal belåningsgrad vil variere på tvers av aktivagrupper. Med relativt sett høyere prisvolatilitet i et marked, jo lavere giring vil bli tilbudt. 

Tips: Finanstilsynsmyndigheter, som for eksempel FCA og CySEC, setter også faktiske grenser for belåningsgrader eller giring i markedene som de fører tilsyn med.

Hva er margin?

Margin er beløpet du må ha for å åpne posisjonen din, mens giring er et multiplum av det samme innskuddet. Du har kanskje notert deg at begrepene ofte brukes om hverandre for å beskrive prosessen med å øke eksponering, slik at den blir større enn kapitalen din ellers kan tillate. De to begrepene er allikevel ikke det samme. 

Du kan tenke på margin som kontanter overført til en ny meglerkonto. Innskuddet du har plassert hos megleren fungerer som tilliten for å la deg trade ved hjelp av giring: Dette brukes til å dekke tap på trading på kontoen din.

Den faktiske beregningen av en margin blir mer komplisert når du også har aksjer, obligasjoner og valuta. Samtidig vil du som regel ha åpne posisjoner med fortjeneste eller tap. 

Megleren betrakter ofte disse posisjonene som en form for sikkerhet og inkluderer dem i beregningene som brukes for å bestemme samlet marginnivå. Marginen er dermed den verdien en megler setter på eiendelene du har på kontoen din hos dem.

Hvordan fungerer trading og handel med giring?

Handel med giring lar deg øke mengden kontanter du forplikter deg til ved en handel ved å låne fra megleren din. Påvirkningen på en handel vil bli bestemt på det tidspunktet handelen utføres. Du kan etablere kontoen din til å handle på standard giringsnivåer, alternativt kan du bruke en megler som lar deg justere mengden giring basert på faktisk trading. 

Livssyklusen til en handel vil være lik enten du bruker giring eller ikke ved en lønnsom handel. En fortjeneste vil bli lagt til kontantbalansen din når du stenger posisjonen.

Skulle derimot handelen din gi tap, vil en rekke andre faktorer vurderes. Meglere gjør sitt beste for å unngå at du har en posisjon som kan ende opp med å gjøre et tap større enn innskuddet du gjorde hos dem – mao. høyere enn marginen din. 

Dersom du ønsker å holde en tapsposisjon åpen, kan megleren din be deg om å øke marginen din ved å sette inn mer penger. Dette kalles på engelsk en «margin call», som regel marginkrav på norsk

Dersom du ikke tilbyr mer midler, vil megleren din har rett til å redusere størrelsen på posisjonen for å redusere risikoeksponeringen (på denne posisjonen). Dette kalles en «stop-out».

Tips: Investorer som har langsiktige posisjoner kan finne det mer kostnadseffektivt å kjøpe direkte i stedet for å bruke giring og pådra seg finansieringsgebyrer.

Eksempler på giring innen trading

For å forstå konseptet handel med giring er det hensiktsmessig å illustrere med noen eksempler. Forestill deg at du føler deg sikker på at aksjekursen til Google vil stige. Du har $ 100 å trade, men du ønsker å øke den potensielle avkastningen din.

Når megleren tilbyr giring på 1:5, kan du med deres støtte inngå en posisjon på opptil $ 500 (med en margin på $ 100). Hvis Googles aksjekurs doblet seg, ville posisjonen din være verdt $ 1000 (i stedet for $ 200 uten giring). Skulle prisen falle med 10 %, vil den totale verdien på tap fra handelen derimot være $ 50 i stedet for $ 10.

Hvis den maksimale giringen som tilbys er 1:10, kan et kontantinnskudd på $ 100 gi deg en eksponering på $ 1000. 

Et annet eksempel er hvis du hadde $ 1000 tilgjengelig og var interessert i å handle Apple-aksjer ved hjelp av giring. Følgende tabell viser den potensielle størrelsen på posisjonen din, avhengig av giringnivået som brukes

Tilgjengelige midlerGiringPosisjon (størrelse)PrisendringStørrelse ny posisjonMidler etter prisendring
$ 1000
-10 %
1:2
$ 1800
$ 2000
$ 800
10 %$ 2200$ 1200
$ 1000
-10 %
1:5
$ 4500
$ 5000
$ 500
10 %$ 5500$ 1500
$ 1000
-10 %
1:10
$ 9000
$ 10,000
$ 0
10 %$ 11000$ 2000

Da du låner fra megleren for å inngå en større posisjon, må du vurdere kostnaden, dette kalles finansieringsgebyrer over natten. Dette er rentekostnader som belastes kontoen din daglig. Jo større posisjon er, jo større vil gebyret være.

«Margin er mengden penger du trenger for å åpne posisjonen din, mens giring er multiplumet av eksponeringen.»

Handel med giring på eToro foretas med CFD-er. Kostnadene forbundet med dette er såkalt spread og gebyrer over natten. Du finner mer informasjon om dette her.

Avsluttende tanker

Handel med giring forbedrer ikke beslutningene du tar. Dersom du fortsetter å handle på samme måte som du gjorde da du ikke brukte giring, vil gevinst-tap-forholdet ditt forbli det samme. 

Hovedforskjellen er at både fortjeneste og tap vil bli forstørret. Dette er tilfelle selv om det er umulig å tape mer enn du investerer. Avslutningsvis kan man si at handel med giring krever nøye planlegging. Det har også et høyt risikobelønningspotensial som ikke passer for alle handelsstiler.

Lær mer om giring og andre aspekter ved trading ved å gå til eToro Academy.

Ofte stilte spørsmål

Hva er beskyttelse av negativ saldo?

Negativ saldobeskyttelse er en løsning som tilbys av enkelte meglere. Det sikrer at tradere ikke kan tape mer enn det de setter inn på meglerkontoen. 

Samtidig illustrerer det hvorfor meglere bruker margin call og stop out for å minimere risikoen for tap på trading og handel med giring. 

Hvordan kan du unngå et marginkrav?

Du vil aldri oppleve en margin call med mindre du handler med giring. I tilfelle du handler med giring og ønsker å unngå et marginkrav, kan du utforme en strategi som har lav risiko og lav eksponering i forhold til marginnivået ditt. Alternativt kan du vurdere å finansiere kontoen din med mere egne midler.

Hvordan vet du om kontoen din har et marginkrav?

Du overvåker enkelt marginnivåene dine ved å gå inn på meglerkontoen din. Sannsynligvis vil også megleren sende deg en melding hvis kontoen din nærmer seg en situasjon der et marginkrav kan oppstå. Sørg for at du ikke ignorerer disse meldingene da posisjonene dine potensielt kan lukkes.

Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.