Definisjonen av giring og margin

Hva er giring?

Giring betyr å bruke kapital lånt fra en megler når du åpner en posisjon. Tradere kan noen ganger ønske å bruke giring til å oppnå mer eksponering med minst mulig egenkapital, som en del av deres investeringsstrategi. Giring brukes på multipler av kapitalen traderen investerer, for eksempel 2x, 5x eller høyere, og megleren låner denne pengesummen til traderen i et fast størrelsesforhold. Giring kan brukes både til kjøpsposisjoner (long) og salgsposisjoner (short). Det er viktig å merke at eventuelle tap også blir multiplisert, ikke bare gevinster.

Hva er margin?

En margin er det relative beløpet som kreves for å gjennomføre en giret handel, medregnet kontospreader, giring og valutaomregning. La oss si at du ønsker å investere $ 1 000 i Apple-aksjer med en giring på 1:10. Marginen vil være 10 %, som betyr at du må investere $ 100. Hvis den nåværende prisen for Apple-aksjen er $ 136, vil du motta 7,35 Apple-aksjer.

Hvordan virker giring?

  1. Velg aktivumet du er interessert i å handle på eToro-plattformen og klikk på TRADE. Et popup-vindu vises med handelsparametrene, som vist nedenfor.
  2. Velg riktig fane øverst for Selg (short) eller Kjøp (long) for handelen din.
  3. Velg beløpet for kapitalen du ønsker å investere i denne handelen. Angi multiplikator for giring. Dette forholdstallet varierer for de ulike aktivaene. Du kan også velge å handle uten giring, ved å velge 1x.
  4. Angi parameterne Stop Loss og Take Profit. En Stop Loss-grense er påkrevet for å begrense den mulige risikoen for kapitalen din.
  5. Klikk på ANGI ORDRE for å plassere handelen. Handler utføres umiddelbart når markedet åpner.
  6. Girede handler utføres for CFD-er. Hvis du vil vite mer om CFD-trading, kan du  klikke her.

Hvilke aktiva kan jeg bruke giring for?

Giring kan brukes når du handler aksjer, valuta, børsnoterte fond, råvarer og indekser. Hvert aktivum har maksimalgrenser for giring, som styres av bransjereguleringer, i tillegg til eToros egen innsats for å fremme ansvarlig handel og begrense risikoen ved å handle med høy giring. Klikk her for mer informasjon om spesifikke begrensninger.

Maksimal eksponering varierer også etter kontotype. En profesjonell kundekonto hos eToro gir mulighet for høyere giring og andre fordeler, som reduserte marginsatser og ingen uttaksgebyr. Bare kunder som oppfyller visse kriterier kan velge å bli profesjonelle kunder. Hvis du vil lese mer om å ha status som profesjonell kunde, kan du lese her.

Hva kan jeg gjøre for å minimere risikoen når jeg handler med giring?

Selv om å handle med giring kan føre til økt fortjeneste ved vellykkede handler, innebærer det også en risiko for større tap. Det finnes imidlertid noen verktøy for risikostyring tilgjengelig på eToro, for å hjelpe deg med å redusere eventuelle tap.

  • Stop Loss: Bruk Stop Loss for å stenge en handel hvis markedet beveger seg et bestemt beløp mot handelen din. Du kan angi Stop Loss i henhold til et spesifikt nivå i markedet (kurs) eller som et pengebeløp, også vist som en prosent av det opprinnelige investeringen din i handelsvinduet.
  • Take Profit: Legg inn en Take Profit-ordre for å automatisk stenge posisjonen din når fortjenesten på posisjonen kommer opp til et valgt beløp.
  • Beskyttelse mot negativ saldo: I sjeldne tilfeller der markedsforhold fører til at egenkapitalen blir negativ, vil eToro absorbere tapet og tilbakestille egenkapitalen til null.

Hva er gebyrene for å handle med giring?

Handel med gearing på eToro gjøres via CFD’er; kostnadene forbundet med det er spreads og over-natten gebyrer. Du finner mer detaljert informasjon om dette her.

 

Eksempler på giring:

Investert beløp Giring Størrelse på handel
$ 50 1:20 $ 1 000
$ 200 1:30 $ 6 000
$ 400 1:10 $ 4 000