En aksjesplitt er et ganske vanlig fenomen i markedene og forekommer på ulike børser rundt i verden, til ulike tider. Denne veiledningen hjelper deg å forstå hva aksjesplitter er, hvordan de påvirker aksjeposisjoner og hvordan eToro håndterer dem på plattformen.

Hva er en aksjesplitt?

En aksjesplitt er som det høres ut. Et selskap deler sine enkeltaksjer i mindre deler etter et visst delingstall. Hvis et selskap for eksempel kunngjør en fem-til-én-aksjesplitt, og hver aksje nå er verdsatt til 400 USD, faller kursen til en femdel av dette, eller 80 USD, etter splitten. Ved en slik hendelse multipliseres antallet aksjer hver aksjonær innehar, basert på delingstallet.

[PLASSHOLDER FOR VIDEO]

Hvorfor splittes aksjer?

Det kan være flere grunner til at et selskap vil splitte en aksje. Her følger noen punkter for å forstå årsakene til at aksjer splittes:

 

  • Tiltrekke seg privatinvestorer: Noen investorer lar være å investere i visse aksjer hvis kursen på hver aksje er for høy. Ved å gjennomføre en splitt, reduseres prisen på omsatte aksjer, slik at flere investorer kan kjøpe aksjer. Selv om institusjonelle investorer fortsatt bare kjøper hele aksjer, er det imidlertid mange privatinvestorer som velger å kjøpe brøkdeler av aksjer ved hjelp av innovative trading- og investeringsplattformer som eToro. 
  • Bedre likviditet: Jo flere aksjer som finnes på markedet, jo større mulighet er det for likviditet. Flere aksjer kan føre til flere transaksjoner og at mer penger omsettes.
  • Psykologisk prising: Analytikere sier ofte at visse aksjer er «overvurderte», som betyr at den nåværende kursen representerer forventningene i markedet og ikke selskapets faktiske verdi. Ved å splitte en aksje reduseres kursen betraktelig, noe som fører til en psykologisk effekt som gjør at aksjekursen virker mer realistisk.
  • Når splittes en aksje? Det finnes ingen fast formel. Noen selskaper splitter aksjekursen med noen års mellomrom, så lenge de har en vedvarende vekst, mens andre lar være å splitte aksjene, uansett hvor høyt kursen på hver enkeltaksje stiger. Når det gjelder tidspunkt, lar selskaper det vanligvis gå noen uker mellom kunngjøringen og den faktiske splitten.

 

Why do Stocks Split?

Hvor mange ganger kan en aksje splittes?

I teorien finnes det ingen grense. Selskaper kan splitte aksjen så mange ganger de vil. I tidsrommet 1987–2003 splittet teknologigiganten Microsoft aksjen sin ni ganger. Men siden det innebærer papirarbeid og byråkrati, velger selskaper vanligvis bare å splitte aksjer når de føler at det er bra for selskapet og tidspunktet er godt.

How many Times can a Stock Split?

Aksjekurser og indekser

Noen ganger kan en aksjesplitt påvirke en hel indeks. Vektingen av DJ30-indeksen beregnes for eksempel basert på aksjekursen. Det innebærer at aksjens andel av indeksen reduseres betraktelig hvis en aksje splittes. Da Apple-aksjen ble splittet i 2020 gikk den fra å være den høyest vektede aksjen i DJ30 helt ned til nummer 16.

Apple stock split

Hvordan påvirker en aksjesplitt aksjekursen?

Det er naturligvis ingen garantert effekt av en aksjesplitt. Verdien av hver enkeltaksje splittes, men selskapets samlede markedsverdi forblir den samme. Gjennom historien har likevel aksjesplitter vanligvis virket i selskapets favør, i hvert fall på kort sikt.

Ifølge Bespoke Investment Group var den gjennomsnittlige kursendringen for aksjer i selskaper som kunngjorde splitter i perioden 2015–2020, en økning på 2,3 % fra kunngjøringen til den faktiske splitten. I tillegg gjorde nesten 70 % av disse aksjene det bedre enn S&P 500-indeksen i denne perioden. Selv om gjennomsnittsaksjen også falt 0,3 % umiddelbart etter splitten, økte verdien på disse selskapene i snitt med 9,8 % det påfølgende året.

Til tross for det ovennevnte er det viktig å merke seg at det finnes mange faktorer som kan påvirke en aksjekurs, og avgjørelsen om å splitte en aksje kan sammenfalle med en rekke andre faktorer som potensielt gjør at en aksjekurs stiger. Selv om de historiske resultatene er positive, er dette derfor ikke en pålitelig indikator.

Hva er en omvendt aksjesplitt?

En omvendt aksjesplitt er det motsatte av en aksjesplitt. I en omvendt splitt slår selskapet sammen aksjer, noe som reduserer antallet aksjer. Hvis et selskap for eksempel kunngjør en omvendt fire-til-én-splitt, og en aksje nå er verdt 50 USD, blir den nye aksjekursen 200 USD, og en aksjonær som har åtte aksjer, får nå to.

What is a Reverse Stock Split?

Hvordan påvirker en omvendt aksjesplitt tradere og investorer?

Til forskjell fra en vanlig aksjesplitt, der antall aksjer multipliseres med delingstallet, kan en omvendt splitt gjøre at en aksjonær blir innehaver av brøkdeler av aksjer. Hvis en aksjonær for eksempel eier fem aksjer, og den omvendte aksjesplitten er fire-til-én, ender de opp med 1,25 aksjer. I slike tilfelles likviderer de fleste selskaper brøkdelsaksjen og gir aksjonæren det overskytende i kontanter. På eToro påvirkes derimot ikke posisjoner av dette, siden eToro lar deg eie brøkdeler av aksjer.

Hvordan virker aksjesplitter på eToro?

eToro har mange tradere og investorer som bruker plattformen til å investere i aksjer med 0 % provisjon. Siden plattformen tilbyr så mange aksjer, er eToro godt kjent med aksjesplitter og har håndtert slike i fortiden.

Når det forekommer en slik markedshendelse, oppretter eToro en sømløs prosess og bruker delingstallet på alle tilknyttede tall. Endringen brukes på det totale enhetstallet og den gjennomsnittlige eller nåværende kursen. Verdien av hver posisjon endres imidlertid ikke.

Hvis det forekommer en omvendt aksjesplitt, innebærer det at posisjonen som tidligere bare bestod av hele aksjer, nå kan inneholde brøkdeler av aksjer. Den samlede verdien av hver posisjon endres imidlertid ikke på grunn av splitten.

eToro kan kommunisere med brukerne i forkant, for å la dem vite om en kommende splitt, og om de må gjøre noe selv – selv om de vanligvis ikke trenger det.

Begynn å investere


Null provisjon tilbys til kunder av eToro (Europe) Ltd, eToro (UK) Ltd og eToro AUS Capital Pty Ltd (AFSL 491139).

For kunder av eToro AUS tilbys kun aksjer omsatt på børser i USA som underliggende aktiva og uten provisjon. Handel med disse aksjene tilbys av eToro Service (ARSN 637 489 466) som drives av eToro Asset Management Limited ABN 51 122 005 396 AFSL 319 738, og markedsføres av eToro AUS Capital Limited CAR 001281634. Les vår FSG og PDS før du bestemmer deg om du vil handle med oss. Alle andre aksjer tilbys som derivater og belastes for provisjon.

Null provisjon gjelder ikke shorthandel eller girede posisjoner. Null provisjon betyr at det ikke belastes meglerkurtasje ved åpning eller lukking av posisjoner. Andre gebyrer kan påløpe. Klikk her for mer informasjon om gebyrer. Kapitalen din er utsatt for risiko.