Een gids over populaire technische analysetools

Veel mensen vinden snel hun weg in de online beleggingshandel, zeker op een platform dat zo gebruiksvriendelijk is als eToro. Toch raken sommigen enigszins geïntimideerd door de technische aspecten ervan. Nu is het ook zeker de moeite waard, om meer over de technische analyse van financiële markten te leren. Het is immers het meest gebruikte instrument bij de meeste professionele beleggers.

Probeer technische analyse uit

We zorgen graag voor een gemakkelijke instap in de wereld van technische analyse. Daarom hebben we een woordenlijst met termen samengesteld, die u zal helpen vertrouwd te raken met dit vakgebied:

Bollinger Bands

Bollinger Bands vormen een populaire indicator onder beleggers. De middellijn van deze banden is een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen. Boven en onder deze lijn is dan de bandbreedte te zien op basis van een standaardafwijking. De lijnen werken als een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Handelaren gebruiken de banden om de kracht van een trend in te kunnen schatten en markttoetredingen beter te kunnen timen. Bollinger Bands veranderen mee met een toe- of afname van de volatiliteit. De banden worden breder naarmate de prijs sterker fluctueert en smaller als deze volatiliteit afneemt. Bollinger Bands kunnen aangeven of een activum te veel verkocht of te veel gekocht wordt. Als de prijs van het betreffende activum boven de door de lijnen aangegeven grenzen komt, zeggen handelaren dat deze ‘overbought’ of overgekocht is, dus teveel wordt gekocht. Als de prijs echter onder de onderste band blijft, is het activum ‘oversold’ of oververkocht.

Bollinger Bands

EMA (Exponential Moving Average, exponentieel voortschrijdend gemiddelde)

EMA’s zijn een bekende vorm van indicatoren met een voortschrijdend gemiddelde. Ze meten de richting van een trend gedurende een bepaalde periode. Een EMA geeft meer gewicht, of hecht meer belang, aan actuele gegevens tegenover historische gegevens. Een SMA (simple moving average, eenvoudig voortschrijdend gemiddelde) kent alle cijfers evenveel gewicht toe. Analisten gebruiken EMA’s als technisch analysetool in combinatie met andere indicatoren. Eventuele significante marktbewegingen kunnen hiermee onderkend worden en op hun waarde beoordeeld.

Exponential Moving Average

Fibonacci (retracements)

Het Fibonacci-retracementtool is erg populair. Handelaren gebruiken het voor de technische analyse van aandelen, om te helpen voorspellen hoe hoog of laag de koers van een aandeel zal uitkomen. Handelaren nemen daarvoor twee extreme punten – een hoog en een laag punt – in een grafiek. Vervolgens delen ze het verschil door de Fibonacci-ratio’s, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Hiermee worden de kantelpunten bepaald, waarbij er een omslag in de prijs van het activum optreedt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de Fibonacci-getallenreeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc.), vandaar de naam van deze indicator. Volgens deze techniek is het waarschijnlijk dat een voorbije trend weer doorzet als de prijs gezakt is naar een van de ratio-waarden.

Fibonacci retracement

Ichimoku Clouds

Ichimoku Clouds zijn grafieken die ondersteunende en tegenwerkende factoren weergeven. Bovendien tonen ze de dynamiek van een aandeel en de trends die een rol spelen, allemaal in één scherm. Als de huidige prijs boven de wolk verschijnt, stijgt het aandeel. Als de huidige prijs van het aandeel onder de wolk staat aangegeven, daalt deze. Of, als de wolk groen van kleur is, dan is de markt in hausse, oftewel ‘bullish’. Is de wolk daarentegen rood gekleurd, dan is de markt in baisse oftewel ‘bearish’. De lijnen van de wolk kunnen ook worden gezien als mate van steun of weerstand voor de betreffende activa. Ichimoku Clouds gaan verder dan de actuele koersbeweging. Ze kijken ongeveer een maand vooruit op de huidige prijs van het aandeel. U kunt hier meer lezen.

Ichimoku Clouds

MACD-indicator (Moving Average Convergence Divergence)

Analisten gebruiken de MACD-indicator voor de technische analyse van aandelen. Het is een zogenaamde ‘oscillator’ momentum-indicator. De MACD helpt handelaren bij het bepalen van trends, richtingen, dynamiek en kracht in de aandelenmarkt. Verder wordt de MACD gebruikt om trends die met behulp van andere strategieën zijn ontdekt, te bevestigen via de unieke verkoopsignalen van deze indicator. De MACD-indicator bestaat uit twee voortschrijdende gemiddeldes: een 12-daags gemiddelde en een 26-daags gemiddelde. De MACD-lijn beweegt sneller dan de signaallijn, aangezien deze laatste een voortschrijdend gemiddelde is van de MACD-lijn. De MACD bestaat ook uit een histogram dat boven en onder nul fluctueert. Het histogram toont de reikwijdte die de MACD boven of onder de signaallijn heeft bereikt. Bovendien geeft dit diagram de huidige dynamiek en richtingsverandering op de korte termijn goed weer. Als de kolommen van het histogram zich boven nul bevinden, was de recente dynamiek groter. Als ze zich onder nul bevinden, was de dynamiek recent laag.

Moving Average Convergence Divergence

RSI (Relative Strength Index, Relatieve Sterkte Index)

De Relatieve Sterkte Index is een indicator voor de heersende dynamiek. De index meet de relatieve sterkte van een aandeel tegenover zijn historische koers. De RSI beweegt tussen 0-100, en drukt de koersbeweging over een bepaalde tijdsperiode uit. In een RSI-grafiek komen stijgingen en dalingen van de koers tot uitdrukking. Als dit indexcijfer onder 30 komt, geldt het betreffende aandeel als oververkocht. Stijgt het tot boven een indexcijfer van 70, geldt het als overgekocht. Met behulp van de RSI kan een handelaar bepalen of een aandeel in een bepaalde periode winst- of verliesgevend is geweest. Meer informatie over de RSI vindt u hier.

Relative Strength Index

Experiment With Technical Analysis

Stoch RSI (stochastische indicator)

De Stoch RSI is een populaire ‘oscillator’-indicator. Chande & Kroll ontwikkelden hem in het boek The New Technical Trader. Het doel van deze indicator is om meer overgekocht- of oververkocht-signalen te creëren, dan de Relatieve Sterkte Index levert. De Stoch RSI werkt met RSI-waarden in plaats van de gebruikelijke koerswaarden. Hij meet wat de huidige RSI-waarde is, in verhouding tot de hoogste of laagste koers gedurende een bepaalde periode. Omdat de cijfers tussen 0-100 fluctueren, wordt deze methode wel met een oscillator vergeleken. De Stoch RSI voorziet handelaren van overgekocht- en oververkocht-signalen. Hij genereert koopsignalen als de Stoch RSI van oververkocht (onder 20) naar boven 20 verschuift. Hij geeft verkoopsignalen af wanneer de Stoch RSI van overgekocht (boven 80) naar onder 80 zakt. Een waardepapier kan voor onbepaalde tijd in de oververkochte of overgekochte zone blijven.

Stoch RSI

Steun en weerstand

Steun en weerstand zijn de meest gebruikte criteria bij technische analyses. Aan de hand hiervan weten investeerders of ze een transactie moeten openen of sluiten. Het zijn ‘onzichtbare limieten’ of drempelwaarden, waar de investeerder denkt dat de prijs niet verder zal zakken (steun krijgt) of niet verder zal stijgen (weerstand ondervindt). Op het moment dat er steun optreedt, is het niveau bereikt waarbij het aandeel sterk genoeg staat en de prijs niet verder zakt. De logica erachter is simpel. Als de prijs naar de steunlijn zakt, raken steeds meer beleggers geïnteresseerd in het aandeel. Tegelijk zullen verkopende partijen steeds minder van het aandeel aanbieden en het vast gaan houden. Wanneer de steunlijn wordt bereikt, zorgt de hoge vraag ervoor dat de koers niet meer verder zakt. Als de prijs door de steunlijn zakt, is dit een teken dat kopers die prijs nog niet voor het aandeel willen betalen. En dat er verkopers zijn die wel bereid zijn om tegen een nog lagere prijs te verkopen. Weerstandniveaus daarentegen vormen een zogenaamd ‘plafond’ dat voorkomt dat prijzen hierboven uit stijgen.

Support and Resistance levels

De wereld van handelen en beleggen is enorm groot en het jargon dat beleggers en beurshandelaren gebruiken is nogal uitgebreid. Met de bovenstaande verklarende woordenlijst wilden we u in ieder geval alvast een goede start geven om hierover mee te kunnen praten. Hiermee begrijpt u hopelijk al iets meer van technische analyse. Ook handig als u er zelf mee aan de slag wilt. Wilt u met technische analyse experimenteren, open dan een gratis account bij eToro. Met de virtuele account kunt u de diverse technieken zelf toepassen.

Neem een GRATIS Virtuele Account om aan de slag te gaan met handelen

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op verlies van geld met zich mee. 62% van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s via deze aanbieder. U dient bij zichzelf na te gaan of u begrijpt hoe CFD’s werken en te overwegen of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.