Czy bitcoin będzie konkurować z Bitcoinem Unlimited?

Od roku górnicy i programiści dyskutowali nad dostosowaniem protokołu blokowego tak, by umożliwiał obsługę większej liczby transakcji oraz był w stanie zaspokoić rosnący popyt wywołany ogromnym sukcesem bitcoina. Owocem tej dyskusji są dwie opcje: Bitcoin Core oraz Bitcoin Unlimited.

Źródło: CoinDance | marzec 2016 r. do 2017 r. — Suma wydobytych bitcoinów

Zespół bitcoina Core chce rozwiązać kwestię lawinowego wzrostu dziennego wolumenu transakcji poprzez wdrożenie protokołu zwanego „Segregated Witness”, lub też SegWit, który znacząco zmieniłby wielkość obecnie obsługiwanego bloku z 1 do 2 megabajtów.

Zespół związany z Bitcoinem Unlimited (BU) chce wprowadzić rozwiązanie znoszące jakiekolwiek ograniczenia dotyczące protokołów zarządzających wielkością łańcuchów, co umożliwiłoby zwiększenie dziennej liczby transakcji. Koncepcja BU jest w tej chwili wspierana przez Rogera Vera, przedsiębiorcę i człowieka związanego z bitcoinem od jego początków, który ostatnio zaczął wprowadzać zamęt w społeczności bitcoina. BU jest również wspierany przez najważniejsze „kopalnie”, takie jak Antpool, jedną z największych „kopalni” opowiadających się za wprowadzeniem nowych protokołów proponowanych przez Bitcoin Unlimited.


Źródło: CoinDance | styczeń 2017 r. — Użytkownicy/„górnicy”, którzy opowiadają się za SegWit lub za Bitcoin Unlimited

Aby proponowany przez Bitcoin Core protokół SegWit mógł zostać uruchomiony zgodnie z ustalonymi przez programistów limitami, musi on osiągnąć 95% przeznaczonej dla niego „mocy wydobywczej”. Bitcoin Unlimited nie ma ustalonego protokołu. W jego przypadku wystarczy, by „górnicy” zaakceptowali zwiększenie aktualnie stosowanych w Bitcoinie Core jednomegabajtowych bloków, jednak wydobywający zostaliby nagrodzeni premiami tylko wówczas, gdyby taką decyzję podjął każdy z nich.

Na początku tego miesiąca dwadzieścia giełd kryptowalut opublikowało plany awaryjne na ewentualne wprowadzenie hard forku. Giełdy kryptowalut, zgodnie ze swoją deklaracją, mają zamiar notować Bitcoina Unlimited (BU) jako osobną kryptowalutę. Przygotowany przez Bitcoin Core format SegWit jest już gotowy do wprowadzenia, natomiast programiści oczekują przekroczenia 95% poparcia w społeczności, zanim zdecydują się na jego implementację — a to bardzo wysoki próg. Tymczasem według Blockchain.info jedynie 30% użytkowników popiera to rozwiązanie. W przypadku BU wystarczy wsparcie niewiele ponad 51% użytkowników.

Podstawowe wyzwanie w postaci wolumenu transakcji

Przyglądając się danym z okresu od kwietnia 2015 r. do marca 2017 r., łatwo zauważyć zdecydowany wzrost dziennej liczby potwierdzonych transakcji, łącznej kapitalizacji rynkowej i wartości wyrażonej w USD. W ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat dzienna liczba potwierdzonych transakcji na rynku bitcoina wzrosła ze 100 000 (kwiecień 2015 r.) do 256 000 (marzec 2017 r.). To 250% w ciągu dwóch lat.


Źródło: Blockchain.info | Dzienna liczba potwierdzonych transakcji od marca 2015 r. do marca 2017 r.

Średnio w ciągu dnia dobowy wolumen obrotu bitcoinem pomiędzy rynkami waha się na poziomie od 100 mln do 200 mln USD. Dziś zaczynamy obserwować wzrost różnicy tego poziomu o około 250%, czyli do 100 mln — 500 mln USD w ciągu doby.


Źródło: Coinmarketcap.com | Łączna kapitalizacja rynkowa i dobowy wolumen obrotów (USD)

Które z rozwiązań ma szansę wygrać?

W świecie bitcoina nic już nie jest proste, a już tym bardziej wynik trwającej od roku dyskusji. Całkiem możliwe, że bitcoin zostanie podzielony i powstaną dwie współistniejące waluty konkurujące o usankcjonowanie przez użytkowników. Potencjalny hard fork bitcoina może wywołać poważną ilość problemów dla „górników”, działających na szeroką skalę na całym świecie, dla giełd, jak również dla startupów, które od 2012 r. wspólnie zainwestowały 1,5 mld w fundusze venture capital. Pojawia się wiele kwestii dotyczących rozwoju bitcoina.

Pozostaje nadal jedno pytanie: czy będzie to dobre rozwiązanie dla przyszłości bitcoina? Jednym z największych mankamentów bitcoina jest jego obecna struktura organizacyjna, która hamuje przyszły rozwój swoich łańcuchów. W wyniku pojawienia się nagłego wzrostu popularności w ramach jednego łańcucha pozostają nam do wyboru tylko dwie możliwości. Jedna to pozostać w miejscu, w którym znajdujemy się obecnie, i nie być stanie dotrzymywać kroku rosnącemu sukcesowi bitcoina. Drugą jest zaakceptowanie podziału bitcoina poprzez stworzenie zupełnie nowego łańcucha oraz zespołu, który będzie w pełni skoncentrowany na rozwoju tej kryptowaluty w miarę wzrostu jej popularności. Ostatecznie musimy odłożyć na bok emocje i skupić się na faktach. Z tygodnia na tydzień bitcoin staje się coraz bardziej popularny, co widać po lawinowym wzroście dziennej liczby transakcji, jak również po związanych z nimi opóźnieniach w potwierdzaniu tychże oraz podwyżkach opłat.

Przeczytaj, co inni inwestorzy mówią o bitcoinie

 

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych. Niniejszy post nie stanowi porady inwestycyjnej.

664 Widoki