Wybierz rodzaj rachunku

Spółka eToro działa w środowisku nadzorowanym przez wiele organów: eToro UK podlega brytyjskiemu Urzędowi Nadzoru Finansowego (FCA), eToro EU podlega Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), a spółka eToro Australia jest nadzorowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Na mocy przepisów UE dopuszcza się funkcjonowanie rachunków inwestycyjnych dla dwóch rodzajów klientów:

Klient detaliczny i klient profesjonalny

Pełne objaśnienie tej kategoryzacji klientów można znaleźć na stronie eToro dotyczącej przepisów, w sekcji „Kategorie klientów

Zapoznaj się z opisanymi różnicami, aby zdecydować, która z kategorii jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Klienci detaliczni

Najprościej rzecz ujmując, klient detaliczny nie jest profesjonalistą.

Klienci detaliczni otrzymują dostęp do wszystkich naszych aktywów i mogą w zależności od preferencji inwestować samodzielnie lub korzystać z kopiowania. Z jednej strony na dostępną dla klientów detalicznych dźwignię nałożone są ograniczenia, z drugiej zaś przysługują im środki ochrony prawnej w postaci Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów i dostępu do usług Służby Rzecznika Finansowego. Co więcej, przysługuje im zabezpieczenie przed ujemnym saldem, a ponadto stosowane są w ich przypadku ograniczenia dotyczące automatycznego zamykania pozycji (Margin Closeout).

Wniosek o nadanie statusu Klienta Profesjonalnego

Wybrani klienci profesjonalni to osoby, które zdały test sprawdzający ich kwalifikacje odpowiednie dla tej kategorii klientów.

Należy pamiętać, że klienci profesjonalni zrzekają się niektórych zabezpieczeń ESMA, takich jak Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów czy możliwość odwołania się do Służby Rzecznika Finansowego. Nie dotyczą ich natomiast ograniczenia w korzystaniu z dźwigni.

Ochrona przed ujemnym saldem — w rzadkich przypadkach, w których warunki rynkowe spowodują, że Twój kapitał własny stanie się ujemny, eToro pokryje stratę i przywróci jego zerowe saldo — dokładnie tak, jak w przypadku klientów detalicznych.

Inwestowanie z użyciem większej dźwigni finansowej — Wybranemu klientowi profesjonalnemu umożliwia się otwieranie pozycji z dźwignią finansową do 1:400 dla niektórych instrumentów, a ponadto przysługują mu niższe depozyty zabezpieczające, co pozwala inwestować z większą dźwignią finansową, w przeciwieństwie do ograniczeń nałożonych przez ESMA na klientów detalicznych.

Wyższa dźwignia wiąże się z wyższym ryzykiem.

Jak uzyskać status klienta profesjonalnego

Możliwość zmiany statusu klienta detalicznego oraz akces do Klubu Profesjonalnego Inwestora na platformie eToro są dostępne wyłącznie dla klientów spełniających określone kryteria.

Aby złożyć wniosek, należy:

  1. kliknąć poniżej „Zgłoś się teraz” i wprowadzić swoje dane osobowe;
  2. zaznaczyć pola obok spełnionych kryteriów;
  3. wysłać wniosek — jeśli spełnisz kryteria, skontaktujemy się z Tobą.