Czym jest inwestowanie w kontrakty CFD

\Kontrakt CFD (skrót CFD — „Contract for Difference”) jest instrumentem, który umożliwia inwestowanie krótko- i długoterminowe w aktywa poprzez zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a brokerem, zamiast otwierania pozycji bezpośrednio na określonym rynku. Przedsiębiorca i broker uzgadniają między sobą, że warunki rynkowe zostaną odzwierciedlone, a różnica rozliczona pomiędzy nimi po zamknięciu pozycji. Inwestowanie w kontrakty CFD oferuje wiele korzyści, które nie występują w przypadku transakcji zawieranych bezpośrednio, takich jak dostęp do rynków zagranicznych, inwestowanie z zastosowaniem dźwigni, otwieranie pozycji krótkich (SPRZEDAŻY) dla aktywów, które tradycyjnie nie oferują tej opcji oraz wiele innych możliwości.

Jak działają kontrakty CFD?

  1. Inwestor wybiera aktywa oferowane przez brokera w postaci kontraktów CFD. Mogą to być akcje, indeksy, waluty lub inne aktywa, które broker ma w swojej ofercie.
  2. Inwestor otwiera pozycję i ustawia parametry, takie jak: długa lub krótka pozycja, poziom dźwigi, kwota inwestycji i inne parametry w zależności od oferty brokera.
  3. Obie strony zawierają umowę, uzgadniając kurs otwarcia pozycji i określając, czy w grę wchodzą dodatkowe opłaty (takie jak np. opłaty za rolowanie na następny dzień).
  4. Pozycja jest otwierana i pozostaje otwarta do momentu, gdy inwestor zdecyduje się ją zamknąć, lub zostanie zamknięta zleceniem automatycznym, takim jak osiągnięcie ustalonego wcześniej limitu Stop Loss („Strata stop”) lub Take Profit („Realizuj zysk”) lub wygaśnięcie kontraktu.
  5. Jeśli pozycja zamyka się z zyskiem, broker płaci inwestorowi. Jeśli zamknie się ze stratą, broker pobiera od inwestora opłatę za różnicę.

Inwestowanie w kontrakty CFD na eToro

Na przestrzeni ostatniej dekady kontrakty na różnice kursowe (CFD) stały się najpopularniejszym sposobem na inwestowanie online w akcje, surowce, indeksy oraz waluty. Podobnie jak w przypadku wszystkich równie szybko rozwijających się segmentów rynku, kontrakty CFD są często niewłaściwie rozumiane. W tym artykule wrócimy do podstaw i wyjaśnimy, czym jest kontrakt CFD i jakie ma znaczenie dla inwestorów na platformie eToro. Gdy inwestujesz w akcje za pośrednictwem kontraktów CFD bez dźwigni (1:1), transakcja nie wiąże się z ryzykiem przekraczającym to występujące w przypadku faktycznej inwestycji w akcje.

Większość aktywów na eToro dostępnych jest za pośrednictwem kontraktów CFD, które realizowane są w określonych godzinach funkcjonowania rynków.

Na czym polega różnica pomiędzy CFD i ETF?

Mimo iż pomiędzy kontraktami CFD i funduszami ETF („funduszami notowanymi na giełdzie”) jest wiele podobieństw, są one jednak dość różnymi instrumentami. Podobieństwo polega na tym, że zarówno kontrakty CFD, jak i fundusze ETF są instrumentami pochodnymi: ETF to fundusz agregujący zróżnicowane aktywa finansowe w jeden instrument, w który można inwestować, podczas gdy kontrakt CFD to kontrakt na zmianę kursu określonego instrumentu bazowego — co oznacza, że w obydwu przypadkach nie następuje faktyczny zakup aktywów. Jednakże pomimo tego iż fundusze ETF komponowane są przez instytucje finansowe przestrzegające określonej strategii rynkowej (często wykorzystywanej w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem), kontrakt CFD jest oferowany przez brokera w celu umożliwienia dostępu do rynku użytkownikom indywidualnym. Podobnie jak w przypadku funduszy ETF, inwestowanie w kontrakty CFD może służyć do tworzenia portfela w oparciu o określoną strategię rynkową, dzięki czemu użytkownik zyskuje absolutną kontrolę nad aktywami, które chce posiadać, a także może samodzielnie zarządzać czynnikami ryzyka swojego portfela.

Czy mogę zarabiać wyłącznie gdy kursy rosną?

Nie. Jedną z istotnych zalet inwestowania w kontrakty CFD, zamiast na rynkach takich jak rynki surowców lub akcji, jest możliwość zarabiania również na spadkach kursów. Pamiętaj, że kontrakt CFD oznacza kontrakt na różnicę kursową, które może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. Możesz więc zainwestować w możliwość zarówno wzrostu (zajmując pozycję „kupna” lub „długą”), jak i spadku (zajmując pozycję „sprzedaży” lub „krótką”) kursu, w zależności od tego, co Twoim zdaniem się wydarzy.

Czy minimalna kwota inwestycji w akcje jest równa ich cenie rynkowej?

Nie. Kontrakty CFD umożliwiają inwestowanie mniejszych kwot na wybranych rynkach. W przypadku kontraktów CFD w rzeczywistości nie trzeba kupować rzeczywistego instrumentu, a zatem wysokie ceny niektórych akcji lub surowców nie mają znaczenia. A zatem nawet jeśli kurs akcji Google wynosi na przykład 1000 USD, na eToro możesz zainwestować w tę spółkę zaledwie 50 USD (posługując się dźwignią 1:10), aby na Twoim rachunku zostały zapisane akcje Google o wartości 500 USD. Jest to jedna z najważniejszych zalet posługiwania się kontraktami CFD.

Czy istnieją aktywa notowane wyłącznie w oparciu o kontrakty CFD?

Tak. Na przykład indeksy takie jak DJ30 lub SPX500 nie są faktycznie istniejącymi aktywami — nie można zostać właścicielem części indeksu. Kontrakty CFD pozwalają jednak na spekulacje dotyczące wyników indeksów, co pozwala na inwestowanie nie tylko w akcje jednej spółki, lecz w całe sektory krajowych gospodarek.

Czy kontrakty CFD są bardziej ryzykowne od inwestycji rynkowych?

Nie. Każdy instrument finansowy wiąże się z ryzykiem, a kontrakty CFD nie wyróżniają się pod tym względem. Kontrakty CFD stają się bardziej ryzykowne wyłącznie w przypadku posługiwania się dźwignią, która zwiększa ekspozycję na rynek. Na platformie eToro możesz na przykład zainwestować w dowolny instrument bez zastosowania jakiejkolwiek dźwigni.