Pamiętaj, że usługa stakowania nie jest dostępna dla rezydentów Wielkiej Brytanii, którzy zarejestrowali się na eToro 8 lutego 2022 r. lub później.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Regulaminem.

Co to znaczy „staking”?

Staking na eToro jest procesem, który pozwala użytkownikom będącym właścicielami obsługiwanych kryptoaktywów na zdobywanie wynagrodzenia tylko za to, że decydują się je utrzymywać. eToro realizuje proces stakingu w imieniu swoich użytkowników. Wspomniane wynagrodzenie to po prostu dodatkowe kwoty kryptoaktywów, co oznacza, że użytkownicy powiększają swoje zasoby kryptoaktywów w oparciu o mechanizm podobny do umożliwiającego zarabianie na odsetkach od środków pieniężnych.

Patrz „Co to jest staking?” na liście częstych pytań poniżej.

 

Staking z eToro – jak korzystasz

Staking z eToro jest prosty, bezpieczny i bezproblemowy. Wynagrodzenie za staking wypłacane jest użytkownikom co miesiąc w obsługiwanym kryptoaktywie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.

Przechowywane kryptoaktywa pozostają własnością użytkowników eToro — z kolei użytkownicy eToro powierzają eToro realizowanie całej procedury stakingu na ich rzecz oraz w sposób bezpieczny i efektywny.

eToro dokłada wszelkich starań, aby chronić kryptoaktywa naszych użytkowników przed dodatkowym ryzykiem, oszczędzając im kłopotów i komplikacji związanych z samodzielnym stakingiem. W związku z tym eToro zatrzymuje niewielką część zysku jako opłatę, a także na pokrycie związanych ze stakingiem zróżnicowanych kosztów operacyjnych, technicznych i prawnych.

Obsługiwane kryptoaktywa i wynagrodzenie za staking

Kryptoaktywa Odsetek comiesięcznego wynagrodzenia za staking, według poziomów Liczba dni karencji kryptoaktywa
Członkowie klubu Bronze, wszyscy użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych Członkowie klubów Silver, Gold i Platinum Członkowie klubów Diamond i Platinum+
Cardano (ADA) 75% 85% 90% 9 dni karencji stakingu (wynagrodzenie wypłacane jest od 10. dnia utrzymywania)
Tron (TRX) 75% 85% 90% 7 dni karencji stakingu (wynagrodzenie wypłacane jest od 10. dnia utrzymywania)

Kto może otrzymywać wynagrodzenie za staking?

Użytkownicy eToro są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia za staking, jeśli posiadają którekolwiek z obsługiwanych kryptoaktywów na rachunkach eToro AUS Capital Ltd., eToro (UK) Ltd. lub eToro (Europe) Ltd. Pozycje muszą być otwarte przez określoną liczbę dni, która różni się w zależności od sieci łańcucha bloków danego kryptoaktywa, zgodnie z powyższą tabelą.

Uwaga: oferowana przez eToro usługa stakingu nie dotyczy kryptoaktywów posiadanych w oparciu o kontrakty CFD lub pozycje krótkie.

eToro szczyci się konsekwentnym podejściem do transparentności wobec użytkowników. Dlatego ważne jest, abyśmy dokładnie wyjaśnili, w jaki sposób obliczamy miesięczne uprawnienia dotyczące podziału wynagrodzenia dla wszystkich użytkowników.

1. Codzienny pomiar stanu posiadania każdego z użytkowników dokonywany jest każdego dnia o godzinie 00:00 GMT.
Uwzględnia on liczbę posiadanych przez każdego z użytkowników jednostek kwalifikujących się do stakingu w odniesieniu do wszystkich jego otwartych pozycji.
Patrz „Czym są jednostki kwalifikujące się do stakingu?” na liście częstych pytań poniżej.

2. Pod koniec każdego miesiąca suma wyników wszystkich pomiarów z danego miesiąca jest dzielona przez liczbę dni miesiąca, co pozwala uzyskać średnią kwotę dzienną.

3. Średnia kwota dzienna to kwota podstawy, w oparciu o którą obliczone zostanie miesięczne wynagrodzenie danego użytkownika. Obliczany jest miesięczny odsetek uzysku każdego z kryptoaktywów (patrz lista częstych pytań), który następnie mnożony jest przez odsetek właściwy dla klubu, do którego należy użytkownik (patrz tabela powyżej).

Wartość wynagrodzenia musi wynosić co najmniej 1 USD.

Patrz „Jak obliczany jest miesięczny odsetek uzysku dla każdego z kryptoaktywów?” na liście częstych pytań poniżej.

Obowiązuje regulamin.

Nota prawna: zakup kryptoaktywów w większości krajów UE nie podlega nadzorowi organów regulacyjnych i w związku z tym ramy regulacyjne UE nie przewidują jego nadzorowania, a ponadto nie jest on objęty żadną formą ochrony ze strony UE. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Uwaga: oferowana przez eToro usługa stakingu nie dotyczy kryptoaktywów posiadanych w oparciu o kontrakty CFD lub pozycje krótkie.

 

Częste pytania