Czym są Smart Portfolios?

Inteligentne Portfele to innowacyjne, długoterminowe portfele inwestycyjne tworzone przez analityków eToro. Każdy z nich posiada własną, unikalną strategię inwestycyjną, dzięki czemu Smart Portfolios to wygodny i zdywersyfikowany sposób na uzyskanie dostępu do głównych trendów rynkowych kształtujących nasz dzisiejszy świat, bez konieczności ponoszenia opłat za zarządzanie portfelem.

Mądry sposób na Inwestowanie

Zdywersyfikowane
Zdywersyfikowane

Dobrze zdywersyfikowany portfel jest jedną z najlepszych strategii zarządzania ryzykiem. Chociaż aktywa łączy wspólny mianownik, mogą one obejmować różne podsektory, regiony, a nawet klasy aktywów.

Długoterminowe
Długoterminowe

Korzystając z dogłębnych badań i analiz, wybieramy firmy i aktywa z całego świata, które są sprawdzonymi liderami i w oparciu o aktualne dane mają największy potencjał, jeśli chodzi o podejście “kup i trzymaj”.

Innowacyjne
Innowacyjne

Inteligentne portfele eToro są tworzone przy użyciu najnowocześniejszych technologii i zaawansowanych danych, a ich zadaniem jest dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Niski próg wejścia
Niski próg wejścia

Chcemy, aby te innowacyjne produkty były dostępne dla każdego inwestora, a także efektywne jako zróżnicowany pakiet aktywów. Dlatego ich cena zaczyna się już od 500 dolarów za pierwszą inwestycję.

Wyjątkowe portfele tylko na eToro

Nasi eksperci inwestycyjni przeprowadzili badania, analizy i alokacje, aby stworzyć dla naszych klientów gotowy, zrównoważony i zdywersyfikowany portfel, zaprojektowany z myślą o optymalnych wynikach w długim okresie. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać jeden z ponad 65 Inteligentnych Portfeli, obejmujących szereg najważniejszych tematów rynkowych, trendów i branż.

Innowacyjne Tematy
Innowacyjne Tematy

Tematyczne portfele inwestycyjne skoncentrowane na zakłóceniach. Zdobądź ekspozycję na największe zakłócenia od czasów rewolucji przemysłowej.

5GRevolution | RenewableEnergy | MetaverseLife

Top Trader
Top Trader

Korzystając z najnowocześniejszych algorytmów, eToro wykorzystuje miliardy wskaźników wygenerowanych przez miliony użytkowników, aby tworzyć najwyższej klasy strategie inwestycyjne oparte na danych.

OutSmartNSDQ | GainersQtr | SharpTraders

Portfele partnerskie
Portfele partnerskie

eToro współpracuje z niektórymi z najbardziej innowacyjnych start-upów inwestycyjnych na świecie i umożliwia im tworzenie własnych portfeli.

WarrenBuffet-CF | CarlIcahn-CFNapoleon-X

Reinwestycja dywidendy

Kiedy aktywa kwalifikujące się do wypłaty dywidendy są przechowywane w ramach Smart Portfolio, dywidendy te są dodawane do salda gotówkowego portfela. Kiedy portfel jest rebalansowany, kwoty te są reinwestowane w jego udziały.

Zacznij inteligentne inwestowanie

Jak możesz zacząć inwestować długoterminowo dzięki Inteligentnym Portfelom eToro?

Wybierz tematykę, w którą wierzysz.

Znajdź Smart Portfolio, które odpowiada Twojej wizji.

Zacznij inwestować długoterminowo już od 500 dolarów.

FAQ

Czym są portfele?

Portfele eToro (Smart Portfolios) to narzędzia inwestycyjne, które łączą zbiór aktywów finansowych opartych na temacie i posiadających własną, unikalną strategię. Aktywa są wybierane i aktualizowane zgodnie ze strategią portfela, którą można sprawdzić w zakładce statystyki na stronie aktywów każdego portfela.

Kto tworzy portfele?

Większość portfeli jest tworzona i zarządzana przez Zespół Inwestycyjny eToro. Każdy portfel jest tworzony z rozmysłem, biorąc pod uwagę takie czynniki jak równowaga, ekspozycja, potencjalny zysk, ryzyko i inne. Ponadto Portfele Partnerskie są tworzone i zarządzane przez partnerów eToro, wśród których znajdują się najbardziej zaawansowane firmy finansowe i innowacyjne startupy z branży Fintech.

Czy portfele są uznawane za aktywne czy pasywne?

Inteligentne portfele na eToro wykorzystują dynamiczne podejście do inwestowania, które jest połączeniem obu tych metod. Z jednej strony, Inteligentne Portfele nie są aktualizowane codziennie – w tym sensie są bliższe podejściu pasywnemu. Z drugiej strony, podobnie jak w przypadku podejścia aktywnego, są one regularnie rebalansowane i udoskonalane przez zespół inwestycyjny eToro.

Kiedy portfele są rebalansowane?

Aby utrzymać proporcje alokacji aktywów zgodnie ze strategią Smart Portfolio, portfele są okresowo rebalansowane. Rebalansowanie jest sposobem na zapewnienie, że każdy portfel jest niezmiennie dopasowany do swojej metodologii, tak aby odpowiadał pierwotnemu planowi alokacji aktywów i był zoptymalizowany pod kątem maksymalnych wyników. Nie ma gwarancji, że aktywa, które osiągają dobre wyniki w tym roku, będą osiągać je również w następnym.

Okresy rebalansowania różnią się jednak w zależności od portfela. Dlatego zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronie każdego portfela, aby zrozumieć, kiedy i według jakich kryteriów jest on rebalansowany.

Dlaczego minimalna kwota inwestycji wynosi 500 dolarów?

Portfele eToro zawierają różne aktywa finansowe, a każdemu z nich przypisana jest określona część całej inwestycji. Inwestycja w wysokości co najmniej 500$ zapewnia, że jest wystarczająco dużo środków, aby otworzyć wszystkie pozycje potrzebne dla danej inwestycji.