Aktualizacja: w jaki sposób nowe ograniczenia ESMA mają zastosowanie do otwartych pozycji

Jak być może już wiesz, wczoraj (1 sierpnia) weszły w życie nowe przepisy Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). ESMA pozostawił każdej firmie brokerskiej swobodę decyzji w zakresie traktowania otwartych pozycji i tym samym, jak już wcześniej informowaliśmy naszych klientów, platforma eToro zdecydowała się NIE stosować nowych ograniczeń do starych pozycji, aby uniknąć ingerowania w istniejące transakcje klientów. Aby doprecyzować: nie zmieniliśmy ustawień limitu zlecenia Stop Loss („Strata stop”) dla otwartych pozycji.

Niemniej jednak przepisy ESMA stanowią, że nowe zlecenia, co obejmuje korektę ustawień zlecenia Stop Loss, muszą być zgodne z nowymi wytycznymi. Oznacza to, że jeżeli inwestor zdecyduje się zmodyfikować limit zlecenia Stop Loss na już otwartej pozycji do wartości powyżej 50%, zastosowanie będą miały nowe ograniczenia depozytu zabezpieczającego. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że zmiana ustawień limitu zlecenia Stop Loss dla istniejącej pozycji jest w rzeczywistości realizacją nowego zlecenia.

Obywatele EOG, którzy chcą nadal korzystać z dźwigni finansowej wyższej niż limity określone przez ograniczenie ESMA, mogą ubiegać się o przyznanie im statusu wybranego inwestora profesjonalnego, wypełniając niniejszy formularz. Przewidziano surowe kryteria dla tego statusu i jeśli Twój wniosek je spełni, nasz manager ds. klientów skontaktuje się z Tobą.

Mieszkańcy krajów nienależących do EOG, którzy chcą nadal korzystać z dźwigni finansowej wyższej niż limity określone przez ESMA, mają możliwość przeniesienia się do eToro Australia Capital Ltd, podmiotu regulowanego przez ASIC.
Należy pamiętać, że jako klient eToro Australia ASIC, w zakresie Twoich pieniędzy i innych środków ochrony klientów detalicznych będziesz podlegać prawodawstwu i przepisom australijskim. Ponieważ nie będziesz już klientem eToro (Europe) Ltd, nie będziesz podlegać ochronie, jaką zapewniają regulacje CySEC.

Klienci, którzy chcą skorzystać z którejkolwiek z tych opcji, mogą to zrobić otwierając nową transakcję, wprowadzając wysokie limity dźwigni finansowej i postępując zgodnie z instrukcjami w wyskakującym okienku. Nie ma potrzeby wypełniania transakcji, ale po wprowadzeniu wysokiej dźwigni finansowej zostanie Ci zaoferowana opcja dalszego inwestowania z wyższą dźwignią.

108 Widoki