Med tanke på den senaste tidens ökning i både pris och mediatäckning av Bitcoin, undrar många investerare huruvida den digitala valutan har nått sin gräns, eller om det finns ytterligare plats för uppgång. 

Tittar man tillbaka på den senaste bull-marknaden för Bitcoin år 2017; är vi närmare när det gäller priset i augusti, när värdet på Bitcoin var lite mer än $4,000 – varefter valutan tillbringade flera månader i en uppåtgående bana? Eller är vi närmre december, när priset nådde sin tidigare högsta topp på mer än $19 ,000, innan det sjönk? 

Betydande volatilitet de senaste åren

De som vill investera i kryptovaluta såg att priset för Bitcoin upplevde kraftiga vinster under 2020 och steg från cirka $8,000 till slutet av året nära $30 ,000. Under det nya året har Bitcoinvärdet fortsatt att öka, och träffat en rekordtopp på $41,826  under början av januari. Detta har lämnat många investerare undrandes var vi är i den nuvarande bull-marknaden. 

År 2017, upplevde priset på Bitcoin en dramatisk ökning då den klättrade från mindre än $1,000  till nästan $20,000 , och vid ett tillfälle steg det över 1,900 %.  Kort efter slutet av 2017 fick den digitala tillgången en kraftig nedgång och föll med cirka 65 % under januari, och utplånade miljarder av investerade pengar. 

Vid en snabb blick verkar investeringsmiljöerna liknanden, då båda involverar en substantiell prisökning över en kort tidsperiod. Med det i åtanke, vilka andra liknelser finns det? 

Större användarintresse i investeringar

Antalet nya användare som bestämt sig för att registrera ett konto på eToro toppade under 2017. Ytterligare en ökning kan ses i mars 2020, då sociala restriktioner och nedstängningar, på grund av effekterna av COVID-19 infördes. Efter att ha fallit tillbaka till genomsnittsnivåerna, toppade nya konton igen under den första veckan i januari.

Registreringar per vecka

En graf som skildrar eToro-registreringar per vecka mellan 1/1/2017 och 3/1/2021

 

Källa: eToro forskning. Data är från 1/1/2017 till 3/1/2021. 

Vill du veta mer om handel av Bitcoin? Läs vår guide för att ta reda på exakt vad kryptovaluta är här på eToro.

Globala Google-trender 

En annan statistik som ofta citeras som en föregångare till ett fall i Bitcoinpriset är Google Trends. Till exempel, år 2017 slog Bitcoinsökningar via Google rekordnivåer. Även om den senaste spiken överträffat en treårig topp, är den ännu inte i närheterna av nivån som sågs år 2017.

En graf som visar volymen av Google-sökningar på termen ”bitcoin”

Källa: Google Trends 

Andra mått på sociala medier pekar även på ett ökat intresse för detaljhandel, dock är siffrorna inte lika höga som de var under 2017. Per data tillhandahållen av BitInfoCharts, nämner Twitter att Bitcoin spikade under början av januari, men ändå nådde siffrorna samma nivåer som i december 2017.

En graf som visar antalet tweets som nämner Bitcoin.

Källa: Bitinfocharts, antalet tweets som nämnde Bitcoin från jan 2017 till jan 2021. 

Medan investerare i detaljhandeln än en gång tittar på Bitcoin; vad är skillnaderna mellan nu och 2017? Först och främst är det viktigt att notera att Bitcoin nu är 12 år gammalt, och den genomsnittliga investeringen som investerats i valutan är större. 

Data nedan visar skillnaden i genomsnittliga kryptotillgångsköp för ett eToro-konto mellan 2017 och 2020.

Belopp investerat i kryptohandel

Belopp investerat i kryptotillgångar mellan 1/1/2017 och 3/1/2021

 

Källa: eToros egen forskning. Data är från 1/1/2017 till 3/1/2021.

Detta visar att när man jämför det genomsnittliga beloppet som investerats i kryptotillgångar vid höjden av 2017-marknaden jämfört med 2020/2021, så är den senare perioden högre. 

Stora investerare och PayPal-underlättande förstärker legitimiteten

År 2017 var majoriteten av människorna som investerade i Bitcoin detaljhandelsinvesterare. I kontrast har marknaden 2020 sett en eskalering i stora köp gjorda av erfarna investerare, inkluderade institutioner  eller stora investerare. Data tillhandahållen av Chainalysys visar att en uppgång av köp som involverar över 1 000 Bitcoins drev efterfrågan under de sista månaderna av 2020.

Smarta köpare inkluderade institutioner, stora investerare och hedgefonder med namn som MicroStrategy, MassMutual, Paul Tudor Jones, och Square, som investerade stora summor i kryptotillgången. 

En nyligen utförd forskning från JPMorgan konstaterade att de hade ”liten tvekan om att den institutionella flödesimpulsen till Bitcoin är det som skiljer 2020 från 2017.” 

Det finns inte bara fler Wall Street-namn som köper Bitcoin, utan tillkännagivandet att PayPal skulle underlätta kryptoköp ger ytterligare alternativ för investerare att köpa och sälja kryptotillgångar. PayPal citerade “det ökade intresset av digitala valutor av regeringar och konsumenter” när de gav sina kunder möjligheten att göra dessa transaktioner. Onlinebetalningsjätten avslöjade även att den syftar till att ”signifikant öka kryptovalutans nytta genom att göra den tillgänglig som en finansieringskälla för köp hos sina 26 miljoner handlare världen över.” 

Ett annat steg i Bitcoins allmänna antagande är Visas planer att erbjuda Bitcoinrelaterade kredit- eller debetkort.

En graf som visar underförstådda PayPal-Bitcoinköp.

Källa: CoinGecko

Så vad är det då som drar institutionella investerare till den digitala tillgången nu? Det hjälper att ta en titt på kontrasten i den ekonomiska bakgrunden mellan 2017 och nu. 

Hälsosamt BNP år 2017 i kontrast till ett tumult 2020

År 2017 njöt den globala ekonomin av en hälsosam tillväxt. Faktum är att global BNP för 2017 växte med 3,14 %. Detta var en ökning från 2,51 % år 2016 — en skarp jämförelse med 2020, där tillväxten över hela världen stannade. Effekterna av coronaviruset stängde ner ekonomier och en aldrig tidigare skådad monetär stimulans ägde rum. Enligt Världsbanken, har kostnaderna för dessa stängningar drabbat den ekonomiska expansionen hårt, då den slutliga tillväxttakten  för BNP år 2020 förväntas bli -4,3 %. 

År 2017 höjde den amerikanska centralbanken Federal Funds-räntan tre gånger, vilket återspeglar den förbättrade ekonomin och arbetsmarknaden. I kontrast, sänkte centralbanker över hela världen räntorna till noll år 2020 i ett försök att stimulera tillväxt. 

Mängden pengar som sköts in i den globala ekonomin under 2020 var häpnadsväckande. Biljoner dollar av stimulans delades ut bara i USA, och centralbanken fortsätter att köpa obligationer till ett värde av $120 miljarder  varje månad. Runt om i världen tillhandahåller andra centralbanker liknande lättnad, och skulden har överträffat nivåer som inte setts sedan andra världskriget. 

All denna stimulans har haft en skadlig effekt på den amerikanska dollarn, som sjönk 6,3 % under 2020, och ytterligare nedgångar förväntas under 2021. Den nuvarande miljön är en med stillastående tillväxt, nästan nollräntor och ökande skuld. Så hur passar Bitcoin in i denna dynamik? Med sitt begränsade tillgång, ger dess brist ett inneboende värde. 

Bitcoins framtid är beroende av balansen mellan tillgång och efterfrågan

Bitcoins brist och lockelse som en inflationssäkring är det som driver dess värde. Den digitala valutan har ett hårt tak, så endast 21 miljoner enheter kan någonsin existera. I originalet “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System,” introducerade Satoshi Nakomoto  halveringskoncepter. Ungefär vart fjärde år kommer brytningsincitamentet att halveras med 50 %.

När belöningen för brytarna reduceras, sänks den nya tillgångsgraden av Bitcoin med hälften – vilket bidrar till att hålla ett lock på inflationen. Om efterfrågan för Bitcoin växer snabbare än efterfrågan så kommer det att pressa priserna uppåt.

Med tanke på Bitcoins ökade efterfrågan, brist, värde som en säkring mot inflation och förfinad kundbas, är det vår uppfattning att Bitcoins pris fortfarande har mer utrymme att växa. Det har förekommit många förutsägelser om Bitcoins framtida pris, och många tror att valutan ska stiga till över 100  i slutet av 2021. När vi ställer frågan om vi är närmare priset i augusti eller december 2017, så är vår uppfattning att vi är närmare augusti, och att, det återigen, finns utrymme för tillväxt. 

Bitcoinpriset har ofta ökat efter halveringsperioden, med ett pris som stigit kraftigt under de 12 till 18 månaderna efter både den första och andra halveringen. Med tanke på att den tredje ägde rum i maj 2020, tror vi att nästa topp skulle kunna vara runt augusti 2021, med ett pris på cirka 85 . Givetvis måste det noteras att man måste ha förståelse för hur man köper Bitcoin och att investering i kryptovaluta är en riskfylld affär då kryptovalutamarknader är väldigt volatila och frekvent lider av låg likviditet.

För att lära dig mer om Bitcoin och hur man navigerar på kryptomarknaden, registrera ett konto på eToro idag.


Denna information är endast i utbildningssyfte och ska inte ses som investeringsråd, personlig rekommendation eller som ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja några finansiella instrument. 

Detta material har tagits fram utan att ta hänsyn till några specifika investeringsmål eller finansiell situation och har inte tagits fram i enlighet med de lagliga och reglerande kraven för att främja oberoende forskning. Alla hänvisningar till tidigare resultat för ett finansiellt instrument, index eller paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som en tillförlitlig indikator för framtida resultat. 

eToro gör ingen representation och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i den här guiden. Se till att du förstår riskerna med handel innan du förbinder något kapital. Riskera aldrig mer än du är beredd att förlora.