Att säkra en hållbar framtid är en central fråga idag. ESG-poäng ger betydelsefull information för att hjälpa investerare att utvärdera miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade risker och möjligheter

what is ESG

Vad är ESG?

Initialerna ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – —företag kan utvärderas efter hur de presterar på dessa punkter och sedan ges en poäng.

Lär dig mer om ESG

Varför är ESG-poäng viktiga för investerare?

ESG-poäng, även kända som ESG-betyg, ger dig tillgång till ytterligare information om ett företag som vanligtvis inte redovisas i traditionell finansiell analys. Faktorer så som deras exponering för klimatförändringar och mänskliga rättigheter kan till exempel ha en betydande inverkan på deras akties resultat. Ett företag som är väl rustat för att möta ESG-problem är mer sannolikt att vara motståndskraftigt på lång sikt och därför anses vara mer hållbart.

ESG hos eToro

eToro förser investerare med ESG-poäng på över 2 700 tillgångar med en användarvänlig vägledning med “trafikljus”:

  • Ett grönt betyg visar att företaget är ledande inom sin sektor när det gäller ESG.
  • Ett gult betyg visar att företaget är medelmåttigt i sin bransch när det gäller ESG.
  • Ett rött betyg visar att företaget klassas som undermåliga vad gäller ESG, relativt sin sektor.

eToro samarbetar med ESG Book, en global ledare inom analys av ESG-data, för att förse dig med marknadsledande hållbarhetsdata om världens största företag. ESG-poängen som visas på eToros plattform justeras dagligen för att återspegla de senaste marknadsnyheterna och ny företagsrapporterad information.

*Vissa av delarna du ser på bilden kommer att integreras i plattformen i framtiden.

How can you use ESG scores

Hur kan du använda ESG-poäng i dina investeringsbeslut?

Som investerare finns det ett antal sätt du kan välja att inkludera ESG-poäng i dina investeringsbeslut:

  • ESG-poäng kan ge kompletterande information om ett företag utöver traditionell finansiell analys.
  • ESG-poäng kan användas som ett filter för att bestämma vilka aktier som ska adderas till din portfölj. En investerare kan till exempel välja att endast investera i företag som har höga ESG-poäng och/eller exkludera de med lägre poäng.
  • ESG-poäng kan fungera som ett övervakningsverktyg. Till exempel kan en minskning av ett företags ESG-poäng ge en signal om att undersöka vad som har utlöst förändringen.

Upptäck ESG-investeringar

Varför ESG? Upptäck ESG-investeringar

Runt en av tre dollar globalt investeras i ESG-relaterade tillgångar, vilket gör ESG till en av de största trenderna inom investering idag. Investerare ser till ESG som ett sätt att undvika risker och som en potentiell källa till bättre långsiktig avkastning. Upptäck själv hur du använder ESG-poäng när du fattar dina investeringsbeslut.

Upptäck ESG hos eToro