Vad är CFD-handel?

CFD-handel (förkortning av ”Contract for Difference”) är en metod som gör det möjligt för personer att handla och investera i en tillgång genom att ingå ett kontrakt med en mäklare istället för att öppna en position direkt på en viss marknad. Handlaren och mäklaren enas om att replikera marknadsförhållandena och avgöra skillnaden sinsemellan när positionen stängs. CFD-handel erbjuder många fördelar som inte existerar med direkthandel, som tillgång till utomeuropeiska marknader, hävstångshandel och korta SÄLJ-positioner för tillgångar som traditionellt inte erbjuder det alternativet och mer.

Hur fungerar CFD:er?

  1. Handlaren väljer en tillgång som erbjuds som CFD av mäklaren. Det kan vara en aktie, ett index, en valuta eller någon annan tillgång som mäklaren har i sitt utbud.
  2. Handlaren öppnar positionen och ställer in parametrar, till exempel lång eller kort position, hävstång, investerat belopp och andra parametrar beroende på mäklaren.
  3. De två ingår i ett kontrakt, bestämmer vad öppningspriset för positionen är och huruvida ytterligare avgifter (till exempel nattavgifter) är inblandade.
  4. Positionen öppnas och förblir öppen tills handlaren bestämmer sig för att stänga den eller tills den stängs av ett automatiskt kommando, som att positionen når Stop Loss eller Take Profit eller att kontraktet löper ut.
  5. Om positionen stänger med vinst, betalar mäklaren handlaren. Om den stängs med förlust, debiterar mäklaren handlaren för skillnaden.

CFD-handel på eToro

Under det senaste årtiondet har CFD:er (Contracts For Difference) blivit det mest populära sättet för onlineinvesterare att handla aktier, råvaror, index och valutor. Det finns mycket felinformation om CFD:er, liksom med allt med en snabb tillväxt. Här går vi tillbaka till grunderna för att förklara vad CFD-handel är och vad det innebär för handlare på eToro-plattformen. När du investerar i aktier som använder CFD:er utan hävstång (1:1), utgör inte kontraktet mer risk än om du investerar i själva aktien.

De flesta tillgångar på eToro handlas som CFD:er och verkställs under specifika marknadstimmar.

Vad är skillnaden mellan CFD och ETF?

Även om det finns likheter mellan CFD och ETF (börshandlade fonder), är de ganska annorlunda. Likheten är att båda är derivat: ETF är en fond som aggregerar olika finansiella tillgångar i ett instrument som kan handlas, medan en CFD är ett kontrakt om en prisförändring för en viss tillgång – vilket innebär att du i båda fallen faktiskt inte kan köpa de underliggande tillgångarna. Men medan ETF:er består av finansiella institutioner som följer en viss marknadsstrategi (ofta använd för att säkra risk), erbjuds CFD:er av en mäklare för att ge privata användare tillgång. Liksom ETF:er kan CFD-handel användas för att skapa en portfölj som följer en marknadsstrategi, vilket ger användaren absolut kontroll över de tillgångar de väljer att behålla och gör det möjligt för dem att hantera sina egna risker.

Kan jag bara göra vinst när priserna går upp?

Nej. En av de stora fördelarna med att investera i CFD:er, istället för på råvaru- eller aktiemarknaderna, är att du även kan dra nytta av fallande marknader. Kom ihåg att CFD är ett kontrakt för skillnad, men den skillnaden kan gå i båda riktningarna. Du kan investera i möjligheten att priserna går upp (”köpposition” eller ”lång” order) eller ner (”säljposition” eller ”kort” order) enligt vad du tror kommer att hända.

Är minsta investeringen i en aktie samma som dess marknadspris?

Nej. CFD:er gör det möjligt att investera mindre belopp på de marknader du väljer. Med CFD:er behöver du inte köpa eller äga ett instrument, så du är inte begränsad av de höga priserna på vissa aktier eller råvaror. Även om priset på Google-aktien till exempel är 1 000 dollar kan du på eToro investera i Google med så lite som 50 dollar (med hävstång på 1:10) och äga Google-aktier till ett värde av 500 dollar. Det är en av de största fördelarna med att använda CFD:er.

Finns det tillgångar som är unika för CFD:er?

Ja. Index som exempelvis DJ30 eller SPX500 är inte fysiska tillgångar – du kan inte äga en del av ett index. Men med CFD:er kan du spekulera på indexresultat, vilket gör det möjligt för dig att investera inte bara i en aktie utan i hela sektorer av nationella ekonomier.

Är CFD:er mer riskfyllda än traditionella marknadsinvesteringar?

Nej. Alla finansiella investeringar innebär risk och CFD:er är inte annorlunda. CFD:er blir mer riskfyllda om du använder hävstångseffekt, vilket ökar din marknadsexponering. På eToro kan du till exempel investera i alla tillgångar utan hävstångseffekt.