Anamma en smart och innovativ strategi för personliga investeringar. Välj en fullt allokerad, balanserad portfölj med fokus på marknadssegment som du kan förstå och relatera till.

Vad är investeringsportföljer?

Investeringsportföljer är en gruppering av flera tillgångar, som aktier, kryptovalutor, börshandlade fonder och till och med personer, sammanslagna baserat på ett förutbestämt tema eller en förutbestämd strategi. Dessa portföljer ger investerare tillgång till innovativa investeringsteman: vissa portföljer kombinerar maskininlärning och datavetenskap samtidig som de allokeras baserat på skräddarsydda metoder.

Vad är investeringsportföljer?
En portfölj för alla planer eller passioner
Innovativt tema

Innovativt tema

Tematiska investeringsportföljer med fokus på banbrytande teknik. Få exponering för de största omvälvningarna sedan den industriella revolutionen.

Top Trader

Top Trader

Med hjälp av toppmoderna algoritmer utnyttjar eToro miljarder mätvärden som genererats av miljontals användare för att skapa datadrivna investeringsstrategier på nästa nivå.

Partnerportföljer

Partnerportföljer

eToro samarbetar med några av världens mest innovativa uppstartsbolag inom investering och har gjort det möjligt för dem att skapa sina egna portföljer.

Varför investera i portföljer?

Med detta erbjudande är vi fast beslutna att ge dig en framgångsrik, innovativ, förenklad och dynamisk investeringsupplevelse. Våra portföljer bygger på element som härrör från våra värderingar av forskning, kunskap, metodik, riskhantering och teknik.

Fördelar med eToro investeringsportföljer
Forskning

Forskning

Varje portfölj backas upp av professionell forskning

Erfarenhet

Erfarenhet

eToros investeringsteam har en djupgående förståelse för marknaderna

Teknisk innovation

Teknisk innovation

Den senaste tekniken används för att skapa och hantera portföljer

Riskhantering

Riskhantering

Varje portfölj har sina egna risköverväganden och hanteringsverktyg

Metod

Metod

Portföljer skapas och hanteras med specifika och tydliga metoder

Investera med mindre

Investera med mindre

En lägsta investeringsbelopp på bara 1 000 dollar och inga förvaltningsavgifter

FAQ

 • Vad är portföljer?

  eToros portföljer (CopyPortfolios) är investeringsinstrument som slår samman ett antal finansiella tillgångar. Tillgångarna väljs ut kontinuerligt enligt en förutbestämd strategi.

 • Vem strukturerar portföljerna?

  De flesta portföljer skapas och förvaltas av eToros investeringsteam. Varje portfölj är byggd med mycket resonerande och övervägande och tar hänsyn till faktorer som balans, exponering, potentiell avkastning, risk med mera. Dessutom skapas och hanteras Partner Portfolios av eToros partners, som inkluderar några av de mest sofistikerade finansbolagen och innovativa uppstartsbolagen inom Fintech.

 • Anses portföljerna vara aktiva eller passiva?

  Portföljer skapas med en långsiktig strategi i åtanke, så de kan anses lämpliga för investerare som vill ha en mer passiv strategi. Ombalansering och sammansättning skiljer sig dock från portfölj till portfölj, och därför bör du läsa varje portföljs beskrivning för att få en uppfattning om hur dynamisk den är.

 • När ombalanseras portföljer?

  Ombalansering beror på varje portföljs metodik. Ombalansering är ett sätt att säkerställa att varje portfölj är lojal mot sin strategi och optimerad för maximalt resultat. Ombalanseringsperioderna skiljer sig dock från portfölj till portfölj. Därför föreslår vi att du läser informationen på varje portföljs sida för att förstå när och med vilka kriterier den ombalanseras.

  CopyPortfolios är en tjänst för investeringsförvaltning som tillhandahålls av eToro Europe Ltd, som är auktoriserat och regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission.

  Noll provision innebär att ingen mäklaravgift debiteras när positionen öppnas eller stängs och gäller inte korta positioner eller positioner med hävstång. Andra avgifter kan tillkomma. Ditt kapital löper risk.

  För kunder till eToro AUS Capital Limited AFSL 491139 är endast aktier som handlas på amerikanska börser tillgängliga för handel utan provision. Andra aktier erbjuds som derivat och provision tillkommer. Erbjuds via ARSN 637 489 466 och marknadsförs av eToro AUS Capital Limited CAR 001281634. Klicka här för ytterligare information. Ditt kapital löper risk.

 • Varför är den minsta investeringen 1 000 dollar?

  eToros portföljer innehåller olika finansiella tillgångar som var och en tilldelas en specifik andel av den totala investeringen. En investering på minst 1 000 dollar säkerställer att det finns tillräckligt med pengar för att öppna alla positioner som behövs för investeringen. Observera att vissa portföljer kräver en minsta investering på 2 000–5 000 dollar.

 • Ekonomi och betalningar

  CryptoPortfolio

  Eftersom krypto blir alltmer populärt som investering har CryptoPortfolio ett mångsidigt urval av stora kryptovalutor, viktade efter procentuell andel av varje kryptos marknadsvärde.
  Senaste 12 månaderna: 444.33% Investera nu
  Energi

  OilWorldWide

  OilWorldWide erbjuder investerare diversifierad exponering mot den globala oljemarknaden med världens ledande oljerelaterade aktier, oljerelaterade börshandlade fonder och direkta oljeprisderivat.
  Senaste 12 månaderna: 65.11% Investera nu
  Konsumtionsvaror

  TravelKit

  Ett stort antal företag är involverade i och stöder rese- och fritidsbranschen. TravelKit erbjuder investerare diversifierad exponering mot en av de viktigaste sektorerna i den globala ekonomin.
  Senaste 12 månaderna: 24.05% Investera nu

  Redo att investera i CopyPortfolios?

  Gör som miljontals andra som redan har tillgång till långsiktiga investeringsstrategier