Vad är Smart Portfolios?

Smart Portfolios är innovativa, långsiktiga investeringsportföljer, kurerade av eToros analytiker. Var och en av eToros Smart Portfolios kommer med sin egen unika investeringsstrategi, och det är ett bekvämt och diversifierat sätt att få tillgång till stora marknadstrender som formar vår värld idag, utan att behöva betala avgifter för portföljförvaltning.

Välj smart

Välj din Tech Smart Portfolio och börja investera

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.