Lịch phát hành Báo cáo Lợi nhuận eToro

Làm thế nào để sử dụng lịch lợi nhuận?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các báo cáo lợi nhuận sắp tới được các công ty giao dịch đại chúng lên lịch phát hành. Các mục được sắp xếp theo vốn hóa thị trường, trình bày chi tiết công cụ tài chính, ngành và ngày phát hành dự kiến. Lưu ý rằng cho dù báo cáo được dự kiến phát hành trước khi thị trường mở cửa hay sau khi đóng cửa thì đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm có thể thay đổi giá.

MÃ CÔNG TY NGÀNH VỐN HÓA ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM EPS ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu
01093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 75.89Tr DỰ KIẾN: 2024-05-27 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
NGÀNH: Dịch vụ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 6.14Tr DỰ KIẾN: 2024-05-27 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.16 Watchlist: + Add to watchlist
FSRN Fisker Inc
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 90.01M DỰ KIẾN: 2024-05-27 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : -0.11 Watchlist: + Add to watchlist
BNS The Bank of Nova Scotia
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 58.39Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 1.14 Watchlist: + Add to watchlist
HEI Heico Corporation
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 30.07Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.81 Watchlist: + Add to watchlist
CAVA CAVA Group Inc
NGÀNH: Dịch vụ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 9.45Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.04 Watchlist: + Add to watchlist
MPCC.OL MPC Container Ships ASA
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 8.79Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
FUTU Futu Holdings Ltd-ADR
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 6.97Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.88 Watchlist: + Add to watchlist
ICG.L Intermediate Capital Group PLC
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 6.61Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
CSAN Cosan SA
NGÀNH: Tiện ích ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 5.04Tr DỰ KIẾN: 2024-05-28 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.10 Watchlist: + Add to watchlist

Tại sao báo cáo tài chính lại thu hút nhiều sự quan tâm?

Mặc dù các nhà phân tích thị trường xem xét nhiều dữ liệu khác nhau khi dự đoán thị trường, báo cáo tài chính hàng quý của một công ty được xem là quan trọng nhất. Các báo cáo tài chính này có thể là yếu tố dịch chuyển giá cổ phiếu khi được so với dự đoán của các nhà phân tích,vốn được phát hành trước khi công ty công bố lợi nhuận thực tế. Những báo cáo này cũng thường có thông tin về khoản cổ tức trả cho các nhà đầu tư. Để biết công ty nào đang công bố cổ tức, hãy theo dõi Lịch Cổ tức eToro. Giá trị vốn hoá thị trường của công ty có thể biến động đáng kể quanh thời điểm phát hành báo cáo tài chính. Tìm hiểu thêm.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật Speaker

FAQ

 • Làm thế nào để biết khi nào một công ty sẽ báo cáo tài chính?

  Theo luật, các công ty giao dịch đại chúng phải báo cáo tài chính của doanh nghiệp ít nhất mỗi quý một lần. Thông tin về thời gian phát hành báo cáo tài chính có sẵn trên các tài nguyên như trang web của công ty.

 • Tại sao báo cáo tài chính lại quan trọng?

  Báo cáo tài chính vô cùng quan trọng vì đó là chỉ số then chốt về tình hình chung và mức độ thành công tài chính của một công ty. Báo cáo này cũng có thể tiết lộ thông tin liên quan, chẳng hạn như dự báo doanh thu, doanh số bán hàng dự kiến và các dữ liệu khác mà các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể thấy hữu ích.

 • Tại sao báo cáo tài chính lại thu hút nhiều sự quan tâm đến thế?

  Báo cáo tài chính có thể cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích những hiểu biết quan trọng về kết quả kinh doanh hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời cũng có thể được sử dụng khi tiến hành phân tích diện rộng về một ngành nhất định. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư sử dụng báo cáo tài chính như một yếu tố then chốt khi dự định đầu tư vào một công ty nào đó.

 • Báo cáo tài chính ảnh hưởng như thế nào đến việc giao dịch chứng khoán?

  Vì lợi nhuận cho biết dấu hiệu tốt về thành công, thất bại và kế hoạch tương lai của công ty nên chúng thường có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hoặc khiến các nhà đầu tư hiện tại bán cổ phiếu của họ, do vậy mà tác động đến giá cổ phiếu.

 • Báo cáo tài chính hàng quý là gì?

  Báo cáo tài chính hàng quý là báo cáo mà một công ty giao dịch đại chúng chia sẻ vào mỗi quý, trình bày chi tiết lợi nhuận của quý trước.