Lịch phát hành Báo cáo Lợi nhuận eToro

Top Báo cáo Lợi nhuận Sắp phát hành

China Merchants Bank
3968.HK
China Merchants Bank
998.70Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Meituan Class B
03690.HK
Meituan Class B
798.30Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
China Petroleum & Chemical Corporation
0386.HK
China Petroleum & Chemical Corporation
560.64Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
China Shenhua
1088.HK
China Shenhua
498.70Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Zijin Mining
2899.HK
Zijin Mining
329.63Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Xiaomi Corp
1810.HK
Xiaomi Corp
239.25Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Picc Property And Casualty
2328.HK
Picc Property And Casualty
164.60Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
ENN Energy Holdings Ltd
02688.HK
ENN Energy Holdings Ltd
116.56Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
People's Insurance Company (Group) of China
1339.HK
People's Insurance Company (Group) of China
113.21Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Yanzhou Coal
1171.HK
Yanzhou Coal
105.56Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
China National Building Material
3323.HK
China National Building Material
60.22Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Deutsche Wohnen
DWNI.DE
Deutsche Wohnen
7.52Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Smiths Group
SMIN.L
Smiths Group
5.98Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR
CIG
Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR
2.89Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
freenet
FNTN.DE
freenet
2.79Tr VỐN HÓA
2023-03-24 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM

Làm thế nào để sử dụng lịch lợi nhuận?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các báo cáo lợi nhuận sắp tới được các công ty giao dịch đại chúng lên lịch phát hành. Các mục được sắp xếp theo vốn hóa thị trường, trình bày chi tiết công cụ tài chính, ngành và ngày phát hành dự kiến. Lưu ý rằng cho dù báo cáo được dự kiến phát hành trước khi thị trường mở cửa hay sau khi đóng cửa thì đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm có thể thay đổi giá.

MÃ CÔNG TY NGÀNH VỐN HÓA ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM EPS ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu
3968.HK China Merchants Bank
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 998.70Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
03690.HK Meituan Class B
NGÀNH: Dịch vụ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 798.30Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
0386.HK China Petroleum & Chemical Corporation
NGÀNH: Tài liệu cơ bản ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 560.64Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
1088.HK China Shenhua
NGÀNH: Tài liệu cơ bản ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 498.70Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
2899.HK Zijin Mining
NGÀNH: Tài liệu cơ bản ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 329.63Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
1810.HK Xiaomi Corp
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 239.25Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
2328.HK Picc Property And Casualty
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 164.60Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
02688.HK ENN Energy Holdings Ltd
NGÀNH: Tiện ích ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 116.56Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
1339.HK People's Insurance Company (Group) of China
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 113.21Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist
1171.HK Yanzhou Coal
NGÀNH: Tài liệu cơ bản ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 105.56Tr DỰ KIẾN: 2023-03-24 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : - Watchlist: + Add to watchlist