Lịch phát hành Báo cáo Lợi nhuận eToro

Top Báo cáo Lợi nhuận Sắp phát hành

Li Auto Inc
LI
Li Auto Inc
27.17Tr VỐN HÓA
2021-11-29 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Frontline Ltd
FRO
Frontline Ltd
1.34Tr VỐN HÓA
2021-11-29 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Salesforce.com Inc
CRM
Salesforce.com Inc
278.24Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Bank of Nova Scotia/The
BNS
Bank of Nova Scotia/The
78.10Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Zscaler Inc
ZS
Zscaler Inc
46.74Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
NetApp Inc
NTAP
NetApp Inc
19.75Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
Hewlett Packard Enterprise Co
18.88Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Informatica Inc
INFA
Informatica Inc
10.48Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Ambarella Inc
AMBA
Ambarella Inc
6.31Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Box Inc
BOX
Box Inc
3.62Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
MOMO Inc ADR
MOMO
MOMO Inc ADR
2.07Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Baozun Inc
BZUN
Baozun Inc
1.11Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Globus Maritime Ltd
GLBS
Globus Maritime Ltd
0.03Tr VỐN HÓA
2021-11-30 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM
Royal Bank of Canada
RY
Royal Bank of Canada
144.60Tr VỐN HÓA
2021-12-01 DỰ KIẾN
Trước khi thị trường mở cửa THỜI ĐIỂM
Snowflake Inc.
SNOW
Snowflake Inc.
109.11Tr VỐN HÓA
2021-12-01 DỰ KIẾN
Sau khi thị trường đóng cửa THỜI ĐIỂM

Làm thế nào để sử dụng lịch lợi nhuận?

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách các báo cáo lợi nhuận sắp tới được các công ty giao dịch đại chúng lên lịch phát hành. Các mục được sắp xếp theo vốn hóa thị trường, trình bày chi tiết công cụ tài chính, ngành và ngày phát hành dự kiến. Lưu ý rằng cho dù báo cáo được dự kiến phát hành trước khi thị trường mở cửa hay sau khi đóng cửa thì đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm có thể thay đổi giá.

MÃ CÔNG TY NGÀNH VỐN HÓA ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM EPS ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu
LI Li Auto Inc
NGÀNH: Hàng tiêu dùng ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 27.17Tr DỰ KIẾN: 2021-11-29 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : -0.0299 Watchlist: + Add to watchlist
FRO Frontline Ltd
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 1.34Tr DỰ KIẾN: 2021-11-29 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.0849 Watchlist: + Add to watchlist
CRM Salesforce.com Inc
NGÀNH: Công nghệ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 278.24Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.8208 Watchlist: + Add to watchlist
BNS Bank of Nova Scotia/The
NGÀNH: Tài chính ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 78.10Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 1.5861 Watchlist: + Add to watchlist
ZS Zscaler Inc
NGÀNH: Dịch vụ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 46.74Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.1224 Watchlist: + Add to watchlist
NTAP NetApp Inc
NGÀNH: Công nghệ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 19.75Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 1.2857 Watchlist: + Add to watchlist
HPE Hewlett Packard Enterprise Co
NGÀNH: Công nghệ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 18.88Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.4909 Watchlist: + Add to watchlist
INFA Informatica Inc
NGÀNH: Công nghệ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 10.48Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Trước khi thị trường mở cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.2068 Watchlist: + Add to watchlist
AMBA Ambarella Inc
NGÀNH: Hàng hóa công nghiệp ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 6.31Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.4121 Watchlist: + Add to watchlist
BOX Box Inc
NGÀNH: Công nghệ ?Tổng giá trị cổ phiếu của một công ty tính bằng USD VỐN HÓA: 3.62Tr DỰ KIẾN: 2021-11-30 THỜI ĐIỂM: Sau khi thị trường đóng cửa ?“Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu” - tổng thu nhập của công ty chia cho số lượng cổ phiếu EPS : 0.2157 Watchlist: + Add to watchlist

Tại sao báo cáo lợi nhuận lại thu hút mọi người nhiều đến thế?

Trong khi các nhà phân tích thị trường xem xét nhiều dữ liệu khác nhau khi đưa ra dự đoán về thị trường thì báo cáo lợi nhuận hàng quý của một công ty được cho là quan trọng nhất. Các báo cáo tài chính này có khả năng định hướng giá cổ phiếu khi so sánh với suy đoán của các nhà phân tích về việc đầu cơ và được phát hành trước khi công bố lợi nhuận thực tế. Những báo cáo như vậy cũng thường nêu thông tin về cổ tức sẽ được trả cho các nhà đầu tư. Để biết công ty nào đang công bố cổ tức, hãy theo dõi Lịch Cổ tức eToro. Giá trị thị trường của công ty có thể dao động đáng kể quanh thời điểm phát hành báo cáo lợi nhuận. Tìm hiểu thêm.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật Speaker

FAQ

 • Làm thế nào để biết khi nào một công ty sẽ báo cáo lợi nhuận?

  Theo luật, các công ty giao dịch đại chúng phải báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp ít nhất mỗi quý một lần. Thông tin về thời gian phát hành báo cáo lợi nhuận có sẵn trên các tài nguyên như trang web của công ty.

 • Tại sao báo cáo lợi nhuận lại quan trọng?

  Báo cáo lợi nhuận vô cùng quan trọng vì đó là chỉ số then chốt về tình hình chung và mức độ thành công tài chính của một công ty. Báo cáo này cũng có thể tiết lộ thông tin liên quan, chẳng hạn như dự báo doanh thu, doanh số bán hàng dự kiến và các dữ liệu khác mà các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể thấy hữu ích.

 • Tại sao báo cáo lợi nhuận lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế?

  Báo cáo lợi nhuận có thể cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà phân tích những hiểu biết quan trọng về kết quả kinh doanh hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời cũng có thể được sử dụng khi tiến hành phân tích diện rộng về một ngành nhất định. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư sử dụng báo cáo lợi nhuận như một yếu tố then chốt khi dự định đầu tư vào một công ty nào đó.

 • Báo cáo lợi nhuận ảnh hưởng như thế nào đến giao dịch chứng khoán?

  Vì lợi nhuận cho biết dấu hiệu tốt về thành công, thất bại và kế hoạch tương lai của công ty nên chúng thường có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hoặc khiến các nhà đầu tư hiện tại bán cổ phiếu của họ, do vậy mà tác động đến giá cổ phiếu.

 • Báo cáo lợi nhuận hàng quý là gì?

  Báo cáo lợi nhuận hàng quý là báo cáo mà một công ty giao dịch đại chúng chia sẻ vào mỗi quý, trình bày chi tiết lợi nhuận của quý trước.