Currencies-USDMXN-

USDMXN USD/MXN

17.08450 0 (0%)
S
17.08450
B
17.08550
S
17.08450
B
17.08550

USD/MXN giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
17.08
Phạm vi trong ngày
17.04773
-
17.17440
Phạm vi 52 tuần
16.62450
-
19.23233
Lợi nhuận 1 năm
-8.41%
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

13
T2
US: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew , Trước: 3.4%
Dự báo: 3%
22
T2
EU: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng
marketEvent.msgCpiDataNew , Trước: 0.2%
Dự báo: -0.4%