Co jsou to ETF? Burzovně obchodovatelné fondy (ETF) začaly fungovat v roce 1993. Staly se nenákladnou alternativou podílových fondů, protože nejsou aktivně řízeny. Jsou spíše určeny k napodobování klíčových indexů jako S&P 500 nebo FTSE. Obchodníci je používají jako levný způsob diverzifikace širokého spektra aktiv. Od prvního ETF přibývala tato aktiva geometrickou řadou a nyní můžete najít stovky ETF pro tucty tříd aktiv.

Jak jsou vytvořeny ETF? ETF cenných papírů bez pákového efektu obvykle tvoří institucionální investoři. Často vytvářejí ETF vypůjčením velkých bloků cenných papírů (25 000 až 200 000 akcií41) z penzijního fondu. Blok aktiv v této „jednotce zrodu“ je přesně v poměru indexu, který chtějí duplikovat. Investiční trust ETF pak vydává akcie, které mají právní nárok na akcie trustu.

Když dojde k fúzím nebo akvizicím se společnostmi v indexu, finanční prostředky musí být znovu vyváženy. Pokud některá aktiva překračují nebo podkračují výkonnost ETF, jsou prodána nebo koupena, aby fond zůstal ve stejném poměru jako index, který sleduje. Spravované ETF by mohly být vyvažovány čtvrtletně. Tradiční ETF se může vyvažovat jednou nebo dvakrát ročně.

Daňové výhody: ETF mají více daňových výhod než otevřené podílové fondy. Když obchodník prodá akcie podílových fondů, podkladové akcie se prodají a peníze jsou převedeny vlastníkovi. To může vytvořit kapitálové zisky pro každého držitele tohoto podílového fondu. U ETF nákup nebo prodej akcie nemění vlastnictví podkladových aktiv.

ETF se obvykle prodávají téměř za celkovou hodnotu indexu, který sledují. Když sečtete hodnotu cenných papírů každé společnosti ve fondu na jednu akcii, cena fondu by měla být velmi blízko tomuto číslu. Jestliže stoupá (premium) nebo klesá (podhodnoceno) o více než malou částku, institucionální investoři zasáhnou. Využijí tohoto malého rozdílu. Jejich arbitráž při nákupu nebo prodeji cenu opět srovná.

Nižší náklady: ETF mají nejčastěji nižší související náklady než stejný typ podílového fondu. Kromě výše uvedených daňových úspor ušetříte:

  • Poplatky za správu. Nemají žádné náklady na výzkum a nejsou spravovány
  •  Náklady na provizi. Obchoduje se s menším počtem akcií
  •  Vstupní náklady. Namísto minimální objednávky podílových fondů si můžete koupit jen jednu akcii.

 Plně investováno. ETF mohou vložit všechny své peníze, aby pracovaly. Nemusí držet rezervu, aby zaplatili za vyplacené akcie.

10.1 Druhy ETF

Dluhopisové: Investoři si mohou koupit širokou škálu dluhopisových fondů. Mohou si vybrat fondy na základě délky splatnosti dluhopisů: krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé. Další dluhopisové ETF investují do dluhopisů různých národů, od Číny a Austrálie, až po California Muni a mezinárodní korporátní dluhopisy. Můžete najít dluhopisy na základě peněžních trhů, termínů splatnosti a zajištěných hypoték. ETF je tu pro investory, kteří chtějí diverzifikovat na jakémkoli širším trhu.

Měnové: Měnový ETF poskytuje investorům snadný způsob, jak vstoupit na devizový trh. Mohou si vybrat ETF, který drží termínované smlouvy na konkrétní měnu nebo ETF, které investují přímo do měny nebo skupiny měn. Oba si kladou za cíl spíše dosáhnout výkonnosti konkrétní cizí měny než ji překonat. Jestliže si myslíte, že měna bude stoupat nebo klesat, může být ETF jednoduchým způsobem, jak se pokusit využít výhody tohoto pohybu.

Komoditní: Komoditní ETF poskytuje investorům expozici v zemědělských produktech, energetických zdrojích a vzácných kovech. Investice do mědi, surové ropy nebo plynu se liší od investování do společnosti, která ji vyrábí nebo spravuje. Na rozdíl od akciových ETF komoditní ETF zřídka vlastní podkladové aktivum, s výjimkou zlata a stříbra. Některé fondy skutečně vlastní vzácné kovy uložené v trezorech.

Je typičtější, že ETF kupuje termínované smlouvy (futures) na ropu, sójové boby nebo jakoukoli komoditu nebo index, který sleduje. Futures ztrácejí prémiovou hodnotu, když se začnou blížit datu vypršení platnosti. Tato prémiová ztráta může časem narůstat, takže tyto ETF jsou nejlepší pro krátkodobé investování. Pokud chcete držet ropu nebo jiné komodity dlouhodobě, může být pro vás lepší kapitálový ETF.

Kapitálové: Mnozí investoři využívají ETF k diverzifikaci do různých sektorů aktiv od energetiky po finančnictví, zdravotnictví nebo průmysl. Prověřte svou investiční strategii a najděte si takový ETF, který Vám umožní expozici v různých sektorech. Vyplatí se překontrolovat si cenné papíry v indexu, který sleduje váš ETF, abyste zabránili duplicitě. Některé ETF investují v závislosti na velikosti, například na malé, střední nebo velké kapitalizaci, nebo se mohou zaměřovat na investování do hodnoty nebo do nových technologií.

Regionální: Vyberte si ETF zaměřené na místa, kde by podle vás mohly trhy překonávat očekávání: Evropu, Čínu, Indii nebo třeba na Střední východ. Můžete investovat do ETF specifických pro danou zemi nebo do koše rozvojových zemí nebo rozvíjejících se trhů. Celosvětová diverzifikace pomáhá rozšiřovat Vaše portfolio o různé trendy. ETF usnadňují držení kapitálu z cizích zemí, zejména pokud nejsou cenné papíry na Vaší tuzemské burze obchodovány.

Realitní: S realitními ETF můžete získat snadný přístup k expozici v nemovitostech. S touto metodou se není třeba obávat zálohové platby nebo hypotečních splátek. Mnoho realitních ETF se snaží napodobovat výkonnost určitých indexů. Většina ETF tak činí nákupem REITů (realitních investičních trustů).

Tyto společnosti buďto vlastní fyzické nemovitosti nebo drží hypotéky na nemovitosti. Nemovitosti v rámci ETF mohou být drženy na základě rozmístění, podniku nebo velikosti. Některé se mohou zaměřovat na nemocnice, jiné na nákupní centra v New Yorku nebo na apartmány v Londýně. Mohou to být také společnosti, které spravují nemovitosti. Realitní ETF mohou hledat vysokou návratnost, potenciální růst nebo akvizice. Pamatujte si, že všechny investice nesou rizika a nejsou zde žádné záruky.

S volatilitou: Tyto ETF se snaží napodobit volatilitu Indexu volatility (VIX) nebo jiných měřítek volatility. Protože se často pohybují opačným směrem než hlavní tržní ukazatele, mohou být atraktivní pro intradenní obchodování. Když například trhy stoupají, volatilita obvykle klesá. Většina těchto ETF je založena na výměnných obchodovaných úpisech, které za sebou nemají žádná aktiva. Tyto ETF nesledují své indexy příliš důkladně a mohou zahrnovat velká rizika. Vzhledem k poklesu prémie u termínovaných smluv se tyto fondy nedoporučují k dlouhodobému držení.

Aktivně spravované: Tyto ETF mají správce portfolií, kteří aktivněji vyvažují ETF nákupem a prodejem. Dělají to ve snaze o dosažení konkrétního cíle. V tomto případě se snaží překonat trh nebo index. I když stále využívají výhod ETF, poplatky za správu mírně stoupají. S ETF se začalo proto, že indexy často překonávají spravované fondy. Je možné, že spravované ETF mohou stát více a mohou dosahovat slabších výsledků.

Díky stovkám dostupných ETF si můžete vybrat ty, které odpovídají Vaší úrovni rizika, Vašemu portfoliu a Vaší strategii diverzifikace. Různé ETF si můžete si prohlédnout na stránce ETF etoro.com. Pamatujte si, že každé obchodování s sebou nese riziko. Riskujte pouze kapitál, který můžete postrádat, a výsledky dosažené v minulosti samozřejmě nezaručují budoucí výsledky.

10.2 Pákové ETF

Zatímco se tradiční ETF snaží napodobovat indexy, které sledují, inverzní ETF chtějí dělat opak toho, co index. Pokud jde index dolů, ETF by měl vzrůst o stejnou částku. A pákový ETF to chce udělat dvakrát nebo třikrát. Tyto fondy využívají k dosažení svých cílů pákového efektu a zajišťování. Jejich design a make-up se liší od obyčejných akciových ETF.

Inverzní ETF: Inverzní ETF je navržen tak, aby Vám přinesl zisk, když podkladové aktivum klesá. Investoři jej mohou použít jako zajišťovací nástroj proti korekcím trhu. Když například FTSE klesne o 10 GBP, inverzní fond FTSE, jako například XUKS, by, doufejme, vzrostl o 10 GBP. Dvojnásobně (SUK2) nebo trojnásobně inverzní ETF (UK3S) ETF mají naději, že tento pokles znásobí ziskem 20 nebo 30 GBP při každém poklesu o 10 GBP.

Tyto fondy se někdy nazývají „krátké“ nebo „medvědí“ ETF. Nedrží FTSE ani podkladová aktiva. Spíše využívají dohody o převoditelných cenných papírech, derivátech a swapech. Vyžaduje to každodenní aktivní správu, takže poplatky za tyto ETF jsou mnohem vyšší. Často bývají 1 % i více. Tyto fondy vyvažují svá aktiva na denní bázi, aby si udržely inverzní pohyby vůči indexu v daném dni.

Toto denní vyvažování znamená, že každodenní pohyb je samostatnou událostí. To může vést k dodatečnému procentu nebo více při několikadenním poklesu. ETF však bude mít zpoždění, což vyústí v horší výsledky. Jedná se o vysoce sofistikovaný nástroj, který bývá nejúčinnější v krátkodobém horizontu nebo když je přenechán profesionálům. Existují i jiné způsoby, jak vyzrát na trh. Statisticky dosahují při dlouhodobém držení neuspokojivých výsledků.42

Pákové ETF: Pákový ETF je navržen tak, aby Vám dvakrát nebo třikrát zvýšil výnos z podkladového aktiva. Tyto ETF mohou být nazývány Ultra 2x nebo dvojnásobně dlouhé. Tyto fondy působí jak držením některých aktiv, tak prostřednictvím swapových kontraktů. To vytváří „pomyslnou expozici“, která přináší dvojnásobný nebo trojnásobný denní výnos indexu nebo aktiva. Na konci každého dne se musí fond vyvažovat, aby si udržel tuto pomyslnou expozici.

Tento pákový efekt může pracovat jak pro ETF snažící se sledovat trh, tak i pro ty, kteří chtějí vyzrát na trh. Příslib dvojnásobného nebo trojnásobného výnosu může působit jeden den nebo při velmi silném pohybu nahoru nebo dolů i několik dnů. Ale čím déle se drží, tím méně je pravděpodobné, že dosáhnete výsledků, které si přejete.

Zde jsou například dva fondy, které sledují MSCI Emerging Market Index:

  • Short MSCI Emerging Markets ProShares (EUM)
  • UltraShort MSCI Emerging Markets ProShares (EEV)

Jsou navrženy tak, aby stoupaly, když index klesá. Když však v roce 2008 index ztratil 52 %, Short EUM vzrostl o pouhých 20 %. A UltraShort nejenže nestoupl o 100 %, ale dokonce klesl o 25 %! 43To není neobvyklé. Spíše je to typické pro pákové ETF.

Součástí problému je, že finanční prostředky jsou určeny intradennímu použití, a zde se jedná o roční výnos. Důvodem, proč selhávají, je denní slučování výnosů s výkyvy trhu. Graf v kapitole 2 nám připomíná, kolik aktiv musí být po ztrátě ziskových, abychom ji vyrovnali. 30% ztráta potřebuje ke zotavení zisk 43 %. I když se podkladové aktivum vrátí do zisku v průběhu dnů, ETF nemůže tento rozdíl vynahradit.

Paul Justice, dopisovatel Morningstar, říká:

Mohu Vám říci, že prakticky všechny pákové a inverzní fondy jsou vhodné pouze pro méně než 1 % investiční komunity. Vzhledem k tomu, že tyto fondy přilákaly jen za poslední rok miliardy dolarů, je celkem zřejmé, že příliš mnoho lidí je používá nesprávně.

…[K]dykoliv držíte tyto ETF déle, než je jejich uvedené slučovací období (obvykle jeden den u akciových ETF, někdy měsíčně u komodit), máte téměř matematicky zaručený výnos, která nebude dvojnásobný oproti indexu. Ve skutečnosti čím déle máte v držení jeden z těchto fondů, tím větší je pravděpodobnost, že se ke zdvojnásobení výnosů ani nepřiblížíte.44

10.3 Obchodování s ETF

Jednoduchým způsobem, jak využít výhod ETF, je nakupovat a prodávat je na trhu s cennými papíry. Jednou z výhod této metody je, že můžete využít pákový efekt a krátký prodej ETF na penzijních účtech, které by mohly zakázat krátký prodej jinými způsoby. A nákup pákových ETF Vás vystavuje jen riziku ztráty Vaší investice. Tím se liší od opcí nebo pákových CFD, které mohou způsobit ztrátu mnohem větší než byla Vaše investice.

Avšak CFD nabízejí alternativní způsob obchodování s ETF. Tyto Smlouvy o vyrovnání rozdílů Vám umožňují obchodovat na základě cenové změny indexu nebo ETF. Vzhledem k tomu, že si můžete sjednat smlouvu za pevnou cenu, je snadné dělat krátké obchody s indexy nebo ETF. S CFD máte také přístup k mnoha finančním prostředkům, které jsou normálně mimo dosah Vaší místní burzy cenných papírů.

Levná a transparentní povaha ETF z nich činí správné rozhodnutí pro diverzifikaci. Mají levný vstupní bod a snadno lze vidět druhy aktiv, která kupujete. Když se však rozhodnete pro pákové a inverzní ETF, podstoupíte větší riziko. Odměny i rizika se násobí. I když pákové ETF dávají obchodníkům jasně najevo, že jsou vyvažovány denně, jen málo investorů chápe, že tento druh pákového efektu nebude z dlouhodobého pohledu fungovat.

Uvažujte o ETF jen jako o jednom aspektu vyváženého, rizikově vyladěného portfolia.

Jedná se o marketingové sdělení, které by nemělo být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku ani žádost o nákup nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připravován v souladu s právními a regulatorními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoliv odkazy na minulé výsledky finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost ani úplnost obsahu této publikace, která byla zpracována s využitím veřejně dostupných informací.

eToro je platformou s mnoha aktivy, která nabízí jak investování do cenných papírů a kryptoaktiv, tak obchodování formou CFD.