Základy obchodování – Vysvětlivky k NÁKUPU a PRODEJI

Mnoho klientů se ptalo na příkazy Stop Loss (SL) a Take Profit (TP), proto bych rád využil této příležitosti k podrobnějšímu vysvětlení. V tomto příspěvku vysvětlím, co to znamená NAKUPOVAT a PRODÁVAT na eToro, a když jsou naše pozice otevřeny, co každý sloupec znamená pro nás a obchod.

Když otevíráme KUPNÍ pozici, znamená to, že nakupujeme aktivum na trhu. Když tedy pozici uzavřeme, musíme ji PRODAT zpět na trh.

Pokud si otevíráme pozici NÁKUP, musíme si uvědomit šest hlavních bodů otevřeného obchodu.

 1. Aktuálním zobrazeným kurzem je PRODEJNÍ cena.
 2. Vždy musíme vzít v úvahu rozpětí.
 3. Můžeme upravit SL až na 100 % své investice bez přidání finančních prostředků z našeho kapitálu.
 4. TP můžeme upravit na minimum 1 pipu tržní ceny a neomezené maximum.
 5. Zobrazená cena Stop Loss (Zastavit ztrátu) je potenciální PRODEJNÍ cena (což znamená cena PRODEJE na trh).
 6. Zobrazenou cenou Take Profit je také potenciální PRODEJNÍ cena. (to znamená cena PRODEJE na trh).

Když si otevíráme PRODEJNÍ pozici, znamená to, že prodáváme na trhu. Když tedy pozici uzavřeme, musíme ji KOUPIT zpět z trhu.

Pokud si otevíráme pozici PRODEJ, musíme si uvědomit šest hlavních bodů otevřeného obchodu.

 1. Současný kurz ukazuje aktuální KUPNÍ cenu.
 2. Vždy musíme vzít v úvahu rozpětí.
 3. Můžeme upravit SL až na 100 % své investice bez přidání finančních prostředků z našeho kapitálu.
 4. TP můžeme upravit na minimum 1 pipu na tržní cenu a neomezené maximum.
 5. Zobrazenou cenou SL je potenciální KUPNÍ cena (tj. cena zpětného ODKUPU z trhu).
 6. Uvedená cena TP je také potenciální KUPNÍ cenou. (to znamená cena zpětného ODKUPU z trhu).

Doufáme, že Vám tato příručka pomůže. Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické služby.

Obchodování s CFD. Každé obchodování s sebou nese riziko. Riskujte pouze kapitál, který můžete postrádat. Výše uvedené informace nejsou radou pro investování.

292 Přehled